2022 ble et rekordår

KTV Group gjør et knallsterkt år økonomisk. Mye av dette skyldes fokuset på utviklingen av ny teknologi. KTV Working Drone ble lansert 2022, og det er allerede tegnet avtaler i over 20 land.

I året som kommer skal KTV Group satse betydelig på å bygge opp nye droneteam til markedene i Norge, Sverige og Finland. Samtidig vil bemanning og organisasjonen bli utvidet betydelig, da etterspørselen allerede overgår tilgjengelige ressurser.

KTV Group har 30 års erfaring innen fasade- og vindusvask. Det er denne unike erfaringen som har gjort det mulig å utvikle den skreddersydde dronen og som hjelper oss i videreutviklingen. Unødvendig å si at de neste årene blir svært spennende.

Tusen takk for i år og vi ønsker våre ansatte, kunder, leverandører og venner et riktig godt nytt år.

——–

2022 was a record-breaking year

KTV Group delivered a financially strong year in 2022. Much of this is due to the focus on the development of new technology. KTV Working Drone was launched in 2022, and partner agreements have already been signed in over 20 countries.

In the coming year, KTV Group will invest significantly in building new drone teams for the markets in Norway, Sweden and Finland. At the same time, staffing and the organization will be expanded significantly, as demand already exceeds available resources.

KTV Group has 30 years of experience in facade and window cleaning. It is this unique experience that has made it possible to develop the tailor-made KTV Working Drone and which helps us in further development. Needless to say, the next few years will be very exciting.

Thank you very much for this year and we wish our employees, customers, suppliers and friends a very Happy New Year.