Arbeidstilsynet vurderer ventilasjonsmerking

ventilasjon-600x600

Arbeidstilsynet vil vurdere å innføre ventilasjonsmerking av offentlige bygg etter innspill fra KTV Group.

Tidligere i år sendte KTV Group en henstilling til Arbeidstilsynet med en sterk anmodning om at offentlige bygninger ble sertifisert eller ventilasjonsmerket. Daglig leder Kennet Nilsen ser for seg en ordning, som på heiser, hvor det står når siste kontroll ble utført, og når den neste skal finne sted.

– Publikum bør ha krav på å vite hvordan inneklima er i offentlige bygninger og ikke minst når ventilasjonsanlegget sist hadde service, og når neste kontroll skal gjennomføres, sier Nilsen.

Arbeidstilsynet har i et brev til KTV Group svart med at innspillet vil bli tatt i arbeidet med det nye regelverket. Nilsen håper Arbeidstilsynet skjerper dagens regelverk.

– Det snakkes mye om det visuelle forfallet på offentlige bygninger, men det usynlige forfallet som skjer i ventilasjonsanleggene kan man ikke se. Vi har gjennomført inspeksjoner på flere bygg hvor inneklima utgjør en helserisiko. Verst er det naturligvis for dem som arbeider i disse bygningene, sier han.

Nilsen vil i tiden som kommer følge opp Arbeidstilsynets arbeid med det nye regelverket.
– Fordi det er vikig med tilbakemeldinger fra oss som er ute i felten hver eneste uke og opplever elendig kvalitet og luftforurensing som konsekvens, sier han.