To nye vedlikeholdsavtaler til KTV Group

De to femårs kontraktene er inngått med Sameiet Sælen Terasse og Varden Terasse, begge lokalisert i Fyllingsdalen. Dette er også det området i Bergen flest sameier og borettslag har langsiktige avtaler med KTV Group. – Disse avtalene er utslag av at sameier og borettslag snakker med hverandre, og vi har fått mange positive skussmål for […]

Hyller oljeministeren

KTV Group-sjef Kennet Nilsen hyller olje-og energiminister Tord Lien som ber oljeindustrien ordne opp i den enorme mengde dokumentasjon som kreves, og som har bidratt til økte kostnader. I mai i år forfattet Nilsen et innlegg på Sysla hvor han skrev at bedriften bruker undøvendig mye tid på dokumentasjon. – Det er fint at oljeministeren […]

Vedlikeholdsavtale med Toppe borettslag

[ut_video_vimeo id=»109220065″] I flere år har KTV Group gjort vedlikehold for Toppe borettslag. Nå har borettslaget gitt KTV Group en eksklusiv femårsavtale innen fasadevask og vedlikehold. Borettslaget sto ferdig i 1972/73 og er fortsatt et av de største borettslagene i landet mer enn 40 år senere. Administrerende direktør Kennet Nilsen er fornøyd med at borettslaget […]

Tester nye metoder for vask av mud-skipper

KTV Group er gjennom en testperiode for å prøve ut nye løsninger for vask av mud-skipper. Målene er å redusere HMS-belastninger ved at arbeidet skal skje uten manuell spyling, enklere håndtering uten hjullaster, vannreduksjon, stabil produksjon og besparelser for kundene. – Vi har et mål om å kunne vaske 60 skipper pr dag. Da må […]

KTV Group på oljefri.no

KTV Group er oppført som partner på Naturvernforbundets nettsted Oljefri.no. – Vi er en miljøsertifisert bedrift som ønsker å være en pådriver for at huseiere skal bevisstgjøres på miljørisikoen ved å ha en nedgravd oljetank, sier administrerende direktør Kennet Nilsen. På nettstedet er det rens og fjerning av oljetanker som er fokus fra KTV Group, […]