Dronevask av Gulating Lagmannsrett for Statsbygg

(English text below) Vi har vasket alle fasadene til Gulating Lagmannsrett med KTV Working Drone for Statsbygg i Bergen.

Dette flotte bygget huser en av de store og tradisjonsrike domstolene i Norge, og er sentralt plassert i Bergen sentrum. Videoen viser hvordan dronen jobber i krevende smale bakgater med bredde helt ned til 2,5 meter.

Vi har flere spennende og utfordrende oppdrag på gang med dronen. Blant annet har vi bestilling av vask av Statsministerboligen og regjeringskvartalet i Oslo for Statsbygg.

Drone cleaning of Gulating Court of Appeal for Statsbygg in Bergen.

We have cleaned all the facades of the Gulating Court of Appeal with KTV Working Drone for Statsbygg in Bergen.

This beautiful building houses one of the large and traditional courts in Norway, and is centrally located in the center of Bergen. The video shows how the drone works in demanding narrow alleys with a width down to 2.5 meters.

We have several exciting and challenging jobs coming up with the drone. We can mention orders to clean the Prime Minister’s residence and the government quarter in Oslo for Statsbygg.

Statsbygg is the Norwegian government building commissioner, property manager and developer.