+47 55 20 71 90
English

To nye vedlikeholdsavtaler til KTV Group

saelen_803-600x600

De to femårs kontraktene er inngått med Sameiet Sælen Terasse og Varden Terasse, begge lokalisert i Fyllingsdalen. Dette er også det området i Bergen flest sameier og borettslag har langsiktige avtaler med KTV Group.

– Disse avtalene er utslag av at sameier og borettslag snakker med hverandre, og vi har fått mange positive skussmål for andre vedlikeholdsoppdrag vi gjør i dette området. Gode referanser er helt avgjørende i dette markedet. Vi har fått tillit til å ta oss av vedlikeholdet over en lang periode, og da er det naturlig at nye kunder forhører seg hos eksisterende kunder, sier administrerende direktør Kennet Nilsen. Han sier videre at det ligger muligheter også for vintervedlikehold av veier, gang-og sykkelveier og fortau.

– Dette er imidlertid en opsjon i kontraktene, presiserer han.

I femårsperioden skal KTV Group sørge for at fasadene på begge sameiene er rene og pene. I tillegg skal KTV Group gi et overslag på vedlikeholdsbehovet i denne perioden.

– Vi bruker bilder, film og også drone for å synliggjøre den utvendige tilstanden på bygninger. Deretter blir det opp til styrene å avgjøre hva som eventuelt skal gjøres. Man får i alle fall en oversikt over behov som er der, eller kan oppstå innen en definert periode. Det gir mer forutsigbarhet i vedlikeholdet ved at det kan planlegges tidlig. Ingenting er mer kostbart en vedlikeholdsoppgaver som plutselig oppstår som overraskelser, sier han.

Hyller oljeministeren

tordlien_803-600x600

KTV Group-sjef Kennet Nilsen hyller olje-og energiminister Tord Lien som ber oljeindustrien ordne opp i den enorme mengde dokumentasjon som kreves, og som har bidratt til økte kostnader.

I mai i år forfattet Nilsen et innlegg på Sysla hvor han skrev at bedriften bruker undøvendig mye tid på dokumentasjon.

– Det er fint at oljeministeren griper tak i dette. Dokumentasjon er viktig, men vi opplever at det ender med formularer, retorikk med endeløs ordgyting av sjargonger, sier Nilsen.

Han sier at dokumentasjon er en av bærebjelkene i virksomheten og avgjørende for kundene. KTV Group har alle viktige ISO-sertifiseringer.

– Sertifiseringene skal utgjøre en forskjell, og synliggjøre at vi har tingene på stell og leverer kvalitet. Alt for ofte har vi blitt offer for dokumentasjonskrav som er relativt enkle å beskrive, også i form av bilder og film. Likevel er det blitt en terminologiøvelse, sier han. Det var på en oljekonferanse i Stavanger onsdag at Lien tok til orde for en effektivisering.

– Myndighetene vil nå bidra til at det blir enklere, og oljeindustrien vil forhåpenligvis også bidra. Da blir det rimeligere tjenester, sier Nilsen.

Bilde: OED / Scanpix.

Vedlikeholdsavtale med Toppe borettslag

I flere år har KTV Group gjort vedlikehold for Toppe borettslag. Nå har borettslaget gitt KTV Group en eksklusiv femårsavtale innen fasadevask og vedlikehold.

Borettslaget sto ferdig i 1972/73 og er fortsatt et av de største borettslagene i landet mer enn 40 år senere. Administrerende direktør Kennet Nilsen er fornøyd med at borettslaget etter en helhetsvurdering valgte KTV Group som fast leverandør i tiden fremover. De 521 leilighetene er fordelt på høyblokker og lavblokker. Samtlige fasader skal rengjøres og følges opp med tilsvarende vedlikehold de neste fem årene.

– I forbindelse med årlige inspeksjoner får borettslaget også dokumentert tilstanden på fasader og andre ytre konstruksjoner. Dette bidrar til å gi forutsigbarhet i oppgaver knyttet til vedlikehold, sier Nilsen.

KTV Group-sjefen legger ikke skjul på at det er en anerkjennelse å få så store borettslag som Toppe også til å inngå langsiktige vedlikeholdsavtaler.

– Fordi vi har fokusert på borettslagsmarkedet i en årrekke med våre vedlikeholdsavtaler, og de større borettslagene er ofte opinionsdannere for valgene til andre borettslag. Man lytter til hverandre og utveksler erfaringer, og vi er naturligvis opptatt av gode referanser på jobbene vi utfører. Ved siden av kvalitet, er vi en garantist for planmessig og rimelig vedlikehold,  fortsetter Nilsen.

Tester nye metoder for vask av mud-skipper

mudskip_803-600x600

KTV Group er gjennom en testperiode for å prøve ut nye løsninger for vask av mud-skipper.

Målene er å redusere HMS-belastninger ved at arbeidet skal skje uten manuell spyling, enklere håndtering uten hjullaster, vannreduksjon, stabil produksjon og besparelser for kundene.

– Vi har et mål om å kunne vaske 60 skipper pr dag. Da må vi finne nye og varige løsninger, sier administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group.

Han betrakter dette som et Forsknings -og utviklingsprosjekt (FoU) for autospyling av anlegg.

– Basert på testing vi har gjort hittil, har vi klart å løse de fleste utfordringer. Videreutvikling fortsetter med fokus på utvendig spyling ved bruk av roboter. I bunn ligger to faktorer, bedre kvalitet og lavere pris for kundene, sier Nilsen.

Det siste trinnet i testperioden blir å redusere vannmengden eller anvende gjenbruk slik at den totale redusjonen uansett blir cirka 80 prosent sammenlignet med dagens volum. KTV Group har arbeidet i 21 år innenfor vask av mud-skipper, og ser klart at satsingen på utvikling bidrar til og gjøre virksomheten bedre og mer effektiv.

KTV Group på oljefri.no

oljefri_803-600x600

KTV Group er oppført som partner på Naturvernforbundets nettsted Oljefri.no.

– Vi er en miljøsertifisert bedrift som ønsker å være en pådriver for at huseiere skal bevisstgjøres på miljørisikoen ved å ha en nedgravd oljetank, sier administrerende direktør Kennet Nilsen.

På nettstedet er det rens og fjerning av oljetanker som er fokus fra KTV Group, og det er for øyeblikket primært fylkene fra Aust-Agder til Sogn og Fjordane som er nedslagsfeltet til KTV Group. På nettstedet beskrives nedgravde oljetanker som en miljø og kostnadsbombe. Dersom det oppstår lekkasje i tanken, er det huseier som må bære det økonomiske ansvaret.

– Det koster noen tusenlapper å få fjernet en oljetank, men det kan bli sekssifrete beløp om det skjer en lekkasje. Da er eieren ansvarlig for ødeleggelsene, forklarer Nilsen.

Oljetanker ble gitt gratis fra oljeselskapene helt frem til 80-tallet mot at husiere kjøpte olje. På mange måter kan det sammenlignes som å få en gratis mobiltelefon mot å binde seg til leverandøren i mange år. I tillegg til oljetanker er parafinkaminer på listen over miljøbomber. KTV Group har for eksempel forsøkt å få oversikt over hvor mange husstander i Askøy kommune som har nedgravde oljetanker, men kommunen avslo innsyn med henvisning til «Matrikkelloven», og kommunen fikk senere støtte for vedtaket hos Fylkesmannen.  KTV Group har påklaget beslutningen til Sivilombudsmannen.

– Vi får en opplevelse av at kommunen ikke vil ha fokus på de nedgravde oljetankene. Det er bare et tidsspørsmål før det skjer en lekkasje, og vi vil fortsette å prøve å få til et samarbeid med kommunen for å få fjernet disse, sier Nilsen.

Kontakt KTV Group!