Drone klar for fasadevask

KTV Group er endelig klar med en løsning for vask av fasader med drone. Dette har vært et utviklingsprosjekt som har gått over flere år, og hvor det er gjennomført mye testing for å finne den optimale løsningen.

SelfCleaner ble utviklet først for å kunne vaske fasader skånsomt. Neste del av utviklingsprosjektet var å utvikle en drone som ville klare å påføre SelfCleaner. Dette har vi nå klart, og videoen viser testvask utført i Løvåsen Borettslag på høyblokker som er 46 meter høy.

Dette er et av de viktigste utviklingsprosjektene i KTV Group sin historie, og prosjektet har allerede fått internasjonal oppmerksomhet.

Resultatet er at vi nå kan vaske fasader uten lift, stillas eller klatring.

Neste steg i utviklingsprosjektet er å kunne gjennomføre sprøytemaling ved hjelp av drone.