+47 55 20 71 90      Norsk      Intranet

Tar i bruk droneteknologi til dokumentasjon

KTV Group har tatt i bruk quadcopter dronen Phantom 2 Vision+, som vi bruker til å videodokumentere alle våre prosjekter på en unik måte.

For alle som bestiller fasadevask/overflatebehandling leverer vi dronevideo som en del av sluttdokumentasjonen, i tillegg til all vanlig dokumentasjon.

Se videoen i toppen, med et sammendrag fra noen av våre prosjekter utført i nyere tid.
Vi ønsker alle våre ansatte, kunder, leverandører, samarbeidspartnere og venner en videre strålende sommer!

Satser på olje -og fettutskillere

oljeogfettutskiller_803-600x600

Lokale myndigheter har satt i verk tilsyn på steder med olje -og fettutskillere som finnes på bensinstasjoner, vaskehaller og restauranter.

Det er strenge regler knyttet til denne form for avfallshåndtering, og med ISO-sertifiseringen 14001 på plass intensiverer KTV Group nå arbeidet rettet mot disse bransjene.

KTV Group har allerede mannskap og biler som håndterer slike oppgaver i dag, men daglig leder Kennet Nilsen sier at dette er et betydelig marked i vekst. KTV Group ønsker å ta seg av alt, fra henting, avfall, forfatte dokumentasjon og ta ansvar for at dokumentasjonen sendes tilsynsmyndighetene.

– Vi har allerede mye erfaring fra dette markedet, og det syndes mye. Vi tror imidlertid at det handler om forskrifter som kan være vanskelig å forstå, og at kundene har de beste intensjoner. Vi har nå konseptuert og sertifisert dette produktet som gjør at kundene skal slippe å tenke på olje -og fettutskillere.

Dette tar vi hånd om og vi skal angripe markedet med lave og fortsigbare priser, og som inkluderer tilsyn og kontrolltjenester fra vår side, sier Nilsen.

 

Ny sertifisering til KTV Group

isoserti_803-600x600

KTV Group har konvertert flere store sertifiseringer til teknologi. Selskapet har nå fått sertifiseringen ISO 14001 og har dermed de viktige sertifiseringsklassene ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

Daglig leder Kennet Nilsen sier at KTV Group skal ha et sterk og vedvarende fokus på kvalitet og Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS), og at dette for ettertiden blir håndtert gjennom teknologiplattformen BlueTag.

– Med teknologien BlueTag blir det enklere å forholde seg til krav og standarder.  Det har vært en svært lærerik prosess å implementere  disse standardene i en teknologisk plattform, og vi blir i stand til å betjene stadig større kunder med samtlige sertifiseringer på plass, sier Nilsen.

Den nyeste sertifiseringen innebærer at KTV Group stiller en miljøforpliktelse, og det er et kvalitetsstempel ut i markedet.

– Vi har alltid vært miljøbevisste knyttet til avfallshåndtering og vedlikehold av bygninger og fasader. ISO 14001 er en sertifisering som gir kundene trygghet for at miljøet blir ivaretatt, og som innehaver av denne sertifiseringen blir vi revidert årlig av DNV på at vi oppfyller de strenge kravene og forpliktelsene som ligger i miljøsertifiseringen, sier Nilsen.

KTV Group innehar nå følgende sertifiseringer innen ISO-standarden:

  • ISO 9001:2008
  • ISO 14001:2004
  • OHSAS 18001:2007

Alle sertifiseringene er gjort av DNV – Det Norske Veritas – nå DNV GL.