+47 55 20 71 90
English

Fasadevask for Sameiet Apeltunhagen

apeltun

Sameiet Apeltunhagen har valgt KTV Group til å utføre fasadevask i sameiet.

– Vi får stadig nye avtaler på fasadevask og vedlikeholdsavtaler. Borettslag og sameier i Bergen bruker hverandre som lytteposter når man får utført oppdrag, og vi har fått en solid posisjon i dette markedet innenfor vedlikehold og rengjøring av fasader, sier administrerende direktør Kennet Nilsen. Han merker at sameier og borettslag har større fokus på fasader enn tidligere.

– Fasaden er selve tanngarden til et sameie eller borettslag. Med vask og jevnlig vedlikehold av fasader får boligblokkene et positivt preg, men det er fortsatt et stort antall blokkmiljøer i hele landet som minner om det gamle Sovjetunionen, sier Nilsen.

Det er ikke bare fasadene som skal skinne når KTV Group starter oppdraget for Sameiet Apeltunhagen. Vinduene skal også vaskes. Som alltid legger KTV Group opp til såkalt økologisk vask med miljøvennlige vaskemidler som skal hindre at grønske får feste seg på utsiden av bygningene.

De siste årene har KTV Group fått et stort antall vedlikeholdsavtaler Bergen, men KTV Group fikk i 2014 også innpass med sine tjenester og langsiktige vedlikeholdsavtaler i Rogaland og Østfold.

– Vi har en strategi om å betjene hele landet, og bruker den tiden som er nødvendig. Det er svært mange sameier og boligbyggelag som ønsker å bruke våre rimelige tjenester, men som møter motbør hos boligbyggelagene som har tilsvarende tjenester til langt høyere priser. Vi registrerer imidlertid at stadig flere velger bort tjenestene fra boligbyggelagene fordi det er for kostbart, sier Nilsen.

Bergen valgte KTV Group

thomasnilsen

KTV Group gikk til topps i en plan- og designkonkurranse i regi av Bergen Vann for utvikling av nye løsninger.

Det er KTV Group Oslo som har vunnet konkurransen. Daglig leder Thomas Nilsen er naturligvis stolt over å ha seiret, og ikke minst å få være med å designe nye løsninger for rensing av drikkevannsbassenger og- tunneler i fjell.

– Det er svært krevende å rengjøre vanntunneler. De er lange og smale og utsetter personell for stor risiko, noe som også medfører høye kostnader. Denne konkurransen handler om å designe nye løsninger med blant annet innslag av robotteknologi, sier Nilsen. KTV Group får 200.000 kroner  for sin skisse til løsninger. Johan Hausvik i Bergen Vann forklarer at også andre byer ønsker nye løsninger for denne type rensing, og vil følge utviklingsarbeidet.

I konkurransegrunnlaget skrev Bergen Vann blant annet:

”For å spare kostnader til sikring av fjellet med tanke på trygghet for rengjøringspersonellet ønsker man å få utviklet en ubemannet løsning. Løsningen skal om mulig ha ytterligere funksjonalitet beskrevet i konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver har per i dag ikke planer om å anskaffe løsningen, men ønsker å sette i gang et utviklingsarbeid, legge til rette for utprøving og testing, og har som mål å kunne kjøpe tjenester som baserer seg på den utviklete løsningen på et senere tidspunkt.”

– Det initiativet Bergen Vann tar, er prisverdig. Dette viser at en kommunal etat tar ansvar for å få utviklet nye løsninger som ikke eksisterer på markedet. Dette er en prosjekt vi skal følge opp på en entusiastisk måte, og vi får nyttiggjort all kompetanse i konsernet, sier Nilsen.

KTV Group med fasadekampanje

fasadevask

Etter månedsvis med massiv nedbør og omfattende grønske på fasader, lanserer KTV Group kampanje på fasadevask.

– I løpet av noen uker kommer de første tegnene på vår. Vi skal sette vårstemning med en prisgaranti til alle som ønsker å få rengjort fasadene. Med prisgaranti skal vi være den absolutt rimeligste leverandøren, sier administrerende direktør Kennet Nilsen. Han håper prisgarantien inspirerer eiere av næringsbygg, sameier og borettslag til å ta initiativ til å få blankpolerte fasader når vårsolen viser seg.

– Fasaden er selve tanngarden, og mye vind og nedbør gir betydelig med grønske på fasadene, som tross alt er førsteinntrykket folk møter, sier Nilsen. KTV Group er den største leverandøren i Hordaland av fasadevask. Stadig flere sameier og borettslag inngår langsiktige avtaler for å sikre årlig vedlikehold av fasadene.

– Med kampanjen håper vi at enda flere for øynene opp for våre vedlikeholdstjenester, sier Nilsen. Han er opptatt av at KTV Group ikke bare skal være kjent for lavest pris.

– Vi får hele tiden tilbakemeldinger om at våre fagfolk leverer kvalitetsarbeid. Vi bruker i tillegg grønne kjemikalier som øker kvaliteten samtidig som miljøet blir ivaretatt. Dessuten ser man resultatene av arbeidet vi utfører nokså umiddelbart, sier den engasjerte bedriftseieren.

Han forsikrer at de som tar kontakt innen kort tid kan vise frem skinnende fasader til 17. mai.

Vedlikeholdsavtale med Gasnor

gasnor

KTV Group har fått i oppdrag å vedlikeholde ni tankanlegg for Gasnor i Hordaland.

Avtalen strekker seg frem til 2019. KTV Group skal sørge for at tankanleggene får vedlikehold og fremstår som rene på de ulike lokasjonene i Hordaland. Arbeidet starter til våren. Gasnor har anlegg på Midtun, Mannsverk, Hordvikneset og Grønneviken i Bergen, samt CCB-basen på Ågotnes og Skaganeset på Halhjem i Os.

– Vi har lang erfaring og faste prosedyrer for slike oppdrag. Allerede i år skal samtlige tankanlegg med tilhørende containere og uteområder vaskes og vedlikeholdes. De nestene årene vil vi følge opp hvert eneste tankanlegg med tanke på vedlikehold, sier administerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group. I enkelte tilfeller vil rengjøring også involvere vakuumsugebiler. 

– Det er viktig at tankanlegg vedlikeholdes og fremstår som velholdte. Oppdragsgiver vil i forbindelse med dette arbeidet ha anledning til å følge arbeidet vi utfører i sanntid gjennom en egen applikasjon. Denne inneholder også sjekklister og dokumentasjon med blant annet jobbrapporter, bilder og film, sier Nilsen.

Som alltid utfører KTV Group slike oppdrag med miljøvennlige kjemikalier.
– Vi har i mange år utelukkende benyttet økologiske produkter til slikt vedlikehold. Det skal sikre enda bedre kvalitet og er vårt fotavtrykk i slike prosjekter, sier Nilsen.