+47 55 20 71 90
English

Nytt oppdrag tankvask

 tankvask_jh_5964-600x858

KTV Group er i gang med rengjøring av 10 dieseltanker på forskningskipet Johan Hjort.

Dieselsystemet og dieseltankene på skipet skal desinfiseres.

Maritim Consultans står for prosjektering og kvalitetsikrer jobben.

Johan Hjort er det fjerde i rekken av forskningsfartøy med dette navnet, og er oppkalt etter instituttets første direktør Johan Hjort (1869-1948). Fartøyet ble bygget i 1990 ved Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk AS.

Info fra Havforskningsinstituttet/ imr.no

Kalfarparken valgte KTV Group

kalfaret-600x600

Kalfarparken Borettslag har valgt KTV Group som sin samarbeidspartner innenfor vedlikehold de neste fem årene.

Kalfarparken Borettslag ble bygget etter at Hansa Brygerier flyttet fra Kalfaret. Starefossbekken drev møllen til å kværne malt og vannet sildrer fortsatt nedover fjellet og ender på gårdsplassen mellom de fem bygningene. Lukten av malt er erstattet av et rolig og harmonisk borettslag.

Den siste tiden har flere borettslag valgt KTV Group som leverandør av inspeksjons- og vedlikeholdstjenester.
– Vi er svært fornøyde med at vi er valgt som leverandør. KTV Group er i ferd med å sikre seg en fremtredende posisjon innen borettslag, og dette er en konsekvens av at vi ser vedlikehold i et langsiktig perspektiv. Felles for borettslagene som velger oss, er at disse ønsker forutsigbarhet i dette arbeidet. Dermed sikrer man seg mot overraskelser og det er også en god forsikring for å hindre uforutsette utgifter. Det kan i mange tilfeller gi store og ubehagelige overraskelser om man ikke anvender planlagt vedlikehold, sier daglig leder Kennet Nilsen.

Arbeid som utføres dokumenteres både i forkant og etterkant.
– Det er helt avgjørende at det foreligger dokumentasjon på utført vedlikehold. Vår rolle blir å inspisere og sørge for at borettslaget skinner,  fortsetter han.

 

 

5-årig avtale med sameie

 

lerkerinden_803-600x600

Lerkerinden Sameie har inngått en fem års vedlikeholdsavtale med KTV Group. – Avtalen viser at også mindre sameier ønsker å sette ut vedlikehold til en profesjonell samarbeidspartner, sier daglig leder Kennet Nilsen.

Kontrakten innebærer at KTV Group skal sørge for at fasadene blir vasket og vedlikeholdt de neste fem årene. I tillegg skal KTV Group inspisere bygningsmassen og gi sameiet oversikt over eventuelle feil eller svakheter.

– Avtalen er en rimelig forsikring som innebærer at man ikke pådrar seg overraskelser i avtaleperioden. Man kan selvfølgelig bli rammet av naturkatastrofer, men hensikten med oppdraget er at vi skal kunne beskrive forutsigbarhet i vedlikeholdet, sier Nilsen.

Lerkerinden består av åtte leiligheter over to plan på Nedre Natland, og ble bygget i 2007. Nilsen tror flere mindre sameier vil følge etter.

– Det startet med at større borettslag ønsket lange avtaler opp mot 20 år. Nå merker vi også interesse fra mindre sameier og borettslag, sier han.

Etterspørsel etter fasadevask

fasadevask-600x498

Det er betydelig aktivitet innen fasadevask.  Siden mars har KTV Group gjenomført en rekke oppdrag på fasadevask.

Totalt har selskapet vasket rundt 150 000 kvadratmeter med fasade til nå i år, og er i sluttfasen på flere store prosjekter, blant annet Toppe Borettslag. Påfølgende periode er det oppstart på vasking av Meca i Åsane – Lønborg Borettslag, Rosenkilde Borettslag og Ulsmåg Borettslag. I tillegg har KTV Group rekordstor etterspørsel og gir ukentlig tilbud på mange nye prosjekter.

– Vi ser at folk er mer opptatt av og holde fasadene rene, og det er en klar tendens i hvordan man tenker vedlikehold. Vi er selvfølgelig glad for denne utviklingen, men registerer at det generelt er mye ad hoc-preg over vedlikehold. Det er kostnadskrevende når slike ting må gjøres på kort varsel fremfor å ha det som en langsiktig strategi. Da unngår man  frostsprengning i murfasader, og maling som blir skadet. Og så ser det selvfølgelig bra ut, sier daglig leder Kennet Nilsen i KTV Group, og legger til:
– Som oftes kommer vi for sent inn med vasking, og noen skrekkeksempler avdekker vi underveis. Men for de som har valgt våre vedlikeholdsavtaler her det ingen ting og frykte.

Tar hånd om olje og fettutskillere

oljeutskiller-600x600

Bedrifter som har oljeutskiller og fettutskiller har de siste årene fått en rekke krav til dokumentasjon i forhold til utslippskrav fra myndighetene. Dette er et arbeid mange eiere av slike anlegg ikke klarer å følge opp i henhold til krav fra myndighetene. KTV Group har således identifisert et behov i marked som “kontrollinnstans” og serviceleverandør.

Vi vil nå tilby tømming av olje og fettutskillere til en fast månedspris hvor KTV Group håndterer alt arbeid opp mot offentlige myndigheter. For kundene innebærer dette forutsigbarhet i både kontroll, service og kostnader. Vår løsning vil være langt rimeligere enn det andre kan tilby. I tillegg vil kunder i dette markedet være beroliget av at KTV Group tar ansvar for rapportering til myndighetene. I denne sammenheng vil det bli KTV Group-kvalitet i forhold til dokumentasjon – bilder, film og beskrivelse av oppdrag som er utført.

Kundene vil finne dokumentasjonen på et eget nettsted.