Borettslagenes sanne venn

Kennet Nilsen har gjort teori til praksis, og ingen klarer å utfordre hans idé som er realisert for vedlikehold av borettslag. 20-års avtaler bidrar til at borettslagene får økonomisk forutsigbarhet kombinert med et oppdatert og moderne preg på blokkene. – Det er spesielt de eldre borettslagene som har størst gevinst av å ta i bruk […]

Nytt oppdrag offshore

KTV Group bistår Pipetech med vedlikeholdsoppdrag offshore. Arbeidet ledes av Jostein Markussen. Oppdraget er forventet å ta 14 dager. KTV Group er også i sluttfasen på prosjektet på Bideford Dolphin. KTV Group har fra før gjenomført krevende rengjøringsjobber, og fjerning av rust samt hatt ansvar for NDT målinger på denne riggen. Prosjektet har pågått siden […]

Bør innføre sertifisering av ventilasjonsanlegg

KTV Group vil ta til orde for at det innføres sertifisering/kontroll knyttet til vedlikehold av ventilasjonsanlegg. Selskapet har gjenomført ventilasjonsrengjøring på en rekke offentlige og private bygg i Bergen og tendensen er urovekkende: Forfall og manglende ventilasjonsrengjøring går igjen i svært mange bygg. Heldigvis er stadig flere opptatt av godt inneklima, og vi opplever en […]

Interesse fra Irak

Oljedepartementet i Irak har invitert KTV Group til Bagdad for å orientere om sin teknologi for tankvask. Irak er stor innen oljeproduksjon, og teknologien til KTV Group kan effektivisere arbeid knyttet til tank rengjøring. Samtidig med invitasjonen har to delegater fra det irakiske oljedepartementet søkt visum til Norge for å besøke KTV Group. Daglig leder […]