+47 55 20 71 90      Norsk      Intranet

 

Det er lovpålagt at din fyringsoljetank må fjernes innen år 2020!

Du vet sikkert at din fyringsoljetank må fjernes innen år 2020. Normalkostnaden for fjerning av tanken ligger i dag på rundt kr 20-30 000.
Oppstår det utslipp/forurensing fra tanken kan kostnaden i verste fall komme opp i flere millioner.

Gjør det enkelt!

KTV Group tilbyr nå en unik vedlikeholdsavtale på fyringsoljetanker. Ved å inngå en vedlikeholdsavtale, overtar vi ansvaret for din tank, og sørger for at tanken tilfredstiller alle lovpålagte krav, og ikke minst at tanken fjernes innen år 2020. Hovedpoenget med avtalen er at du skal slippe bekymringen med en stor fremtidig kostnad, eller bekymre deg over arbeidet med å få tanken fjernet.

 

Se video av fjerning av oljefyringstank

 

Contact KTV Group!