Dronevask av 5 høyblokker i Bergen

(English text below) Videoen viser vask av 5 høyblokker i Vestlund Borettslag i Storhammeren utenfor Bergen. KTV Group Cleaning Drone benyttes til å påføre SelfCleaner, ett middel som skummes på med lavt trykk.

Man ser effekten av SelfCleaner etter ca 2 uker, og full effekt etter ca 3 måneder.

Fremover venter en lang rekke oppdrag på fasade- og vindusvask med dronen over hele landet. KTV Group Cleaning Drone og SelfCleaner er utviklet av KTV Group.

En beboer i Vestlund Borettslag tok også en video av dronen og lastet den opp på TikTok. Denne er nå sett nesten 5 millioner ganger, har 76 tusen likes og er delt over 12 tusen ganger. Se den her: https://www.tiktok.com/@aarturz/video/7085717695664114950

Vi får svært mange henvendelser på dronen vår, og interessen er enorm fra hele verden. En franchisemodell for utlandet er under ferdigstillelse.

KTV Group har mer enn 30 års erfaring innen våre fagfelt, og vi er ISO-sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001Drone cleaning of 5 high-rise apartment buildings in Bergen

The video shows the washing of 5 high-rise apartment buildings in Vestlund Borettslag in Storhammeren outside Bergen. KTV Group Cleaning Drone is used to apply SelfCleaner, a product that is foamed at low pressure.

You see the effect of SelfCleaner after about 2 weeks, and full effect after about 3 months.

Going forward, a large number of assignments await for facade and window washing with the drone all over Norway. KTV Group Cleaning Drone and SelfCleaner are developed by KTV Group.

A resident of Vestlund Borettslag also took a video of the drone and uploaded it to TikTok. This is now viewed almost 5 million times, has 76 thousand likes and has been shared over 12 thousand times. See it here: https://www.tiktok.com/@aarturz/video/7085717695664114950

We get a lot of inquiries about our drone, and the interest is huge from all over the world. A franchise model for foreign countries is being completed.

KTV Group has more than 30 years of experience in our fields, and we are ISO certified according to ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001