+47 55 20 71 90
English

Ny 20-års vedlikeholdsavtale i Oslo

frostveien

Sameiet Frostveien 20 har signert langsiktig vedlikeholdsavtale på overflatebehandling med KTV Group. Avtalen strekker seg frem til år 2035, og KTV Group skal stå for årlig vedlikehold på utvendige fasader.

KTV Group sine unike vedlikeholdsavtaler er utviklet for å spare kundene for kostnader, og er noe som burde blitt overført til mange bransjer. Gode eksempler er eiendom og veier/infrastruktur hvor levetiden er lang. Det er derfor meget fornuftig å tegne langsiktig avtaler som sikrer kvalitet og det totale kostnadsbildet på best mulig måte. Samtidig kvalitetssikrer man mot forfall med årlig vedlikehold.

Vi er meget fornøyd og glade for at mange nå ser dette og viser interesse for våre unike avtaler. Kanskje til og med offentlige myndigheter i fremtiden, også vil åpne øynene for denne måten å tenke vedlikehold på, og dermed kunne spare skattebetalere for store summer, og ikke minst ta vare på offentlige verdier.

KTV Group vinner nytt stort takvaskoppdrag

strimmelen

Denne gangen er det for Strimmelen Borettslag vi skal utføre rengjøring av tak og takrenner på alle punkthus og lavblokker.

Fra før har vi vedlikeholdsavtale på alle fasader på lavblokker, høyblokker og punkt hus i Strimmelen Borettslag, og vi er takknemlig for den utvidede tilliten.

Mange bygg, borettslag og boliger sliter med mose på tak. Mose ødelegger betongstein over tid, og er meget viktig å fjerne, ikke minst med tanke på å unngå store kostnader ved for eksempel bytte av takstein.

Nytt stort vedlikeholdsoppdrag

fyllingsd

KTV Group har fått oppdraget med vask av Vestre Sælemyr Borettslag. Borettslaget ligger sentralt til i Fyllingsdalen, og har til sammen 360 leiligheter. Boligblokkene ble oppført i 1972/1973, og alle fasadene hadde nå behov for omfattende rengjøring.

Alle leilighetene har terrasser på begge sider, så også 720 terrasser skal vaskes.

Vi setter pris på oppdraget, og bekrefter nok et stort vedlikeholdsoppdrag til KTV Group.

Vi opplever at behovet for fasadevask er enormt i år, og vi kommer til å vaske over 1 million m2 fasader i Norge i 2015. For 30 år siden var det nesten ingen som vedlikeholdte bygg med vasking. Dette er dels grunnet mindre sur nedbør, mindre luftforurensing og annet klima. Slik utviklingen er nå, ser behovet for vask og vedlikehold ut til å øke fra år til år.

Som første selskap i Norge med spesialkompetanse innen fasadevask, må vi si vi er på rett sted til rett tid.