+47 55 20 71 90
English

Økt synlighet for KTV Group

kennetnilsen_800-600x600

KTV Group opplever økt synlighet i mediene.

– Årsaken er at det vi driver med er allment interessant. Våre tjenester er enkle og kan relateres til noe folk forstår,  sier administrerende direktør Kennet Nilsen. Samfunnsansvar står høyt på agendaen til KTV Group.

Bergens Tidende har i dag (fredag 26.09) helsides oppslag om KTV Group, og det samme oppslaget ble publisert på nett torsdag 25.09. Reportasjen fokuserer på omsetningsøkning og ekspansjon ut av Norge. Redaksjonell synlighet er ønskelig og viktig, mener Nilsen.
– Det gir en helt annen troverdighet enn annonsering. Samtidig stiller det krav til oss ok at vi må være flinke til å kommunisere. Vi oppfatter våre tjenester som så spennende og innbiller oss at dette kan være interessant også for andre. I tillegg ser vi virksomheten opp mot et samfunnsansvar,  sier han.

KTV Group har fått mye oppmerksomhet på ekspansjon til andre land, klassing av rigger, overflatebehandling, nyutvikling av en robot, nedgravde oljetanker og langsiktige vedlikeholdsavtaler innen eiendomsmarkedet.

– Vi ønsker å være en åpen og gjennomsiktlig virksomhet som også skal sette fokus på viktige områder i samfunnet. I tiden fremover vil vi i større grad fokusere på ventilasjon. Det er mye dårlig inneluft på norske arbeidsplasser. Mediene viser stor innteresse for hvilken mat vi spiser, sunn og usunn, mens luften vi puster inn og ut vies i praksis ingen oppmerksomhet. Om folk visste hva som skjuler seg av avfall og bakterier inne i ventilasjonsanlegg, ville det blitt en sjokkartet opplevelse, sier Nilsen. KTV Group har gjennomført mye rensing og vedlikehold på ventilasjonsanlegg, og funnene dokumenteres alltid til oppdragsgiver.

– Først og fremst vil folkehelsen generelt bli bedre om man har et godt inneklima. Arbeidstakere vil også være mer produktive med frisk og ren luft og vil dermed kunne yte enda mer, sier han. Nilsen sier videre at bedriften aktivt prøver å gi unge en mulighet i bransjen.

– Alle kan ikke bli advokat, lege eller ingenør. Vi tar et samfunnsansvar ved å gi unge en mulighet inn i arbeidslivet, sier han.

KTV Group har i 2014 vært gjenstand for oppmerksomhet i Sarpsborg Arbeiderblad, Sysla.no, Stavanger Aftenblad, Askøyværingen, Bergens Tidende, Bergensavisen, Nettavisen, Østlandets Blad, Dagens Næringsliv, NRK radio, Finansavisen, Bygg.no og Offshore.no.

KTV Group får enda en langtidsavtale

KTV Group har fått i oppdrag å vedlikeholde Sameiet Wollfsgate 12, samt det tilhørende bygget som leies av Bergen Kommune. Oppdraget skal utelukkende utføres med miljøvennlige vaskemidler.

– Vi skal være en virksomhet som viser vei med miljøvennlig vedlikehold, fastslår administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group. Selskapet får et overordnet ansvar for at Sameiet Wollfsgate 12, som ligger idyllisk til ved Damsgårdssundet i Bergen, skal skinne de neste årene.

Det første året skal både vinduer og fasader vaskes, mens de påfølgende fire årene skal fasadene følges opp årlig med renhold. Sameiet Wollfsgate 12 stod ferdig i 2003 og inneholder 28 leiligheter. KTV Group har de to siste årene fått flere vedlikeholdsavtaler med sameier og borettslag som strekker seg fra fem til 20 år.

– Stadig flere sameier og borettslag ser at forutsigbarhet i vedlikeholdet blir mindre kostbart. Samtidig er det en miljøfaktor at fasader og vinduer er rene. Ingen vil bo i et skitten bygg, sier Nilsen. Han fremhever produktene som brukes, og mener dette er det nærmeste man kommer “økologiske” vaskemidler.

– Vi registrerer at også mange oppdragsgivere er opptatt av miljøaspeket innen rengjøring. Vi benytter bare naturlige vaskemidler, og disse fungerer like godt som de tradisjonelle kjemikaliene, fortsetter Nilsen.

KTV Group er sertifisert av DNV GL (Norske Veritas) i henhold til ISO 9001 Kvalitet, 18001 HMS og 14001 Miljø. Nilsen mener at oppdragivere alltid bør alliere seg med leverandører med miljøsertifiseringen fra Veritas.
– Fordi det gir en trygghet knyttet til miljø, sier han.

Oppdraget i Sameiet Wollfsgate 12 vil påbegynnes relativt raskt.

Tankvask på Siem Symphony

siem_803-600x600

KTV Group er på tankvaskoppdrag på det nye PSV-skipet Siem Symphony. Tolv dieseltanker skal vaskes.

Oppdraget utføres på Hellesøy Verft før overlevering av det nye skipet til eieren Siem Offshore.

– Det er først og fremst smuss i forbindelse med byggearbeidene vi skal fjerne fra tankene, forklarer administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group. Han sier videre at dette er oppgaver KTV Group har svært lang erfaring med. Teamet fra KTV Group er allerede godt i gang i Løfallstrand i Kvinnherad kommune hvor verftet er etablert.

– Dette oppdraget utføres av sertifisert personell innen tankvask, og vi har også med en sugebil som skal forenkle og effektivisere oppgaven, sier Nilsen.

Han påpeker at slike jobber også fotodokumenteres for oppdragsgiver.
– Dette er vanlig praksis og innebærer trygghet for de involverte. Vi skal levere kvalitet og ønsker alltid å dokumentere dette i form av film og bilder, sier han.

KTV Group håndterer også alle dokumenter i forbindelse med avfallshåndtering. Det legges alltid vekt på miljøvennlige vaskemidler.
KTV Group arbeider etter miljøstandarden ISO 14001.

Nå skal Natlandsveien Borettslag vaskes

natland_borettslag-600x600

Natlandsveien Borettslag i Bergen skal “shines opp” og fasader og vinduer skal rengjøres. Oppdraget utføres av KTV Group.

Natlandsveien Borettslag har inngått en langsiktig avtale med KTV Group som dermed får ansvaret for å vedlikeholde borettslaget de neste fem årene. I løpet av høsten skal KTV Group først rengjøre, og deretter inspisere og vaske ved behov de påfølgende fire årene.

– Når vi nå går i gang vasker vi ned alt. Deretter blir det årskontroller hvor vi vasker det som er skittent. I tillegg vil vi hvert år gi en utførlig tilstandsrapport, om hva som eventuelt må utbedres på vedlikehold, sier administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group. Selskapet har spesialisert seg på langsiktige avtaler med borettslag. Det betyr at borettslagene oppnår langt rimeligere priser og forutsigbarhet i vedlikeholdsarbeidet.

KTV Group er ISO-sertifisert og anvender utelukkende miljøvennlige vaskemidler.

Natlandsveien borettslag er et av de eldste i Bergen og ble oppført i perioden 1957-1959. Det er tilsammen 148 leiligheter i borettslaget. Ifølge styreleder i Natlandsveien borettslag, Rune Steinslid, gjennomgikk høyblokken en såkalt facelift i 1999. Det er ikke foretatt rengjøring av fasadene siden den gang. Høyblokken i borettslaget er også en av de første som ble reist i Bergen.

 

 

Arbeidstilsynet vurderer ventilasjonsmerking

ventilasjon-600x600

Arbeidstilsynet vil vurdere å innføre ventilasjonsmerking av offentlige bygg etter innspill fra KTV Group.

Tidligere i år sendte KTV Group en henstilling til Arbeidstilsynet med en sterk anmodning om at offentlige bygninger ble sertifisert eller ventilasjonsmerket. Daglig leder Kennet Nilsen ser for seg en ordning, som på heiser, hvor det står når siste kontroll ble utført, og når den neste skal finne sted.

– Publikum bør ha krav på å vite hvordan inneklima er i offentlige bygninger og ikke minst når ventilasjonsanlegget sist hadde service, og når neste kontroll skal gjennomføres, sier Nilsen.

Arbeidstilsynet har i et brev til KTV Group svart med at innspillet vil bli tatt i arbeidet med det nye regelverket. Nilsen håper Arbeidstilsynet skjerper dagens regelverk.

– Det snakkes mye om det visuelle forfallet på offentlige bygninger, men det usynlige forfallet som skjer i ventilasjonsanleggene kan man ikke se. Vi har gjennomført inspeksjoner på flere bygg hvor inneklima utgjør en helserisiko. Verst er det naturligvis for dem som arbeider i disse bygningene, sier han.

Nilsen vil i tiden som kommer følge opp Arbeidstilsynets arbeid med det nye regelverket.
– Fordi det er vikig med tilbakemeldinger fra oss som er ute i felten hver eneste uke og opplever elendig kvalitet og luftforurensing som konsekvens, sier han.