Nytt oppdrag tankvask

  KTV Group er i gang med rengjøring av 10 dieseltanker på forskningskipet Johan Hjort. Dieselsystemet og dieseltankene på skipet skal desinfiseres. Maritim Consultans står for prosjektering og kvalitetsikrer jobben. Johan Hjort er det fjerde i rekken av forskningsfartøy med dette navnet, og er oppkalt etter instituttets første direktør Johan Hjort (1869-1948). Fartøyet ble bygget […]

Kalfarparken valgte KTV Group

Kalfarparken Borettslag har valgt KTV Group som sin samarbeidspartner innenfor vedlikehold de neste fem årene. Kalfarparken Borettslag ble bygget etter at Hansa Brygerier flyttet fra Kalfaret. Starefossbekken drev møllen til å kværne malt og vannet sildrer fortsatt nedover fjellet og ender på gårdsplassen mellom de fem bygningene. Lukten av malt er erstattet av et rolig […]

5-årig avtale med sameie

  Lerkerinden Sameie har inngått en fem års vedlikeholdsavtale med KTV Group. – Avtalen viser at også mindre sameier ønsker å sette ut vedlikehold til en profesjonell samarbeidspartner, sier daglig leder Kennet Nilsen. Kontrakten innebærer at KTV Group skal sørge for at fasadene blir vasket og vedlikeholdt de neste fem årene. I tillegg skal KTV […]

Etterspørsel etter fasadevask

Det er betydelig aktivitet innen fasadevask.  Siden mars har KTV Group gjenomført en rekke oppdrag på fasadevask. Totalt har selskapet vasket rundt 150 000 kvadratmeter med fasade til nå i år, og er i sluttfasen på flere store prosjekter, blant annet Toppe Borettslag. Påfølgende periode er det oppstart på vasking av Meca i Åsane – […]

Tar hånd om olje og fettutskillere

Bedrifter som har oljeutskiller og fettutskiller har de siste årene fått en rekke krav til dokumentasjon i forhold til utslippskrav fra myndighetene. Dette er et arbeid mange eiere av slike anlegg ikke klarer å følge opp i henhold til krav fra myndighetene. KTV Group har således identifisert et behov i marked som “kontrollinnstans” og serviceleverandør. […]