Tankvask offshore

KTV Group bistår Pipetech med tankvask offshore. Prosjektleder Kjetil Fjeldstad leder jobben. Dette er et viktig oppdrag i forhold til vår satsing på tankvask. Flere krevende prosjekter er i anmarsj og vi fortsetter vårt fokus på levering av vedlikeholdtjenester opp mot offshore og industri.    

Fasadesesongen er i gang

KTV Group er nettopp ferdig med nedspyling av fjellhaller i Hansaparken. Her er flere tusen kvadratmeter vasket ned og klar til behandling. Denne uken kom vi i tillegg godt i gang med Løvåshagen Borettslag, og neste uke står nedvasking av Bymuseet, Lønborg Borettslag, Strimmelen Borettslag og overflatebehandling på flere andre prosjekter på planen. Vi kan […]

Rengjøring av marin groe Bideford Dolphin

Riggoppdragene er fortsatt i vekst, og KTV Group har fått oppdraget med å fjerne marin groe på Bideford Dolphin. Mellom 10.000 og 13.000 kvadratmeter skal rengjøres. Arbeidet skal utføres under såkalt landligge på CCB-basen på Ågotnes. Prosjektet utføres både manuelt og med robot. –  Oppdraget omfatter fjerning av marin groen på søyler, bracinger både verrtikale […]

– Sikrer 20 år vedlikehold

– Nå slipper styret å ta stilling til vedlikehold av utvendige fasader, og vi slipper uforutsette millionregninger, konkluderer styreleder Paal Andre Teistedal Myklebust i Løvåshagen borettslag. Styret i borettslaget har nettopp signert en 20-årig vedlikeholdsavtale med KTV Group. Borettslaget stod ferdig i 2008/2009 og har fått mye oppmerksomhet, både lokalt og nasjonalt, for den arkitektoniske […]

Fremgang tross motgang

For KTV Group skulle 2013 bli det store vekståret med satsing på vedlikehold og rengjøring av rigger. Men riggmarkedet uteble, og våknet først ved inngangen til 2014. Tross motgang klarte KTV Group å løfte omsetningen i 2013 til 55 milloner kroner mot 49 millioner kroner året før, og resultatet for fjoråret havnet på syv millione […]

Robot omtalt på Offshore.no

Roboten til KTV Group blir omtalt på norges største nettmagasin for offshorebransjen – Offshore.no. I artikkelen blir det også vist video av robotene våre. Se artikkelen her! Url til artikkelen: http://offshore.no/sak/60901_se_overflateroboten_i_aksjon

Oppdrag for BEFAS

KTV Group er tildelt oppdrag for inspeksjon og ventilasjonsrengjøring for Bergen Eiendomsforvaltning (BEFAS). BEFAS er optatt av godt inneklima og en nylig gjennomført inspeksjon avdekket behov for rengjøring. Arbeidet skal utføres i mars og omfatter flere etasjer i bygget. BEFAS er et privat selskap som leverer et bredt spekter av tjenester knyttet til drift og […]

Handy robot klar for offshore-testing

Roboten Handy, på bare 20 kilo, er klar for testing offshore. I samarbeid med Statoil, Kaefer og Bilfinger har KTV Group testet ut roboter. Neste steg er å sende Handy – som er navnet på nyvinningen – ut på rigger for å se hvor godt den fjerner dekksbelegg, rust og overflatebehandling. – Vi setter roboten […]