+47 55 20 71 90
English

Rengjorde vanntanker på Polarsyssel

polarsyssel_800-600x600

KTV Group avsluttet nylig et tredagers oppdrag med rengjøring av vanntanker på offshoreskipet Polarsyssel.

KTV Group hadde ansvar for rengjøringen og utstedelse av sertifikatet “Potable Water Certificate”. Oppdraget omfattet ti vanntanker, og arbeidet gikk i henhold til avtalt fremdrift.

– Vi har innarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid som dette. Vi benytter høytrykk med 250-500 bar varmt vann i kombinasjon med egnede rengjøringsmidler for drikkevannstanker, sier KTV Group-sjef Kennet Nilsen. Han deltok selv i operasjonen.

Under arbeidet er man pålagt å tilføre frisk luft under rengjøring for alle som jobber i tanker.

– Oppdraget innebar også at vi leverte avfall til godkjent deponi. Etter vasking av slike tanker utsteder KTV Group et rengjøringsertifikat for vanntankene, sier Nilsen. Til fjerning av avfallet ble det benyttet godkjent sugebil.

KTV Group er en ISO-sertifisert servicepartner, sertifisert innen ISO 9001, OHSAS 18001 og ISO 14001 fra Det Norske Veritas. I forbindelse med denne form for oppdrag tas det vannprøver som sendes til analyse ved laboratorium.

To langtidsavtaler på spesialavfall

oasen_803-600x600

Tryg Forsikring og Oasen Servicesenter (Esso) i Fyllingsdalen har valgt KTV Group som samarbeidspartner knyttet til spesialavfall. Avtalene har en varighet på fem år.

For Oasen Servicesenter skal KTV Group ha ansvaret for å tømme oljeutskillerne og sandfangene ved stasjonen. For Tryg Forsikring gjelder avtalen fettutskillerne.

– I tillegg håndterer vi innsendelse av offentlige dokumenter, årskontroll, prøvetaking og temperaturlogging av spesialavfallet, sier KTV Group-sjef Kennet Nilsen.

Han sier videre at stadig flere virksomheter ønsker å få eksterne leverandører til å ta hånd om spesialavfall.

– Det er strenge regler knyttet til spesialavfall, og man skal rapportere avfallet til myndighetene. Vi har utviklet en egen logistikk rundt dette, og tar oss dermed av hele verdikjeden, sier Nilsen.

KTV Group arbeider med å utvikle teknologi for overvåking av eventuelle utslipp i offentlige avløp for å kunne dokumentere avvik og dermed skissere forberdringer for kundene.

KTV Group er sertifisert innen ISO 9001, OHSAS 18001 og ISO 14001 fra Det Norske Veritas.

– Sertifiseringene er viktige i forhold til spesialavfall, fordi disse forteller potensielle kunder at vi er en sertifisert bedrift. Spesialavfall er blitt et krevende område med mange lover og forskrifter, sier Nilsen.