4 nye vedlikeholdsavtaler på vintervedlikehold

Selv om det er midt på sommeren er det svært gledelig å få nye avtaler på vintervedlikehold.

Denne gangen er det 4 sameier på Apeltunhaugane som har signert vedlikeholdsavtaleavtale med KTV Group.

Vi har nå over 50 eiendommer hvor vi har ansvaret for vintervedlikeholdet brøyting og salting. Avtalene våre på vintervedlikehold har fast månedspris og bilene er operative 24 timer i døgnet fra 1. november til 30 april.