Suksess med abonnement på vedlikehold

KTV Group har bare hittil i år fått langsiktige kontrakter med sameier og borettslag til en verdi av over 13 millioner kroner. Samlet utgjør langsiktige vedlikeholdskontrakter nå en verdi på cirka 43 millioner kroner. De fleste kontraktene er på fem år, mens enkelte strekker seg over 20 år. Hovedtyngden av avtalene er signert med sameier […]

KTV Group på Gaselle-liste

KTV Group er en av Gaselle-bedriftene som er utpekt av Dagens Næringsliv. For å bli en Gaselle-bedrift må det ha vært god vekst i omsetning og resultat. – Vi er naturligvis svært fornøyd med å være en Gaselle-bedrift. Det viser at vi er på rett vei. Vi ser på dette som en hyggelig og anerkjennende […]

Til topps i konkurranse

Softwareplattformen BlueTag som er utviklet av KTV Group, gikk til topps i en teknologikonkurranse på Sri Lanka i forrige uke. – Dette er en årlig konkurranse på Sri Lanka, hvor man vurderer teknologi og ikke minst funksjonalitet. Dette er en nasjonal konkurranse og hjemmemarkedet til utviklerne vi bruker, og dermed fikk vi anledning til å […]

Skal få Høgskolen til å skinne

OBAS Vest har gitt KTV Group i oppdrag å overflatebehandle tak og fasader på den gamle Høgskolen i Bergen, bygningen ved Nye Nygårdsbroen. – Dette er et omfattende arbeid som vil pågå over flere uker, opplyser administrererende direktør Kennet Nilsen. Alle fasader med mineralitt skal kalkvaskes. Dette gjøres for å oppnå lyse og rene fasader […]

Gjennombrudd i Østfold

I forrige uke fikk KTV Group et gjennombrudd i Rogaland for sine langsiktige vedlikeholdsavtaler. Nå er det også et gjennombrudd i Østfold etter at et borettslag i Moss signerte en femårs avtale. – Dette stimulerer oss på en fantastisk måte til å arbeide for å få enda flere deler av landet med. Vi har et […]

Gjennombrudd i Rogaland

Åsedalen borettslag i Sandnes har inngått en 5-årig vedlikeholdsavtale med KTV Group. – Dette er et gjennombrudd i Rogaland for vårt konsept omkring langsiktige vedlikeholdsavtaler med sameier og borettslag, sier administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group. Med avtale på plass i Rogaland er det atskillig enklere å komme i posisjon hos andre nærliggende sameier […]

Ny 5-årig vedlikeholdsavtale

KTV Group er tildelt oppdraget med vedlikehold og fasadevask på Sameiet Nordnesbakken 5. Avtalen føyer seg inn i rekken av tilsvarende kontrakter KTV Group har fått det siste året. Administrerende direktør Kennet Nilsen fremhever at det er helt avgjørende at KTV Group får et visst volum på slike oppdrag. Avtalen med Sameiet Nordnesbakken 5 strekker […]

Får 20 års vedlikeholdsavtale

[ut_video_vimeo id=»106370089″] Kyrresborg borettslag i Sandviken har inngått en 20 års vedlikeholdsavtale med KTV Group, som også involverer inspeksjon og rengjøring av ventilasjonsanlegg. Avtalen innebærer at KTV Group skal ta ansvar for vedlikehold av fasader og vinduer de neste 20-årene, samt sørge for god kvalitet i ventilasjonsanlegget. – Dette er et moderne borettslag som består […]