Nyegården borettslag inngår vedlikeholdsavtale

Nyegården Borettslag på Laksevåg har tegnet en fem års vedlikeholdsavtale med KTV Group. Stadig flere borettslag i bergensregionen velger langsiktige vedlikeholdsavtaler for å motvirke forfall på fasader og bygningsmasse. Et stort antall borettslag har tegnet vedlikeholdsavtaler med KTV Group det siste året, og avtaleperioden varierer fra 5 til 20 år. – Samtlige fasader blir vedlikeholdt […]

KTV Group går inn i Irak

KTV Group har besluttet å satse på det irakiske markedet innen landbasert industri. KTV Group-sjef Kennet Nilsen sier det irakiske selskapet vil være i aktivitet fra medio juni. I utgangspunktet skal det utelukkende satses på mannskap og ressurser fra Irak. – Vi har vært i en prosess over lengre tid, og vi har også vært […]

KTV Group vil ha nedgravde oljetanker

Innen 2020 skal rundt 330 000 nedgravde oljetanker fjernes i Norge. KTV Group har utviklet en ny metode som enklere fjerner nedgravde oljetanker. Tankene som er omfattet av fjerningen er eller har vært benyttet til oppvarming av boliger. Fjerning av slike tanker ligger kostnadsmessig i prissjiktet 20 000-45 000 kroner. Den nye metoden innebærer at […]

Borettslag lar seg lure av «vedlikeholdsfritt»

Et stort antall borettslag i Norge har latt seg lure av fasader som skal være vedlikeholdsfri. KTV Group-sjef Kennet Nilsen sier det er vanskelig å rengjøre slike fasader som har stått ubehandlet i årevis. KTV Group har et stort antall vedlikeholdsavtaler med borettslag, spesielt i bergensområdet. Han er oppgitt over mangelen på vedlikehold av vedlikeholdsfrie […]

KTV Group forhandler i Nigeria

KTV Group er i forhandlinger med en mulig partner i Nigeria med tanke på å etablere virksomhet i landet. Den potensielle partneren allerede godt etablert i det nigerianske offshoremiljøet, og planlegger å etablere et eget selskap med fokus på tankrengjøring. KTV Group er utpekt som mulig samarbeidspartner på grunnlag av tilsvarende tjenester som er levert […]

Skal få Soria Moria til å skinne

KTV Group har fått i oppdrag å vedlikeholde fasadene på Soria Moria, et sameie på 42 selveierleiligheter i Øvre Sædal. Soria Moria Terasse har signert en fem års vedlikeholdsavtale som innebærer at KTV Group skal foreta årlig fasadevask på de to blokkene. I tillegg skal det utføres årlige inspeksjoner på bygningene. – Dette er avtaler […]