+47 55 20 71 90
English

Tilbakeblikk 2015

kennet_web

Det nærmer seg 2016 og KTV Group kan se tilbake på et av de beste årene for selskapet siden 1992, med et resultat på nærmere 6 millioner. Dette har vi klart selv med store kostnader i forbindelse med omstilling innen olje og gass.

Vedlikehold har alltid vært en bransje med store svingninger, og det blir ikke lettere når verdensøkonomien påvirker bransjer på en helt annen måte enn for 20 år siden, da internett var mer ukjent. Alle som har fulgt med på utviklingen innen olje og gass forstår dette.

Det er trist å se at mange selskaper mister sine kunder over natten, og flere og flere blir arbeidsledig. Media bruker også sin makt til å forsterke slike svingninger. Dette gjør det ikke lettere for folk flest. I slike situasjoner er det de som har flere bein å stå på som overlever. KTV Group var et av selskapene som så dette tidlig, og allerede i starten av 2013 startet omorganisering og forberedelsene til en annerledes hverdag, hvor olje- og gassmarkedet skulle bety mindre for tjenester innen vedlikehold.

Fokus ble i denne perioden eiendom, hvor vi har utviklet våre unike vedlikeholdsavtaler som strekker seg fra 5 til 20 år. Her ble det i 2015 inngått en rekke nye avtaler, og vi har nå 520 000 m2 i langsiktige avtaler som strekker seg frem til år 2036. Dette gir oss trygghet for stabil drift, selv om denne delen av bransjen også skulle bli påvirket av svingningene i markedet.

Vi legger merke til at også selskaper som Statoil har startet å tildele avtaler over lang tid. Vi er sikker på at dette er korrekt måte å gjøre det på, og at dette er med på å trygge arbeidsplasser i Norge.

KTV Group har gjennom de siste 5 årene, også lagt ned ca 6 millioner i utvikling. Dette har bidratt til unike produkter for vedlikehold.

Vi har også gjennom selskapet BlueTag vært testkunde for et styringssystem i KTV Group. Overgangen til dette styringssystemet er utelukkende grunnen for en velykket omstilling og det gode resultat. Målinger på kundetilfredshet har ikke vært bedre på 6 år, og mye av grunnen for dette er god kommunikasjon og dedikerte medarbeidere. Sykefravær er under 1 %, noe som igjen tilsier et trygt og godt arbeidsmiljø.

Vi som andre vet at Norge har en tøffere tid i møte, og KTV Group er godt forberedt for å komme igjennom denne perioden styrket innenfor våre felt på vedlikehold innen eiendom, olje og gass og industri.

Vi sender en stor nyttårshilsen til våre datterselskaper KTV Group Oslo, KTV Group Stavanger, KTV Group Nigeria, og vår nye partner i KTV Group Korea.

Vi takker våre kunder, leverandører og ansatte for tilliten i året som gikk og ønsker dere alle et riktig godt nyttår!

KTV Group lander ny 20 års avtale

sjofronten

Denne gangen er det Sameiet Sjøfronten Os som tegner 20 års vedlikeholdsavtale på 4 blokker med til sammen 86 leiligheter. Sameiet ligger i Os kommune like ved Oseana, og er et meget attraktivt område.

Administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group, legger ikke skjul på at han er svært godt fornøyd med denne avtalen. I avtalen overtar KTV Group vedlikehold på utvendige fasader, grøntareal, daglig renhold, vintervedlikehold og vaktmestertjenester. Kontrakten sikrer arbeid frem til år 2036.

Vi tror vi vinner denne type kontrakter på bakgrunn av mange år med fokus på utvikling av ny teknologi. Vi har i dag metoder for vask av fasader, og overflatebehandling med nanocoating som våre konkurrenter er langt unna. Vi tenker smartere og er miljøvennlig. På denne måten har vi skapt det som heter vedlikeholdsavtaler, der bygg ikke forfaller før neste oppussing.

Avtalene er også svært prisgunstige, og gir forutsigbarhet og trygghet med tanke på kostnader over de neste 20 årene.

KTV Group benytter sanntidsdokumentasjonssystemet BlueTag, hvor kunder kan følge alt arbeidet som skal utføres, via en egen nettside. Denne typen dokumentasjon er unik og svært viktig, og ikke minst en trygghet for begge parter sier Kennet Nilsen.

Ekstreme resultater med Nanocoating

KTV Group har sammen med forskningsmiljø kommet et langt steg videre med Nanocoating-produkter.

Bildet viser test hvor nanocoatingen har blitt påført et betongområde. Påføringen av nanocoatingen ble gjort gjort før høsten i år, og målet med nanobehandlingen er å forhindre groe og vanninntrengning.
Bildet er fra en periode hvor det har regnet kraftig i testområdet, og området som er nanobehandlet viser tydelig at vannet preller av.

nano_betong

 

Nanocoating og frost

Det mest oppsiktsvekkende resultatet av testen var ved lave temperaturer. Overflaten på testplassen frøs til is, men området som var nanobehandlet hadde ingen isdannelse. Et slikt resultat viser at nanocoatingen helt klart kan redusere behovet for salting på fortau, uteområdet og lignende i fremtiden. Vi følger spent utviklingen når snøen kommer.nano_frost

 

Nanocoating av takstein

På siden av disse overnevnte prosjektene og testene, jobbes det med ny type behandling av takstein.
I dag er det vanlig å male takstein. Problemet med maling er at kunden får et fremtidig vedlikehold med påføring av ny maling, samt at det fortsatt vil vokse mose.

Våre metoder med fargetilsatt Nanocoating gir en lengre levetid, samt at man oppnår en rimeligere kostnad ved behandling. I tillegg oppnår man miljøeffekten, og at taket holder seg fritt for mose og smuss.

Bildet under viser eldre takstein som har lagt på tak, som her er behandlet med nanocoating med fargetilsetning.

tak_svart_139906

for_etter_139911
(Før nanocoating og stein til høyre er under behandling)

Les mer