+47 55 20 71 90
English

KTV Group entrer Byford Dolphin med vakter

byford800-600x599

Gjennom samarbeidspartneren Axess skal KTV Group leverer vakter i forbindelse med vedlikehold på oljeplattformen Byford Dolphin.

Vedlikeholdsarbeidet finner sted offshore på britisk sektor, og skal pågå i to til tre uker. Sjef i KTV Group Kennet Nilsen sier vaktene er spesielt kurset og drillet i Skottland med henblikk på slike oppdrag.

– I forbindelse med vedlikehold på oljerigger er det et krav om vakter når det arbeides i lukkede tanker. Vi er svært tilfreds med å ha fått dette oppdraget, og vi vil i fortsettelsen også fokusere på dette fagfeltet, sier Nilsen.

Han sier det kan komme betydelig med oppdrag fra denne sektoren i årene fremover. På tross av at det har kommet mange nye oljerigger, er flertallet av oljeplattformer bygget de siste 20 til 40 årene. Byford Dolphin er en halvt nedsenkbar boreplattform av typen Aker H-3. Den ble bygget av Bergen Mekaniske Verksted (BMV) i Bergen i 1974 og er senere modifisert og oppgradert.

KTV Group klatrer på Ørnen

scandic800-600x400

KTV Group er bedt om bistand til demontering og montering på fasadene til hotellet Scandic Ørnen i Bergen sentrum.

Hotellet er nyåpnet og i forbindelse med arbeid på bygget, har KTV Group stilt til disposisjon fasadeklatrere som skal gjøre arbeid hvor det er krevende å komme til med maskiner og andre tilkomstteknikker.

KTV Group er en av få leverandører av fasadeklatrere, og Scandic Ørnen defineres som et prestisjeprosjekt, og senere referansepunkt for andre oppdragsgivere.

KTV Group klar for Nigeria

nigeria_600-600x434

KTV Group har etablert seg i Nigeria. En lokal leverandør til olje og gass-industrien blir en del av den nye virksomheten.

– Vi har en ambisjon om å være en internasjonal aktør. Dette ønsker vi å gjennomføre sammen med lokale partnere i de landene vi satser. Det innebærer at vi minimerer den økonomiske risikoen fordi vi allerede har lokale ressurser som bidrar og som kjenner kulturen, sier administrerende direktør Kennet Nilsen.

KTV Group arbeider med Brasil, Irak og Afrika, og tilfører sine partnerne metoder og teknologi som kan bidra til flere oppdrag.

– Vår lokale partner i Nigeria leverer i dag tjenester innen olje og gass og har 350 arbeidere sysselsatt innen ulike disipliner. Den lokale partneren får med eierskap i KTV Group Nigeria et mer rendyrket konsept og vi skal levere omfattende anbud i landet knyttet til større kontrakter for rengjøring av tanker.

Vi tror at vårt norske utgangspunkt veier positivt fordi vi har flere internasjonale referansekunder innen tankrengjøring. Olje og gass-sektoren er internasjonal og Norge er således en lyttepost og et referansepunkt for svært mange i denne bransjen, sier Nilsen.

Vedlikeholdsavtale Sandviksboder 1

sandviksboder-600x505

KTV Group tar ansvaret for vedlikehold av Sandviksboder 1, som består av fire bygg, de neste fem årene.

– Vi er svært tilfreds med å vinne slike kontrakter. KTV Group tar stadig større markedsandeler innenfor vedlikehold av eiendom, og vi gjør det med langsiktige avtaler. Det betyr forutsigbarhet for oss som leverandør og reduserte kostnader for oppdragsgiver, sier administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group.

Han sier Sandviksboder 1 ikke må forveksles med “Sandviksboder” generelt.
– Begrepet Sandviksboder blir hos mange assosiert med bygg i svært dårlig forfatning. De fire byggene som utgjør Sandviksboder 1 er relativt nye bygg, presiserer Nilsen.

Avtalen innebærer at KTV Group skal sørge for at vinduer og fasader holdes rene i hele avtaleperioden. Vinduer mot sjøsiden skal vaskes fire ganger i året. Resterende vinduer vaskes en gang i året, mens fasadene skal rengjøres etter behov basert på årlige inspeksjoner. I denne forbindelse utarbeides det også en tilstandsrapport på fasadene generelt.

– Rapportene vil beskrive avvik omkring nødvendig vedlikehold som også involverer vinduer og tak, sier Nilsen.

KTV Group fokuserer på miljøvennlig rengjøring etter standarden i ISO 14001 som KTV Group er sertifisert for.

– Vi prøver alltid å begrense bruken av kjemikalier så mye som mulig. Alle vinduene vil bli vasket med spesialutstyr med det siste innen teknologi for vask av vindu. Metoden bygger på vask med 100 prosent rent vann ved hjelp av avansert rensing med de-ionisering og omvendt osmose. Denne metoden gjør at vinduene blir helt rene, og holder seg rene over lengre tid etter vask, i forhold til tradisjonelle metoder som såpevask. Det vil heller ikke bli brukt kjemikalier på vindusvasken som skal gjøres utvendig, sier Nilsen.

Langsiktig tankavtale med Cabot Corp

cabot_tankbilde3-600x533

KTV Group har inngått en langsiktig samarbeidsavtale med selskapet Cabot Corp om rengjøring og overflatebehandling av tanker på CCB-basen.

Administrerende direktør Kennet Nilsen er tilfreds med samarbeidsavtalen. Det er første gang KTV Group inngår en langsiktig vedlikeholdsavtale innen offshore, mens dette er langt mer vanlig innenfor vedlikehold av eiendom. I dette markedet har KTV Group flere langsiktige vedlikeholdsavtaler i intervallet 5 til 20 år.

– Langsiktighet gir oss forutsigbarhet og kundene oppnår besparelser. Vedlikeholdet følger en fastsatt plan og man avgrenser overraskelser til et minimun, sier Nilsen.
Cabot Corp er et internasjonalt konsern med hovedkontor i USA. Virksomheten er notert på New York-børsen, og leverer kjemikalier til blant andre operatører i oljeindustrien. KTV Group skal rengjøre selskapets tanker på CCB-basen og fjerne korrosjon der dette er nødvendig, samt utføre såkalt coating og malearbeider.

– Totalt er det elleve tanker hvor vi skal utføre overflatebehandling over tid. Vår rolle blir også å levere årlige tilstandsrapporter på tankene. Dette er oppdrag som vil involvere robot for å lette arbeidet, og det vil også være behov for sertifiserte fasadeklatrere, sier Nilsen. Han sier videre at KTV Group i større grad vil satse på langsiktige avtaler også innenfor offshore.
– Det er naturlig å satse på avtaler med minimum tre års varighet, og Cabot Corp er en internasjonal aktør som gjerne er en premissgiver for andre i dette markedet, sier Nilsen.