Brøyteteam KTV Group

KTV Group har bevist at vi er en pålitelig aktør innen vintervedlikehold i Stor-Bergen. Med hardt arbeid og dedikasjon, har teamet vårt stått på døgnet rundt for å holde veier, gangstier og parkeringsplasser trygge.

Denne vinteren har vært spesielt utfordrende med uvanlig store mengder snø som har lavet ned over hele Bergen og omegn. Selv med ekstremt arbeidspress, har vi mottatt svært mye ros og mange positive tilbakemeldinger fra våre kunder. Dette øker naturligvis også interessen fra nye potensielle kunder.

For neste sesong planlegger KTV Group å øke bilflåten og bemanningen. Dette vil bidra til å styrke kapasiteten vår, slik at vi kan møte den økende etterspørselen og opprettholde det høye servicenivået vi er kjent for.

Med større ressurser tilgjengelig vil KTV Group kunne ta på seg flere oppdrag og sikre enda bedre vintervedlikehold for alle kunder. Dette betyr tryggere veier, mindre forsinkelser og en mer effektiv brøyte- og strøtjeneste.

Search