+47 55 20 71 90
English

Nyegården borettslag inngår vedlikeholdsavtale

nyegaarden600-600x600

Nyegården Borettslag på Laksevåg har tegnet en fem års vedlikeholdsavtale med KTV Group.

Stadig flere borettslag i bergensregionen velger langsiktige vedlikeholdsavtaler for å motvirke forfall på fasader og bygningsmasse. Et stort antall borettslag har tegnet vedlikeholdsavtaler med KTV Group det siste året, og avtaleperioden varierer fra 5 til 20 år.

– Samtlige fasader blir vedlikeholdt med årlig vask. Vi utfører dessuten tilstandsrapport på bygningsmassen. Dermed har styret og beboerne dokumentasjon over hva som eventuelt må tas tak i. Dette sikrer forutsigbarhet i dette arbeidet, også når det gjelder økonomi,  forklarer administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group.

Avtalen med Nyegården borettslag er på fem år. Rengjøringen gjennomføres med miljøvennlige vaskemidler.

KTV Group går inn i Irak

iraq_600-600x417

KTV Group har besluttet å satse på det irakiske markedet innen landbasert industri. KTV Group-sjef Kennet Nilsen sier det irakiske selskapet vil være i aktivitet fra medio juni. I utgangspunktet skal det utelukkende satses på mannskap og ressurser fra Irak.

– Vi har vært i en prosess over lengre tid, og vi har også vært i forhandlinger med det irakiske Utenriksdepartementet som har vært en god rådgiver i denne prosessen. Vi har funnet en partner som både skal være med på både etableringen og utviklingen av KTV Group Irak. Kontoret vil bli lokalisert i Bagdad, sier Nilsen. Han erkjenner at det ikke har manglet på advarsler fra omgivelsene all den tid Irak fortsatt er et urolig område.

– Etter en helhetsvurdering har vi kommet til at vi ønsker dette. Vi har tillit til den informasjonen vi har mottatt fra irakiske myndigheter, og det er ingenting som tyder på at det ikke finnes kompetanse i landet. Våre tjenester innen vedlikehold, tankerengjøring og overflatebehandling er etterspurt i landet. I første omgang satser vi på oljerelatert landbasert industri, sier Nilsen. Selv skal han arbeide fra den irakiske hovedstaden i en periode for å gjøre seg ytterligere kjent med både kultur og religion.

– Først og fremst må vi respektere at det er kulturelle forskjeller. Samtidig er det vestlige virksomheter som er etablert i regionen og det er ingenting som viser at dette er forbundet med spesiell risiko, sier han. Nilsen har forventninger til at samarbeidet med såvel den irakiske partneren som myndighetene skal være fruktbart og konstruktivt.
– Vestlige virksomheter er velkommen som et ledd i å gjenoppbygge landet. Vi blir i dette perspektivet en svært liten aktør, men vi vil være viktig for dem vi ansetter. Det er høy arbeidsledighet i landet, sier Nilsen.

KTV Group vil ha nedgravde oljetanker

oljetank-600x455

Innen 2020 skal rundt 330 000 nedgravde oljetanker fjernes i Norge. KTV Group har utviklet en ny metode som enklere fjerner nedgravde oljetanker.

Tankene som er omfattet av fjerningen er eller har vært benyttet til oppvarming av boliger. Fjerning av slike tanker ligger kostnadsmessig i prissjiktet 20 000-45 000 kroner. Den nye metoden innebærer at KTV Group overtar ansvaret for tanker allerede nå, og fakturerer tankeierne ca 2500 kroner pr år frem til 2020.

– Vi er overbevist om at vår metode og prismodell er unik og  forhåpenligvis blir hilst velkommen av alle som har en slik tank, fordi disse utgjør et problem ettersom man nærmer seg 2020. Dette betyr at tankeierne halverer prisen og samtidig slipper å bekymre seg over hvordan dette arbeidet skal gjøres. Det stilles strenge krav til utførende part, blant annet skal det settes gassertifikat på alle tankene. KTV Group har alt som skal til for å utføre jobben etter forskriftene og lovpålagte krav, sier Nilsen.

KTV Group påtar seg fjerning av slike tanker landet rundt, og inntil 2020 vil tankene bli inspisert av KTV Group. Ståltanker, som det er mest av, er pålagt periodisk kontroll hvert femte år, og denne vil inngå som en del av avtalen med KTV Group frem mot sanering av tanken.

Det er regjeringen som har besluttet at slike tanker skal fjernes innen 2020.

 

 

Borettslag lar seg lure av «vedlikeholdsfritt»

vedlikeholdsfritt7001-600x600

Et stort antall borettslag i Norge har latt seg lure av fasader som skal være vedlikeholdsfri. KTV Group-sjef Kennet Nilsen sier det er vanskelig å rengjøre slike fasader som har stått ubehandlet i årevis.

KTV Group har et stort antall vedlikeholdsavtaler med borettslag, spesielt i bergensområdet. Han er oppgitt over mangelen på vedlikehold av vedlikeholdsfrie fasader. Dette er fasader som gjerne ble tatt i bruk på 70,80 og 90-tallet.

– Meningen er ikke å rette kritikk verken til leverandørene eller de som har kjøpt slike fasader, men heller rette en advarende pekefinger på at uansett hvor vedlikeholdsfritt man kjøper, finnes det ikke noe som er fritt for vedlikehold. Vær og vind vil i løpet av årene tære på fasader og vi merker at det er vanskelig å rengjøre såkalte vedlikeholdsfrie fasader, sier Nilsen. Han mener borettslag og andre entreprenører som bygger må være bevisst på å formidle at fasdader trenger vask og vedlikehold.

– De tyngste prosjektene vi har er vedlikeholdsfrie fasader. Vi klarer ikke å få bort all skitten som har festet seg gjennom mange år. Styret i borettslagene har, naturlig nok, tenkt at skitten vaskes bort av seg selv, sier han. Nilsen merker at fasader som ikke er solgt som «vedlikeholdsfri» er langt bedre ivaretatt.

– Det er vesentlig forskjell. Fordi denne type fasader har fått pleie og stell og dermed ikke kommer i en situasjon hvor dritten, som grønske,  limer seg fast til fasaden. Når dette belegget sitter i fasadene år etter år, blir det en del av fasadene som ikke er mulig å rengjøre,  sier han.

KTV Group forhandler i Nigeria

nigeria_600-600x434

KTV Group er i forhandlinger med en mulig partner i Nigeria med tanke på å etablere virksomhet i landet. Den potensielle partneren allerede godt etablert i det nigerianske offshoremiljøet, og planlegger å etablere et eget selskap med fokus på tankrengjøring.

KTV Group er utpekt som mulig samarbeidspartner på grunnlag av tilsvarende tjenester som er levert til aktører på norsk sokkel.

Det har pågått samtaler over flere måneder, og representanter fra det nigerianske selskapet har også besøkt KTV Group på hovedkontoret på Askøy.

Nigeria er et område hvor det satses stort fra flere internasjonale aktører, og Statoil er det mest kjente norske selskapet som har betydelig aktivitet i landet.

Administrerende direktør Kennet Nilsen mener KTV Group kan tilføre mye i et slikt samarbeid, men er forsiktig med å forskuttere resultatet av forhandlingene.

– Jeg får si som statsminister Erna Solberg, ingenting er klart før det er klart.

Skal få Soria Moria til å skinne

soria11_1200-600x452

KTV Group har fått i oppdrag å vedlikeholde fasadene på Soria Moria, et sameie på 42 selveierleiligheter i Øvre Sædal. Soria Moria Terasse har signert en fem års vedlikeholdsavtale som innebærer at KTV Group skal foreta årlig fasadevask på de to blokkene. I tillegg skal det utføres årlige inspeksjoner på bygningene.

– Dette er avtaler stadig flere sameier og borettslag inngår. Det sikrer at fasadene blir godt ivaretatt. Arbeidet skjer som regel med høytrykksspylere og miljøvennlige rengjøringsmidler, sier administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group.

Beboerne trenger heller ikke bekymre seg for vidusvask i denne perioden.
– Det ligger som en del av avtalen, fortsetter Nilsen. Arbeidet utføres med lift i tillegg til sertifiserte fasadeklatrere.