Vedlikeholdsavtale med Gasnor

gasnor

KTV Group har fått i oppdrag å vedlikeholde ni tankanlegg for Gasnor i Hordaland.

Avtalen strekker seg frem til 2019. KTV Group skal sørge for at tankanleggene får vedlikehold og fremstår som rene på de ulike lokasjonene i Hordaland. Arbeidet starter til våren. Gasnor har anlegg på Midtun, Mannsverk, Hordvikneset og Grønneviken i Bergen, samt CCB-basen på Ågotnes og Skaganeset på Halhjem i Os.

– Vi har lang erfaring og faste prosedyrer for slike oppdrag. Allerede i år skal samtlige tankanlegg med tilhørende containere og uteområder vaskes og vedlikeholdes. De nestene årene vil vi følge opp hvert eneste tankanlegg med tanke på vedlikehold, sier administerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group. I enkelte tilfeller vil rengjøring også involvere vakuumsugebiler. 

– Det er viktig at tankanlegg vedlikeholdes og fremstår som velholdte. Oppdragsgiver vil i forbindelse med dette arbeidet ha anledning til å følge arbeidet vi utfører i sanntid gjennom en egen applikasjon. Denne inneholder også sjekklister og dokumentasjon med blant annet jobbrapporter, bilder og film, sier Nilsen.

Som alltid utfører KTV Group slike oppdrag med miljøvennlige kjemikalier.
– Vi har i mange år utelukkende benyttet økologiske produkter til slikt vedlikehold. Det skal sikre enda bedre kvalitet og er vårt fotavtrykk i slike prosjekter, sier Nilsen.