Dronevask NTNU Trondheim

Videoen viser oss på jobb med KTV Working Drone på NTNU Trondheim. Oppdraget var nedvask av fasader og vinduer med drone.

For denne type fasader brukes rent-vann-metoden uten bruk av kjemikalier. Denne vaskemetoden egner seg for stort sett alle typer bygg og overflater, men er spesielt egnet i områder hvor støv er den største utfordringen.

KTV Working Drone skal benyttes til fasade-og vindusvask på et stort antall bygg over hele Norge så snart vinteren slipper taket.

KTV Group står bak utvikling av KTV Working Drone, og vi er nå under oppstart i 20 land rundt om i hele verden.

KTV Group har mer enn 30 års erfaring innen våre fagfelt, og vi er ISO-sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

Cleaning NTNU Trondheim with drone

The video shows us at work with the KTV Working Drone at NTNU Trondheim. The assignment was to clean the facades and windows with our drone.

For this type of facades, the clean-water method is used without the use of chemicals. This cleaning method is suitable for almost all types of buildings and surfaces, but is particularly suitable in areas where dust is the biggest challenge.

The KTV Working Drone will be used for facade and window cleaning on a large number of buildings throughout Norway this year, as soon as winter season is done.

KTV Group is the company behind the development of KTV Working Drone, and we are now starting drone operations in 20 countries around the world.

KTV Group has more than 30 years of experience in our fields of expertise, and we are ISO certified according to ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001.

Search