Borettslagenes sanne venn

kennet_600-600x576

Kennet Nilsen har gjort teori til praksis, og ingen klarer å utfordre hans idé som er realisert for vedlikehold av borettslag. 20-års avtaler bidrar til at borettslagene får økonomisk forutsigbarhet kombinert med et oppdatert og moderne preg på blokkene.

– Det er spesielt de eldre borettslagene som har størst gevinst av å ta i bruk KTV-metoden for vedlikehold. Et godt eksempel på dette er Løvåsen Borettslag, som tegnet en 20 års avtale knyttet til vedlikehold av utvendige fasader til en årlig kostnad på 925 000 kroner.

Løvåsen fikk dermed muligheten til å pusse opp fasadene til en verdi av 6,3 mill uten øking i felleskostnader. I tillegg fikk Boretslaget en verdiøking på 23 millioner kroner, samt betydelig bedring i bomiljø, sier Kennet Nilsen som er daglig leder og eier i KTV Group. Selskapet opererer innen eiendom, industri og offshore, og langsiktige avtaler med borettslag er noe virksomheten prioriterer.

– Fordi modellen er nybrottsarbeid. Borettslag vil bruke minst mulig penger, og helst holde leien på et minimum, og i dette landskapet treffer vår modell svært godt, sier han.

Totalt har KTV Group avtaler i Bergen alene på over 330 000 kvadratmeter. KTV Group er også på vei inn i Oslo og Stavanger med de samme avtalene. Nilsens store ambisjon utover våren 2014 er å besøke flere borettslagsstyrer for å informere om KTV-modellen.

Search