+47 55 20 71 90
English

Tankvask offshore

tankvask-600x654

KTV Group bistår Pipetech med tankvask offshore. Prosjektleder Kjetil Fjeldstad leder jobben.

Dette er et viktig oppdrag i forhold til vår satsing på tankvask. Flere krevende prosjekter er i anmarsj og vi fortsetter vårt fokus på levering av vedlikeholdtjenester opp mot offshore og industri.

 

 

Fasadesesongen er i gang

hansaparken-600x440

KTV Group er nettopp ferdig med nedspyling av fjellhaller i Hansaparken. Her er flere tusen kvadratmeter vasket ned og klar til behandling.

Denne uken kom vi i tillegg godt i gang med Løvåshagen Borettslag, og neste uke står nedvasking av Bymuseet, Lønborg Borettslag, Strimmelen Borettslag og overflatebehandling på flere andre prosjekter på planen.

Vi kan trygt si at sesongen er i gang. Vi oppleverer stor pågang av henvendelser fra kunder som i år opplever ekstra mye grønske, noe som er forårsaket av den milde vinteren.

Vi håper og tror at vår innsats blir lagt merke til blant byens innbyggere, når eiendommene og byggene viser seg fra sin beste side, rene og pene.

Rengjøring av marin groe Bideford Dolphin

bideforddolphin_600-600x450

Riggoppdragene er fortsatt i vekst, og KTV Group har fått oppdraget med å fjerne marin groe på Bideford Dolphin. Mellom 10.000 og 13.000 kvadratmeter skal rengjøres. Arbeidet skal utføres under såkalt landligge på CCB-basen på Ågotnes. Prosjektet utføres både manuelt og med robot.

–  Oppdraget omfatter fjerning av marin groen på søyler, bracinger både verrtikale og horisontale, samt pongtonger, sier administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group, og legger til: – Metode for fjerning av marin groe er høytrykkspyling med trykk på 400-500 bar. Spylingen skal skåne coating, men fjerne marin groe. For tilkomst på krevende steder benyttes spylerobot som klatrer på stål, i kombinasjon med lift og manuell spyling.

KTV Group merker økt etterspørsel innenfor riggmarkedet, og Nilsen tror veksten kommer til å fortsette i 2. kvartal 2014.

– Roboten gjør at vi kan konkurrere med selskaper som benytter innleid arbeidskraft fra utlandet. Samtidig ivaretar robotene hensynet til sikkerhet på en overlegen måte, sier han.

– Sikrer 20 år vedlikehold

lhagen1-600x618

– Nå slipper styret å ta stilling til vedlikehold av utvendige fasader, og vi slipper uforutsette millionregninger, konkluderer styreleder Paal Andre Teistedal Myklebust i Løvåshagen borettslag. Styret i borettslaget har nettopp signert en 20-årig vedlikeholdsavtale med KTV Group.

Borettslaget stod ferdig i 2008/2009 og har fått mye oppmerksomhet, både lokalt og nasjonalt, for den arkitektoniske utformingen og energibesparende tiltak. Men selv de flotteste borettslag blir offer for vær og vind, og etterhvert forfall.

– Vi registrerer at bygningsmassen har blitt skitten, og vedlikehold tvinger seg frem. Fremfor å gjøre dette gjennom skippertak ønsker vi å ha en leverandører som sikrer at dette blir ivaretatt innenfor en pris som er lav og forutsigbar, sier styrelederen. Han legger ikke skjul på at han har blitt begeistret over vedlikeholdet KTV Group har gjennomført hos naboen Løvåsen borettslag.

– Erfaringene fra Løvåsen borettslag gjorde at også vi valgte å gå for denne løsningen, fortsetter Teistedal Myklebust. Han sier videre at styret over lengre tid har hatt vedlikehold på agendaen, og at det etterhvert også må males. Denne avtalen innebærer ingen økonomisk risiko for oss, og i tillegg til selve vedlikeholdet får vi en omfattende teknisk dokumentasjon som oppdateres hvert år. God eiendomsforvaltning handler om å tenke langsiktig, og ikke minst ha gode rutiner for oppfølging av vedlikehold. Dette har vi nå fått til i samarbeid med KTV Group, sier styrelederen.

– Vedlikehold er en vesentligdel for å opprettholde kvalitetene i bygningsmassen. Samtidig er vedlikeholdet en miljøfaktor som gjør området triveligere, sier han, og føyer til:
Mange beboere i Løvåshagen er opptatt av bygningene ser velholdt ut, men for det store flertallet vil jeg tro at de er mest fornøyd med å få vinduene vasket hvert år.

Boretttslaget består av 80 leiligheter fordelt på fire hus.

Fremgang tross motgang

kennet_ktvgroup-600x682

For KTV Group skulle 2013 bli det store vekståret med satsing på vedlikehold og rengjøring av rigger. Men riggmarkedet uteble, og våknet først ved inngangen til 2014. Tross motgang klarte KTV Group å løfte omsetningen i 2013 til 55 milloner kroner mot 49 millioner kroner året før, og resultatet for fjoråret havnet på syv millione kroner før skatt – det beste i selskapets historie.

– Klart vi er fornøyd når vi ser bak tallene. Vi hadde forventet en dobling i riggmarkedet og hadde posisjonert oss sterkt. Da riggkontraktene uteble måtte vi satse annerledes. Det vi så for oss i riggmarkedet i fjor har først slått til i år, sier administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group. Han beskriver 2013 som et krevende år med mye motgang.

– Vi hadde definert forventninger utfra den aktiviteten som skjedde i 2012, og fikk merke et plutselig og kraftig væromslag. Samtidig hadde vi stor fremgang innenfor vedlikehold av eiendom hvor vi har lange vedlikeholdsavtaler på 20 år,  sier Nilsen.

2014 ble imidlertid innledet med rekordstor pågang innen offshore og rigg. Dette har vedvart gjennom hele første kvartal, og det ser ut til å forplante seg inn i også neste kvartal. For å stå imot prispresset fra utenlandske aktører har KTV Group utviklet høytrykksroboter – som utfører krevende overflatebehandling under trykk. Robotene benyttes allerede ved flere skipsverft, og er nå til testing for offshoreoperasjoner.

– Vi ønsker ikke å konkurrere mot de laveste lønningene, og vårt tilsvar har vært å utvikle ny teknologi. Løsningen ble utvikling av høytrykksroboter. Med våre roboter kan oppdragsgivere spare store kostnader, sier Nilsen.

KTV Group har dessuten brukt den siste tiden på å oppgradere sertifiseringen i bedriften til også å omhandle ISO 14001, i tillegg til nåværende ISO 9001 og OHSAS 18001. Arbeidet med ISO 14001 skal være ferdigstilt i april.

Selskapet er også i ferd med å etablere seg i Oslo og Stavanger, samt Brasil.

– Vi har all grunn til å juble over både omsetning og resultat, men mest av alt jubler vi for krevende og spennende oppdrag, sier Nilsen.

Robot omtalt på Offshore.no

offshore_no-600x656

Roboten til KTV Group blir omtalt på norges største nettmagasin for offshorebransjen – Offshore.no. I artikkelen blir det også vist video av robotene våre.

Se artikkelen her!

Url til artikkelen: http://offshore.no/sak/60901_se_overflateroboten_i_aksjon

Oppdrag for BEFAS

venti_600-600x735

KTV Group er tildelt oppdrag for inspeksjon og ventilasjonsrengjøring for Bergen Eiendomsforvaltning (BEFAS).

BEFAS er optatt av godt inneklima og en nylig gjennomført inspeksjon avdekket behov for rengjøring. Arbeidet skal utføres i mars og omfatter flere etasjer i bygget.

BEFAS er et privat selskap som leverer et bredt spekter av tjenester knyttet til drift og forvaltning av eiendom. Selskapet ble stiftet i 1998, og drifter og forvalter i dag omkring 900.000 kvadratmeter eiendom i og omkring Bergen.

Handy robot klar for offshore-testing

handy_600-600x616

Roboten Handy, på bare 20 kilo, er klar for testing offshore. I samarbeid med Statoil, Kaefer og Bilfinger har KTV Group testet ut roboter. Neste steg er å sende Handy – som er navnet på nyvinningen – ut på rigger for å se hvor godt den fjerner dekksbelegg, rust og overflatebehandling.

– Vi setter roboten i produksjon. Tester gjort onshore viser at den er svært effektiv og kostnadsbesparende, samt at den ivaretar krevende HMS-funksjoner ved at man unngår å måtte bruke personell til dette tunge arbeidet, sier daglig leder Kennet Nilsen i KTV Group. Han sier at testingen har vært vellykket, og at antallet roboter vil avhenge av resultatene man oppnår offshore. Mest overrasket ble panelet over hvor stillegående roboten er.

– Selv om vi jobbet med et trykk på 3000 bar og vakum var det fullt mulig å føre en samtale rett ved siden av roboten. Handy opereres nærmest som en gressklipper. På grunn av magneter kan den kjøres på alle flater, også vertikale. Den egner seg spesielt godt til fjerning av overflatebehandling på mindre flater, sier Nilsen.