+47 55 20 71 90
English

Rekordaktivitet for rengjøring av mud-skipper

container127271_800

KTV Group har aldri hatt større aktivitet innen rengjøring av containere med avfall fra Nordsjøen, såkalte mud-skipper, enn denne vinteren.

– Det er travelt, møkkete og morsomt, smiler KTV Group-sjef Kennet Nilsen. Han kan ikke huske sist KTV Group hadde så mange oppdrag innen dette. Bare i løpet av desember og så langt i januar, har selskapet rengjort cirka 2500 mud-skipper, fortrinnsvis på Eide på Sotra og på Mongstad.

– Disse oppdragene kom på et tidspunkt hvor vi allerede hadde etablert nye rutiner og metoder for denne type rengjøring. Vi har fått på plass nytt vaskeanlegg, og dette er hovedårsaken til at vi klarer å ta unna rundt 60 mud-skipper per dag på hver lokasjon. Vi rengjør på en mye mer effektiv måte enn tidligere, sier Nilsen. Oppdragene utføres for henholdsvis Franzefoss og Halliburton. I tillegg til mud-skipper har KTV Group også hatt ansvaret for tømming av et stort antall ISO-tanker. – Tankene inneholder spesialavfall som vi er sertifisert for å behandle, sier Nilsen.

I november varslet KTV Group sine kunder om at virksomheten gjennomførte testing av nye metoder for rengjøring av mud-skipper, for å redusere HMS-belastninger ved at oppdrag skulle foregå uten manuell spyling. Og målet var å rengjøre 60 mud-skipper per dag.

– Disse oppdragene kom etter testperioden, og vi har innfridd målene vi selv satte oss. Våre nye metoder innebærer også besparelser for kundene, fordi vi er enda mer effektive enn før, sier Nilsen.

KTV Group skal få dette bygget til å skinne

aasamyr_600

KTV Group har fått i oppdrag å vaske og male Åsamyrane 320.

Bygget huser blant annet Jula i Åsane. Oppdraget vil pågå over de neste ukene.

– Først skal alle flater vaskes, før vi starter overflatebehandling. Vi skal deretter male fasadene med to strøk av beste kvalitet. I dette ligger også impregnering av bygget, sier administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group.

Han sier at vasking av fasader vil foregå ved bruk av miljøvennlige vaskemidler, såkalt økologisk vask. Arbeidet skal utføres uten at det forstyrrer leietakerne eller påvirker åpningstiden i næringsbygget.

– Vi benytter produkter som er basert på nanoteknologi. Dette innebærer egenskaper som opprettholder fargen i lengre tid, og også holder overflaten renere. I denne regionen er nedbør en utfordring, fordi det avgir mye grønske på bygg som over tid sliter på fasader og overflater, sier Nilsen.

Han understreker at det er avgjørende at fasader og overflater vaskes årlig.

Samtlige oppdrag blir dokumentert både før og etter vedlikeholdsarbeidet i form av film og bilder.

– Det er viktig å synliggjøre for kundene hva som er utført av arbeid, og ikke minst endringen til det positive etter at vi har ferdigstilt et slikt prosjekt, sier Nilsen.

Utvikler ERP-system på Sri Lanka

nyhet_srilanka

KTV Group, med hovedkontor på Askøy, utvikler et helt nytt og unikt dokumentsasjons- og kvalitetssystem (ERP). Verktøyet – som har fått navnet BlueTag – er skreddersydd for prosjektdokumentasjon, og viser blant annet enkelt hvilke medarbeidere som gjør en god eller dårlig jobb.  BlueTag er allerede skilt ut som egen virksomhet i KTV konsernet, med fokus på utvikling og videresalg.

Utviklingen av BlueTag har foregått over mange år, og selskapets egne lokale utviklere på Sri Lanka har vært svært delaktig i programmeringsfasen. Til daglig samarbeider selskapets utviklere i Norge og på Sri Lanka tett og sømløst, blant annet via faste daglige møter via Skype.

KTV-sjef Kennet Nilsen har de siste ukene oppholdt seg på Sri Lanka, blant annet for å følge opp selskapets ansatte der, og for å legge til rette for videreutviklingen av systemet som han mener bidrar til å forenkle ellers krevende prosesser.

Han er svært fornøyd med innsatsen til sine medarbeidere på Sri Lanka. Det er dedikerte og flinke teknologiutviklere som koster mindre, noe som er avgjørende for at videresalg av BlueTag kan holdes på lave kostnadsnivåer.

– Plattformen BlueTag er tilpasset PC, mobiler og nettbrett. De fleste virksomheter utfører prosjekter, og da er det viktig å dokumentere hva man gjør. Systemet varsler når ansatte kommer på jobb, og at de faktisk er på den lokasjonen arbeidet skal utføres. I tillegg gir systemet oversikt over prosjektøkonomi og regnskap, timeføring, faktorer knyttet til HMS og man kan følge fremdriften av prosjekter i sanntid, sier Nilsen.

Nilsen presiserer at det er et omfattende system, men for å gjøre det enkelt sammenligner han BlueTag med kabel-TV.

– Man velger de programmene man vil. BlueTag er for eksempel et virtuelt stemplingsur med GPS som forteller når medarbeiderne starter og slutter for dagen. Dette henger igjen sammen med timeføring, og vi kan se hvilke medarbeidere som gjør en god jobb, og de som gjør en dårlig jobb. Systemet har ført til både forfremmelser og oppsigelser av ansatte. Jeg vil si at BlueTag langt på vei er et belønningsystem, og de store besparelsene oppnår man ved å bruke alle systemmodulene sammen i fullskala, sier Nilsen.

Han sier videre at BlueTag hindrer konflikter mellom kunder og leverandører, fordi alt dokumenteres gjennom denne teknologien.

– Besparelsene på å ta i bruk BlueTag er enorme, og for vår egen del ble en del funksjoner i administrasjonen overflødige etter at vi tok i bruk BlueTag, sier han.

Her er oversikten over hva BlueTag bidrar til:

– Tilfredsstiller sertifiseringskravene til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001

– Kan utvides med alle ISO standarder

– Reduksjon i utgifter med administrasjon fra 30-80 prosent

– Prosedyre/risikoanalysemodul med integrert video og bilder

– CRM med moduler som følger opp alle tilbud automatisk.

– Link med tilbud video og tekst, og historikk

– E-postsystem der systemet følger opp automatisk om du ikke får svar.

– Avvikssystem med integrert modul for kataloger/videobehandling.

– Link for sending til kundekontakter.

– Innkjøpsmodul som sikrer kunden mot unødvendige konflikter med leverandører

– Overvåking av økonomi med varsel på resultat under 30 prosent (kan bestemme prosent selv selv)

– Beskyttelse i form av dokumentasjon mot kunder som har innsigelser

– Fakturamodul, der purring sendes automatisk med renter/gebyrer. Ingen papir, ingen arbeid

– Avviksmodul for ansatt med stemplingsur på mobil der avvik på oppmøtested og tid fanges opp

– Timebank for de ansatte der de også kan følge lønn pr dag

– Måler økonomi på ordre i sanntid der inngående faktura og lønnskost viser pr ordre/prosjekt

– Lagring av dokumenter/filer

– Regnskapsmodul som vil gi besparelse paå 30-60 prosent og bedre kontroll

– Alle data i bedriften blir lagret i systemet i nettskyen.

– Enkelt å sperre brukere og definere forskjellige brukerrettigheter

– Komuniserer med Altinn

– Oversikt over sykefravær og feriesøknader

– Avviksmodul på ansatte gir automatisk varsel til HR-ansvarlig hva utfordringen er, samt tiltak. BlueTag autogenererer varsel 1-2-3 og deretter innkalling til drøftelsesmøte og til slutt eventuelt oppsigelse. Systemet bestemmer retningslinjer.

Nye funksjoner utvikling 2015

– Automatisk revisjon der det ikke lenger er nødvendig og leie inn utenforstående revisor.

– Virtuelt møterom med benyttelse av VR-briller fra Facebook/eller tilsvarende ny teknologi

– Ringe ut og sende meldinger gratis direkte via intranett.

– Visuelle grafiske rapporter, som viser tilstand på bedrift. (her legges stor vekt på design/brukerforståelse)

– Live verdivurdering (sanntids verdivurdering)

– Bransjetilpasning

– Egen versjon for privat bruk

Robot godkjent for offshore-oppdrag

main_news090114_big

KTV Group har fått godkjent testversjonen av sin offshore-robot. Godkjenningen er i henhold til Norsok og kan opereres i ATEX-soner offshore.

– Vi har arbeidet det siste året med å få roboten godkjent. Dette er prosesser som gjerne tar tid. Nå kan roboter benyttes offshore og utføre arbeid med ultra høytrykk på inntil 3000 bar. Roboten håndterer vasking, inspeksjon- og sandblåsing, sier administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group.

Roboten kan klatre på stålfasader, og er spesielt utviklet for og kunne anvendes på rør. Selskapet Keafer har allerede kjøpt den første roboten, og skal brukes på krevende prosjekter i tiden som kommer.
– Roboten blir også et kostnadsbesparende tiltak for en bransje er under kontinuerlig økonomisk press. Denne teknologien erstatter personell, og reduserer dermed HMS-belastende arbeid. Roboten vil uten tvil appelere til fremtidens overflatebehandlere fordi primæroppgaven blir å styre roboten. Den vil utføre arbeid som ikke bare er krevende for personell, men også tidvis risikofylt, sier Nilsen. KTV Group benytter allerede roboter på skipsverft og i forbindelse med vedlikehold av eiendommer.
– Vi har bare ventet på den siste godkjenningen slik at roboten også kan brukes i offshorerelatert virksomhet, sier Nilsen.