+47 55 20 71 90      Norsk      Intranet

 

Blir bygget vedlikeholdt med vasking av fasade ? Vi tilbyr fasadeavtaler fra 5 år og oppover.

KTV Group har tilrettelagt en avtale som binder oss til å levere fasadevask av beste kvalitet.  Gjør vi ikke som avtalt er det oss det går ut over,  ikke deg som kunde. Kostnaden fordeles over avtaleperioden, noe som gjør dette til en forutsigbar og gunstig avtale.

Vedlikeholdsavtalen er enkelt og greit en unik avtale som sikrer deg alltid rene fasader. I en avtaleperiode vil KTV Group hvert år foreta en grundig inspeksjon og sørge for at fasadene alltid tilfredstiller kravene. Det er videre vår oppgave å sette i gang vasking når dette behovet oppstår.

År 1 av avtalen vaskes hele bygget, og i resten av avtaleperioden kommer vi hvert år og vasker der hvor det er behov, samt utarbeider tilstandsrapport på hele bygget/byggene.

Dette er en unik serviceavtale for vedlikehold som sikrer at bygg ikke forfaller og hindrer unødvendige følgeskader.

Resultat: ALLTID REN FASADE!

Våre gode kvalitetsystemer er med på å gjøre dette til et produkt for deg som ønsker å spare penger på vedlikehold. Alt arbeid dokumenteres med rapporter og bilder.

kalfaret_DJI00213

 

vedlikeholdsfritt700

Contact KTV Group!