+47 55 20 71 90      Norsk      Intranet

Ventilation job on Voss

KTV Group has been choosen to the contract cleaning of ventilation in all the apartments in Nedre Mølster Burettslag Voss. The job to be performed next week.

More and more people are discovering that the ventilation is a forgotten maintenance. Few people are aware that the normally required every 5-7 years. When one forgets this important maintenance, this will inflict building damages, and that the quality of the indoor air gets worse and worse.

Asthma Federation has focused on this issue for many years, and you can read more about this on their pages (Norwegian): http://www.naaf.no/subsites/mitt-inneklima/skolen-var/definisjon-pa-inneklima/lufta- we-breathe-in /

Ventilation job on Mongstad

KTV Group was selected for cleaning of ventilation on T / B Boxer on Mongstadbase. On the boat all ventilation will be cleaned to create better air quality for the crew, as well as clean ventilation also prevents fire hazard.

Work performed at Mongstad base, is one of many cleaning jobs on ventilation in the offshore and industry. We are also very close to signing a contract for the biggest single job on ventilation cleaning abroad for us. We will come back with more information when everything is ready.

KTV Group has over many years acquired important skills and knowledge and good experience in the ventilation cleaning properties, industrial and offshore markets. This makes us an attraktive partner and supplier outside Norway

Ventilation job on 49 properties

This week we have completed cleaning of ventilation channels on 49 units in townhouses in Myra Cooper outside Oslo. Importance of cleaning ventilation systems in relation to fire hazards and healthy environment is essential for good maintenance.

In this apartments building has KTV Group a 20-year maintenance contract where we cleanse all year 1, inspects thereafter every three years and perform the necessary. All pipes documented by video after cleansing, and is available to customers on its website.

We also bought a new and special ventilation cleaning machine from the United States, for the ventilation in houses with small tubes. With this innovation we work even more effectively, and normally the finish in an apartment at a little over 1 hour.

For 2016 the total purified 2200m vent line, with varying missions on everything from apartments to offshore ships to oil rigs.

We perform all methods of ventilation cleaners, including dry ice.

Wins assignment on Island Innovator

The rig Island Innovator we know well from many missions of cleaning after last time it was at Hanøytangen, Askøy outside Bergen. This time the cleaning of is about HVAC, and parts of the plant should be cleaned with dry ice blasting.

We currently huge demand for HVAC services in real estate and offshore. Like the buildings and residences on land, ventilation cleaning a very important part of maintenance on boats rigs. Not least prevents the poor indoor air quality and the risk of proliferation by as fire. Large exhaust hood must be cleaned especially considering the risk of fire, and bacteria. For this work used dry ice blasting as cleaning method.

Thanks for the project, and it’s nice with more offshore and industrial activity at Hanøytangen again.

Wins contract in South Korea

KTV Group has during switching from the declining market in oil and gas in Norway, found new markets in South Korea. Efforts against South Korea began in 2015 and now is the first contract in place.

This time the HVAC cleaning on Statoil’s Mariner platform to perform. The platform is currently under construction in South Korea.

We see that South Korea wants to use suppliers with an understanding of quality standard NS-INSTA 800 and knowledge surrounding the CDB-cleaning. It is here KTV Group has entered the field as an attractive supplier, says Kennet Nilsen, Managing Director of KTV Group.

Since 1992, we have been providing cleaning services under a variety of projects in both the maintenance, classification and new buildings, but we experienced as most other market virtually disappeared in Norway in 2014/15, says Nilsen. He is happy to get started in a market that is bigger than what we had in Norway, and is supportive of further development in the South Korean market.

Ventilation cleaning on offshore supply ship

KTV Group was chosen to assignment with cleaning of the entire ventilation system on supply ship at Halsnøy Dock.

A total of 600 meters pipes cleaned, and all work is documented with video before and after. The job was completed in just two days, which may be said to be highly effective in this kind of installations.

It is also important to recall that clean ventilation prevent a number of injuries on building / installation and especially for indoor air / climate for personnel.

(Pictured from Halsnøy dock www.halsnoydokk.no/)

Får 20 års vedlikeholdsavtale

Kyrresborg borettslag i Sandviken har inngått en 20 års vedlikeholdsavtale med KTV Group, som også involverer inspeksjon og rengjøring av ventilasjonsanlegg.

Avtalen innebærer at KTV Group skal ta ansvar for vedlikehold av fasader og vinduer de neste 20-årene, samt sørge for god kvalitet i ventilasjonsanlegget.
– Dette er et moderne borettslag som består av 82 leiligheter fordelt på to bygg på sju etasjer. Vi merker økt pågang fra borettslag som ønsker å ha en langsiktig partner på vedlikehold. Vi har etterhvert mange borettslag som oppdragsgivere,  sier administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group.

Han er svært fornøyd med at avtalen også inkluderer ventilasjon. Det betyr at beboerne alltid er trygge på at luften i ventilasjonssystemet er ren, påpeker han. Ventilasjon er et området KTV Group i større grad vil fokusere på i tiden som kommer. Nilsen berømmer Kyrresborg borettslag for å ta både fasadevedlikehold og ventilasjon på alvor. Kyrresborg borettslag ble bygget i 2005/2006.

– Dette er et forholdsvis nytt borettslag, og styret har likevel definert inneluft som et prioritert område. Inneluft er helt avgjørende for trivsel og ikke minst helse. Vi registrerer at det generelt er mye fokus på hva man spiser og drikker i samfunnet, men basert på ventilasjonsoppdrag vi har utført de senere årene, bør folk også bekymre seg for hvilken kvalitet det er på luften i ventilasjonsanlegg, sier Nilsen. KTV Group dokumenterer rengjøring i ventilasjonsanlegg med bilder og video for oppdragsgivere, og det som ofte dokumenteres i forsømte ventilasjonssystemer er direkte helseskadelig.

– Luft blir gjerne satt langt nede på prioriteringslisten. Dette skyldes at luft er usynlig, og man reflekterer ikke over hvilke risiko dette kan utgjøre. Når man har årlig inspeksjon og rengjøring av slike anlegg blir det rimelig og forutsigbart, sier Nilsen.

Økt synlighet for KTV Group

kennetnilsen_800-600x600

KTV Group opplever økt synlighet i mediene.

– Årsaken er at det vi driver med er allment interessant. Våre tjenester er enkle og kan relateres til noe folk forstår,  sier administrerende direktør Kennet Nilsen. Samfunnsansvar står høyt på agendaen til KTV Group.

Bergens Tidende har i dag (fredag 26.09) helsides oppslag om KTV Group, og det samme oppslaget ble publisert på nett torsdag 25.09. Reportasjen fokuserer på omsetningsøkning og ekspansjon ut av Norge. Redaksjonell synlighet er ønskelig og viktig, mener Nilsen.
– Det gir en helt annen troverdighet enn annonsering. Samtidig stiller det krav til oss ok at vi må være flinke til å kommunisere. Vi oppfatter våre tjenester som så spennende og innbiller oss at dette kan være interessant også for andre. I tillegg ser vi virksomheten opp mot et samfunnsansvar,  sier han.

KTV Group har fått mye oppmerksomhet på ekspansjon til andre land, klassing av rigger, overflatebehandling, nyutvikling av en robot, nedgravde oljetanker og langsiktige vedlikeholdsavtaler innen eiendomsmarkedet.

– Vi ønsker å være en åpen og gjennomsiktlig virksomhet som også skal sette fokus på viktige områder i samfunnet. I tiden fremover vil vi i større grad fokusere på ventilasjon. Det er mye dårlig inneluft på norske arbeidsplasser. Mediene viser stor innteresse for hvilken mat vi spiser, sunn og usunn, mens luften vi puster inn og ut vies i praksis ingen oppmerksomhet. Om folk visste hva som skjuler seg av avfall og bakterier inne i ventilasjonsanlegg, ville det blitt en sjokkartet opplevelse, sier Nilsen. KTV Group har gjennomført mye rensing og vedlikehold på ventilasjonsanlegg, og funnene dokumenteres alltid til oppdragsgiver.

– Først og fremst vil folkehelsen generelt bli bedre om man har et godt inneklima. Arbeidstakere vil også være mer produktive med frisk og ren luft og vil dermed kunne yte enda mer, sier han. Nilsen sier videre at bedriften aktivt prøver å gi unge en mulighet i bransjen.

– Alle kan ikke bli advokat, lege eller ingenør. Vi tar et samfunnsansvar ved å gi unge en mulighet inn i arbeidslivet, sier han.

KTV Group har i 2014 vært gjenstand for oppmerksomhet i Sarpsborg Arbeiderblad, Sysla.no, Stavanger Aftenblad, Askøyværingen, Bergens Tidende, Bergensavisen, Nettavisen, Østlandets Blad, Dagens Næringsliv, NRK radio, Finansavisen, Bygg.no og Offshore.no.

Arbeidstilsynet vurderer ventilasjonsmerking

ventilasjon-600x600

Arbeidstilsynet vil vurdere å innføre ventilasjonsmerking av offentlige bygg etter innspill fra KTV Group.

Tidligere i år sendte KTV Group en henstilling til Arbeidstilsynet med en sterk anmodning om at offentlige bygninger ble sertifisert eller ventilasjonsmerket. Daglig leder Kennet Nilsen ser for seg en ordning, som på heiser, hvor det står når siste kontroll ble utført, og når den neste skal finne sted.

– Publikum bør ha krav på å vite hvordan inneklima er i offentlige bygninger og ikke minst når ventilasjonsanlegget sist hadde service, og når neste kontroll skal gjennomføres, sier Nilsen.

Arbeidstilsynet har i et brev til KTV Group svart med at innspillet vil bli tatt i arbeidet med det nye regelverket. Nilsen håper Arbeidstilsynet skjerper dagens regelverk.

– Det snakkes mye om det visuelle forfallet på offentlige bygninger, men det usynlige forfallet som skjer i ventilasjonsanleggene kan man ikke se. Vi har gjennomført inspeksjoner på flere bygg hvor inneklima utgjør en helserisiko. Verst er det naturligvis for dem som arbeider i disse bygningene, sier han.

Nilsen vil i tiden som kommer følge opp Arbeidstilsynets arbeid med det nye regelverket.
– Fordi det er vikig med tilbakemeldinger fra oss som er ute i felten hver eneste uke og opplever elendig kvalitet og luftforurensing som konsekvens, sier han.