+47 55 20 71 90
English

Borettslagenes sanne venn

kennet_600-600x576

Kennet Nilsen har gjort teori til praksis, og ingen klarer å utfordre hans idé som er realisert for vedlikehold av borettslag. 20-års avtaler bidrar til at borettslagene får økonomisk forutsigbarhet kombinert med et oppdatert og moderne preg på blokkene.

– Det er spesielt de eldre borettslagene som har størst gevinst av å ta i bruk KTV-metoden for vedlikehold. Et godt eksempel på dette er Løvåsen Borettslag, som tegnet en 20 års avtale knyttet til vedlikehold av utvendige fasader til en årlig kostnad på 925 000 kroner.

Løvåsen fikk dermed muligheten til å pusse opp fasadene til en verdi av 6,3 mill uten øking i felleskostnader. I tillegg fikk Boretslaget en verdiøking på 23 millioner kroner, samt betydelig bedring i bomiljø, sier Kennet Nilsen som er daglig leder og eier i KTV Group. Selskapet opererer innen eiendom, industri og offshore, og langsiktige avtaler med borettslag er noe virksomheten prioriterer.

– Fordi modellen er nybrottsarbeid. Borettslag vil bruke minst mulig penger, og helst holde leien på et minimum, og i dette landskapet treffer vår modell svært godt, sier han.

Totalt har KTV Group avtaler i Bergen alene på over 330 000 kvadratmeter. KTV Group er også på vei inn i Oslo og Stavanger med de samme avtalene. Nilsens store ambisjon utover våren 2014 er å besøke flere borettslagsstyrer for å informere om KTV-modellen.

Nytt oppdrag offshore

ekofisk_j-600x595

KTV Group bistår Pipetech med vedlikeholdsoppdrag offshore. Arbeidet ledes av Jostein Markussen. Oppdraget er forventet å ta 14 dager.

KTV Group er også i sluttfasen på prosjektet på Bideford Dolphin. KTV Group har fra før gjenomført krevende rengjøringsjobber, og fjerning av rust samt hatt ansvar for NDT målinger på denne riggen.

Prosjektet har pågått siden starten av desember og forventes ferdig innen februar.

Bør innføre sertifisering av ventilasjonsanlegg

ventilasjonskanal-600x450

KTV Group vil ta til orde for at det innføres sertifisering/kontroll knyttet til vedlikehold av ventilasjonsanlegg. Selskapet har gjenomført ventilasjonsrengjøring på en rekke offentlige og private bygg i Bergen og tendensen er urovekkende: Forfall og manglende ventilasjonsrengjøring går igjen i svært mange bygg.

Heldigvis er stadig flere opptatt av godt inneklima, og vi opplever en kraftig økning i henvendelser innen inspeksjon og rengjøring. KTV Group har i årevis påvist at bygninger, spesielt offentlige, henger langt etter med vedlikehold av ventilasjon, og det er tydelig at dette er en utfordring som er satt på dagsorden med skoleforfallet i byen.

Bildene som vises i denne artikkelen er bare et lite utvalg av våre funn innen ventilasjon i Bergen. Vi har ennå ikke inspisert et anlegg som ikke hadde et kritisk behov for rengjøring.

For å si det enkelt; har ikke ventilasjonsanlegg vært sjekket eller rengjort på fem år, må dette undersøkes snarest. Har det ikke vært gjort noe med ventilasjonsanlegget på ti år eller lenger, er det overhengende risiko for at inneklimaet er helseskadelig. Det burde derfor vært en synlig sertifisering på alle bygg om når ventilasjonsanlegget sist var rengjort og når neste inspeksjon vil finne sted, på lik linje man ser i heiser – når kontroll sist var utført og tidspunkt for neste gjennomgang.

ventilasjon_600-600x600

Interesse fra Irak

iraq-600x417

Oljedepartementet i Irak har invitert KTV Group til Bagdad for å orientere om sin teknologi for tankvask. Irak er stor innen oljeproduksjon, og teknologien til KTV Group kan effektivisere arbeid knyttet til tank rengjøring.

Samtidig med invitasjonen har to delegater fra det irakiske oljedepartementet søkt visum til Norge for å besøke KTV Group. Daglig leder Kennet Nilsen ser på Irak som et spennende land for KTV Group, og mener det varslede besøket fra Irak viser at myndighetene i landet ønsker å ta i bruk teknologien til selskapet.

– Først og fremst ble jeg glad da vi fikk invitasjonen, men da vi fikk beskjed om at man også ønsket å besøke oss i Norge, er det et uttrykk for mer enn en høflihetsvisitt. Man legger ikke ut på en så lang reise om man ikke har en ambisjon om å få til noe, sier Nilsen.

Først når visumsøknadene er innvilget vet han mer om når møtet på Hanøytangen kan finne sted.