Åsane Næringspark valgte KTV Group

KTV Group er svært fornøyd med å ha blitt valgt som leverandør når fasader, vinduer og persienner i Åsane Næringspark skal vaskes.

Dette er en av svært mange jobber utført på fasadevask 2019. KTV Group er en av de største aktørene på dette markedet, og utfører jobber i hele Norge.

Vår kompetanse er bygget opp over nesten 30 år innen faget, samt gode prosedyrer og spesialutstyr. Dette gjør oss til en attraktiv leverandør.

KTV Group står også bak utvikling av SelfCleaner som muliggjør fasadevask uten høytrykk. Vi jobber også md utvikling av drone som kan utføre fasadevask.