+47 55 20 71 90
English

Landåsleitet Boligselskap valgte KTV Group

landaasleit640

Jobben består i rens og spyling av takrenner på 3 boligblokker og utføres neste uke.

Det er lett å glemme takrennene. Vi ser alt for ofte at renner er fulle, og at rengjøringen er forsømt over lang tid. Takrenner bør rengjøres med jevne mellomrom, med minste intervall 5 år.

Skadene som oppstår av tette renner, er som regel vanninntrengning i bygg og fasadeskader. Denne type kostnader kommer fort langt over det jevnlig vedlikehold hadde kostet. Forsikringselskapene ser også spesielt etter dette som hendelsesforløp på vannskader, og man risikerer avkortning i erstatning på vannlekkasjer om skaden skyldes manglende vedlikehold.

Med den sommeren vi har hatt i år, med mye regn, og høst og vinter på vei, er det kanskje verdt å sjekke når dere sist gjorde ren deres takrenner.

Sandblåsingsjobb i Bergen

sandblaas640

Vi er i gang med oppdrag på malingsfjerning for Arthur J Thorsen. Jobben utføres med sandblåsing og forventes å være ferdig i neste uke.

Vi merker større etterspørsel på sandblåsing, og sandblåsing blir i større grad en tidligere brukt til å fjerne maling. Ved bruk av denne metoden fjerner man også dårlig puss og oppdager lettere skader i mur. Jobben utføres i Bergen.

 

Tankvask MS Nordnes

Video

Denne uken startet vi en større tankvask på skipet MS Nordnes. Jobben er rengjøring av tank/ områder med heavy fuel oil (HFO).

Oppdraget er svært krevende med store løftehøyder, og trange rom. Slike jobber er de mest ekstreme jobbene innen tankvask, og stiller høye krav til personell og sikkerhet. Ennå kan ikke roboter eller andre løsninger løse slike kompliserte tankvasker, selv om vi tror dette kan komme i fremtiden.

Oppdraget forventes og ta flere uker, men vil bli delt opp i henhold til skipets plan for oppdrag. Det jobbes med 2 skift døgnet rundt. Estimert tid for rengjøring er totalt ca 2 uker.