Oppstart av KTV Group Brasil

Daglig leder og styreformann i KTV Group Kennet Nilsen, reiser i morgen til Rio de Janeiro i Brasil for å sluttføre prosessen med etableringen av KTV Group Brasil. KTV Group Brasil etableres sammen med det brasilianske selskapet Skeet Marine Comércio (SMC). SMC er blant annet leverandør av drillingtjenester til Brasils største oljeselskap, Petrobas. Kennet Nilsen […]

Nytt oppdrag på Bideford Dolphin

KTV Group er på nytt på offfshore oppdrag for Dolphin Drilling, og denne gang er oppdraget rengjøring av tre fremdriftsrom på Bideford Dolphin. Jobben er krevende fordi den innebærer fjerning av mye rust, i et ekstremt trangt og vanskelig arbeidsmiljø. KTV Group leverer også Veritas NDT-godkjent inspektør på dette oppdraget. Jobben ble tildelt KTV Group […]

KTV Group i gang med oppdrag i Oslo

Vi bistår Miljøvakta med krevende oppdrag for Oslo Kommune. Jobben består i å levere prosjektledelse og operatører i forbindelse med en krevende pumpejobb. Jobben har stort tidspress, og krever mye resurser og god planlegging. Jobben forventes å være ferdig i løpet av desember måned, og går i perioder 24 timer i døgnet.