+47 55 20 71 90      Norsk      Intranet

 

Blir bygget vedlikeholdt med vasking og maling ?
Vi tilbyr opp til 20 års avtale på overflatebehandling.

KTV Group har tilrettelagt en avtale som binder oss til å levere overflatebehandling av beste kvalitet.  Gjør vi ikke som avtalt er det oss det går ut over,  ikke deg som kunde. Kostnaden fordeles over avtaleperioden, noe som gjør dette til en forutsigbar og gunstig avtale.

Vedlikeholdsavtalen er enkelt og greit en unik avtale som sikrer deg alltid rene fasader med tilstrekkelig beskyttelse av maling. I en avtaleperiode vil KTV Group hvert år foreta en grundig inspeksjon og sørge for at fasadene alltid tilfredstiller kravene. Det er videre vår oppgave å sette i gang vasking eller maling når dette behovet oppstår.

Dette er en unik serviceavtale for vedlikehold som sikrer at bygg ikke forfaller og hindrer unødvendige følgeskader.

Resultat: BYGGET SER ALLTID RENT OG NYMALT UT!

Våre gode kvalitetsystemer er med på å gjøre dette til et produkt for deg som ønsker å spare penger på vedlikehold.

Alt arbeid dokumenteres med rapporter og bilder.

lovaasen_uten_nrklogo

Contact KTV Group!