+47 55 20 71 90
English

Verket Sameie valgte KTV Group

verket

KTV Group skal stå for vindusvask på Verket Sameie i Bergen. Jobben skal gjennomføres før 17. mai.

Vindusvask er noe av det KTV Group utfører spesielt på våren. Til nå denne våren har vi vasket 1500 vinduer, og før 17. mai skal nye 2000 vinduer vaskes.

Vi er glade for disse oppdragene, og det er ekstra hyggelig å gi folk rene vinduer før 17. mai. Dette er med på å skape trivsel og velvære for beboerne. Et klart vårtegn!

Suksess i Stavanger

soltun_news2

KTV Group Stavanger, med Frode Hesby som Daglig leder, tegnet denne uken en vedlikeholdsavtale på 5 år med Stavangers største borettslag. Borettslaget består av 523 enheter fordelt på blokker, rekkehus og eneboliger. Avtalen dekker rengjøring av alle blokker, med årlig vasking etter behov.

KTV Group gründer Kennet Nilsen legger ikke skjul på at det er en anerkjennelse å få så store borettslag som Soltun Borettslag til å inngå langsiktige vedlikeholdsavtaler.

Vedlikeholdsavtalene for Bergen, Stavanger og Oslo har nå passert godt over 500 000 m2, og det er tydelig at borettslag rundt om i hele Norge begynner å få opp øynene for disse prisgunstige avtalene, samt behovet for årlig vedlikeholdsvask.

– Grunnen er fordi vi har fokusert på borettslagsmarkedet i en årrekke med våre vedlikeholdsavtaler, og de større borettslagene er ofte opinionsdannere for valgene til andre borettslag. Man lytter til hverandre og utveksler erfaringer, og vi er naturligvis opptatt av gode referanser på jobbene vi utfører. Ved siden av kvalitet, er vi en garantist for planmessig og rimelig vedlikehold, fortsetter Nilsen

Tilfreds med 1. kvartal

kvartaltilfreds


KTV Group hadde en omsetning på over 10 millioner kroner i første kvartal 2015. Det er ledelsen svært tilfreds med.

– Vi har god aktivitet og omsetningen er som forventet og i tråd med budsjettene vi la i fjor høst. Det har vært en kraftig nedskalering innen oljeservice, men vi har vært tilpasningsdyktige, sier administrerende direktør Kennet Nilsen.

Fjoråret endte på en omsetning på 34 millioner kroner og foreløpig ser det ut til at resultatet før skatt ender på rundt seks millioner kroner.

– Det skal vi være godt fornøyd med. Kombinert med den omstillingen vi opplever er vi også opptatt av å måle tilfredsheten blant kundene og ikke minst blant våre 25 medarbeidere. Grunnen til at resultatet blir så pass bra henger dessuten sammen med at vi har effektivisert mange arbeidsprosesser med opptil 40 prosent gjennom fjoråret, sier Nilsen.

Han fremhever den teknologiske plattformen BlueTag som er egenutviklet og som skal lanseres som et eget produkt i 2016. KTV Group har betydelige ordrereserver innenfor vedlikeholdsavtaler i flere regioner, og virksomheten satser enda mer på denne type oppdrag i årene som kommer. Avtalene har en løpetid på mellom fem til 20 år. Nilsen er imidlertid klar på at også spot-markedet er viktig.

– De langsiktige avtalene gir forutsigbarhet mens spot-oppdrag gir økt omsetning og inntjening. De ansatte synes også det er kjekt å kombinere langsiktige oppdrag med ad-hoc prosjekter. Det gir mer innhold og variasjon i arbeidsdagen, sier Nilsen.