+47 55 20 71 90      Norsk      Intranet

Surface treatment tankfarm in Bergen

Video

KTV Group has started washing and surface treatment of tank farm at Eide Bergen. The job is performed primarily with TT climbers (access techniques), but some also with scaffolding.

Use of climbers will be very beneficial in terms of price on this type of project. In close cooperation with the customer, we find the best solution in relation to products on the surface. This is also reflected in the price. When we work smart, we avoid big rig with scaffolding, and often carried the surface treatment to the same cost a normal rig with scaffolding tarpaulin alone would cost.

A tank is already completed, and work continues throughout the autumn.

KTV Group vil ha nedgravde oljetanker

oljetank-600x455

Innen 2020 skal rundt 330 000 nedgravde oljetanker fjernes i Norge. KTV Group har utviklet en ny metode som enklere fjerner nedgravde oljetanker.

Tankene som er omfattet av fjerningen er eller har vært benyttet til oppvarming av boliger. Fjerning av slike tanker ligger kostnadsmessig i prissjiktet 20 000-45 000 kroner. Den nye metoden innebærer at KTV Group overtar ansvaret for tanker allerede nå, og fakturerer tankeierne ca 2500 kroner pr år frem til 2020.

– Vi er overbevist om at vår metode og prismodell er unik og  forhåpenligvis blir hilst velkommen av alle som har en slik tank, fordi disse utgjør et problem ettersom man nærmer seg 2020. Dette betyr at tankeierne halverer prisen og samtidig slipper å bekymre seg over hvordan dette arbeidet skal gjøres. Det stilles strenge krav til utførende part, blant annet skal det settes gassertifikat på alle tankene. KTV Group har alt som skal til for å utføre jobben etter forskriftene og lovpålagte krav, sier Nilsen.

KTV Group påtar seg fjerning av slike tanker landet rundt, og inntil 2020 vil tankene bli inspisert av KTV Group. Ståltanker, som det er mest av, er pålagt periodisk kontroll hvert femte år, og denne vil inngå som en del av avtalen med KTV Group frem mot sanering av tanken.

Det er regjeringen som har besluttet at slike tanker skal fjernes innen 2020.