Bygg og Murpartner Bergen AS valgte KTV Group

KTV Group er i gang med et større prosjekt på fjerning av maling på murer og fasade i Fjellien i Bergen.

Metoden som benyttes er våtblåsing med kalk/sand for å sikre at dårlig puss og maling fjernes. Dette er støvfri blåsemetode som gir det beste grunnlaget for oppbygging av ny behandling.

KTV Group har gjennom 30 år utført en rekke prosjekter for fjerning av maling på fasader, og vi behersker også metoder for kjemisk fjerning hvor det er mer hensiktsmessig.

Maskinen vi benytter er ATEX godkjent EcoQuip. Videoen viser litt hvordan slikt arbeid utføres.

KTV Group er et ISO-sertifisert selskap i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.