Drone cleaning of the 413 meter Al Hamra Tower skyscraper in Kuwait

We are experiencing great interest for the KTV Group Cleaning Drone, and we have received many inquiries from companies all over the world. Everyone is very interested in our solution for drone cleaning of tall buildings, and also for wind turbines over 50 meters.

We are now working on a project for cleaning of the Al Hamra Tower skyscraper in Kuwait. This fantastic building is 413 meters high and is a unique building in every way.

Our solution for high rise buildings and structures involves that the drone receives power from the ground, and a support winch mounted on the roof takes the weight of the cables to the drone. This also provides extra security for the drone.

Such a solution will also solve the challenges of cleaning lower high rise buildings at a height of 100-200 meters. The goal is to test this by 2022.

We now have over 300 requests for the drone from customers all around the world.
Dronevask av skyskraperen Al Hamra Tower på 413 meter i Kuwait.
Vi opplever stor interesse for KTV Group Cleaning Drone, og vi har mottatt mange henvendelser fra selskaper i hele verden. Alle er svært interessert i vår løsning for dronevask av høye bygg, og også vindmøller over 50 meter.

Vi jobber nå med et konkret prosjekt for vask av skyskraperen Al Hamra Tower i Kuwait. Dette fantastiske bygget er hele 413 meter høyt og er et unikt bygg på alle måter.

Vår løsning for høye bygg og konstruksjoner, innbefatter at dronen får strøm fra bakken, og en supportvinsj som er montert på taket, tar vekten av kablene til dronen. Dette gir samtidig ekstra sikkerhet for dronen.

En slik løsning vil også løse utfordringene ved vask av lavere bygg på 100-200 meter høyde. Målet å teste dette innen 2022.

Vi har nå over 300 forespørsler på dronen fra kunder i hele verden.

Search