+47 55 20 71 90      Norsk      Intranet

Suksess med abonnement på vedlikehold

kennet_803-600x600

KTV Group har bare hittil i år fått langsiktige kontrakter med sameier og borettslag til en verdi av over 13 millioner kroner. Samlet utgjør langsiktige vedlikeholdskontrakter nå en verdi på cirka 43 millioner kroner.

De fleste kontraktene er på fem år, mens enkelte strekker seg over 20 år. Hovedtyngden av avtalene er signert med sameier og borettslag.

– Man kan gjerne sammenligne dette med et abonnement. Disse sameiene og borettslagene har tegnet abonnement på årlige vedlikeholdstjenester. Fordi avtalene er langsiktige blir det langt rimeligere tjenester. Vår økonomiske oppside ligger i å bygge volum over tid. Disse avtalene representerer en betydelig ordrereserve for selskapet, og innen et område vi ser for oss betydelig vekst også de neste årene, sier administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group. Disse avtalene innebærer at KTV Group finansierer deler av vedlikeholdet i begynnelsen.

– De umiddelbare kostnadene kan være høye, og da bærer vi disse utgiftene. Når vi har kontroll på vedlikeholdet vil den årlige avtalte summen etterhvert kompensere for det vi har benyttet av tid, ressurser og utstyr, sier Nilsen.

For fire år siden presenterte KTV Group «abonnementsavtaler» for sameier og borettslag innen vedlikehold. KTV Group utfører årlig fasadevask og foretar en gjennomgang av den byggtekniske tilstaden hos sameier og boretslag som har slik avtale.

– Erfaringsmessig innebærer disse avtalene også at vi får ta hånd om merarbeid som oppstår. Vi må imidlertid alltid være konkurransedyktige på pris, og vi har en fordel ved at vi kjenner de ulike byggene, sier han.

Det startet med et borettslag i Bergen for fire år siden, og i løpet av 2014 har KTV Group fått stadig flere avtaler i Bergensregionen, og fått gjennombrudd i andre byer som Sandnes og Moss.

– Våre abonnementsavtaler er et nasjonalt konsept. Det er svært mange eldre sameier og borettslag over hele landet som krever vedlikeholdsmessig oppfølging, og vi vinner frem med langsiktighet fordi det er kostnadsbesparende, sier Nilsen. Han presiserer at ingen er mer opptatt av pris enn nettopp sameier og borettslag.

– Vedlikeholdet skal koste minst mulig for hver beboer, og helst kunne tas ut som en utgift i den eksisterende leien eller kontingenten disse betaler. Da er planlagt vedlikehold helt avgjørende for å oppnå lave priser, sier han.

KTV Group på Gaselle-liste

gaselle_803-600x600

KTV Group er en av Gaselle-bedriftene som er utpekt av Dagens Næringsliv. For å bli en Gaselle-bedrift må det ha vært god vekst i omsetning og resultat.

– Vi er naturligvis svært fornøyd med å være en Gaselle-bedrift. Det viser at vi er på rett vei. Vi ser på dette som en hyggelig og anerkjennende tilbakemelding på at vi gjør mye riktig i bedriften, sier administrerende direktør Kennet Nilsen. Han er imidlertid tydelig på at ambisjonene ikke er rettet inn mot å komme på Gaselle-listen til Dagens Næringsliv.

– Fordi motivasjonen ikke ligger i å tjene mest mulig penger. Motivasjonen ligger i å utføre oppdrag på en tilfredsstillende måte for kundene. Konsekvensen av tilfredse kunder kan være at vi tjener mer penger, og det er jo hyggelig. Men fokuset er målrettet på oppgaver og høy tilfredsstillelse, sier han.

Nilsen er dessuten opptatt av å skape forutsigbarhet både for virksomhetene og kundene.
– Derfor har vi fokus på langsiktige vedlikeholdsavtaler i intervallet 5 til 20 år. Det gir forutsigbarhet for kundene og ikke minst rimeligere tjenester. Omsetningen ville vært betydelig høyere om vi utelukkende hadde operert i spot-markedet som gir langt høyere priser og inntjening, men desto mindre forutsigbarhet, sier han.

Til topps i konkurranse

bluetag_fb-600x600

Softwareplattformen BlueTag som er utviklet av KTV Group, gikk til topps i en teknologikonkurranse på Sri Lanka i forrige uke.

– Dette er en årlig konkurranse på Sri Lanka, hvor man vurderer teknologi og ikke minst funksjonalitet. Dette er en nasjonal konkurranse og hjemmemarkedet til utviklerne vi bruker, og dermed fikk vi anledning til å få en kompetent og ekstern evaluering. BlueTag er implementert i KTV Group og utviklingen av denne plattformen er basert på at vi ikke fant teknologi som tilfredsstilte våre krav og behov fullt ut, forklarer administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group. BlueTag kan anvendes i alle bransjer og er et verktøy som informerer om avvik. Dess færre avvik, dess bedre jobb og utførelse.

– Systemet er forhåndsprogrammert og tilpasset oppgavene det skal ivareta. Man kan gjerne si at plattformen består av en lang sjekkliste, men det er også interaktivt slik at andre kan følge prosessen på samme plattform gjennom mobil, nettbrett eller PC. Dette er også viktig for våre egne kunder. Hensikten er å alltid begrense avvik til et minimum, om det er interne prosesser eller oppdrag for kunder. Samtidig fungerer BlueTag som dokumentasjon, forklarer Nilsen.

Det enorme skoleforfallet i Bergen kunne for eksempel vært unngått gjennom BlueTag, mener Nilsen. Han begrunner dette med at hver skole har kortsiktige og langsiktige vedlikeholdsoppgaver, og disse kan man programmere inn i BlueTag. Den ansvarlige i førstelinje får en påminnelse når oppgavene nærmer seg, og dersom vedkommende ikke responderer blir det rapportert til nærmeste overordnede, og slik kan prosessen foregå helt til politisk ledelse.

– På den ene siden er det et system som danner et godt utgangspunkt for skryt. På den annen side ansvarliggjør systemet personer som har viktige funksjoner, sier Nilsen.

Han håper at topplasseringen på Sri Lanka vil gjøre flere nysgjerrige på systemet.

– Vi har brukt cirka seks millioner kroner på å utvikle BlueTag, og resultatet er overlegent alle andre systemer vi har forsøkt, konkluderer Nilsen. Han trekker frem typiske funksjoner som er blitt erstattet av BlueTag.

– Dette er kanskje det første ERP-systemet som tenker selv. Plattformen er programmert med mange innstillinger som er typiske oppgaver for sekretærer, prosjektledere og mellomledere. I fjor hadde vi tre selgere, en sekretær, to seksjonsledere og fem prosjektledere. Disse stillingene ble overflødige etter at vi innførte BlueTag og vi bekymrer oss ikke for verken sykefravær eller personlige feil, sier Nilsen.

Skal få Høgskolen til å skinne

hoyskolen800-600x600

OBAS Vest har gitt KTV Group i oppdrag å overflatebehandle tak og fasader på den gamle Høgskolen i Bergen, bygningen ved Nye Nygårdsbroen.

– Dette er et omfattende arbeid som vil pågå over flere uker, opplyser administrererende direktør Kennet Nilsen. Alle fasader med mineralitt skal kalkvaskes. Dette gjøres for å oppnå lyse og rene fasader slik at det aldrende bygget for en real facelift.  Etter rengjøring av fasader skal bygget impregneres på utsiden for å hindre at grønske og skit fester seg til fasadene. Til dette benyttes middelet Surfa Pro C.

– På taket er det konstruksjoner i betong som er hvitmalt. Alle overflater på taket  skal rengjøres med et trykk på 400 bar som da fjerne gammel maling.Vi vil deretter påføre disse områdene ny maling som har lang levetid, forklarer Nilsen.

Han sier videre at metodene KTV Group tar i bruk, følger selskapets standard for denne type bygninger.

– Prosessen innebærer høytrykk på 400 bar i kombinasjon med soda og kalk som tilføres under spyling. Metoden er brukt på flere bygg tidligere med mineralitt, og er godt egnet til dette formålet. Det er ingen kjemikalier i bruk under vask og denne metoden er en av de mest miljøvennlige som finnes på markedet, sier Nilsen.

I tillegg til selve arbeidet skal KTV Group filme fremdriften i oppdraget som dokumentasjon, også i form av stillbilder.

– Det er alltid en trygghet for kundene og oss som utfører oppdrag når man synliggjør prosessen, fra begynnelse til slutt, sier KTV Group-sjefen.

Odfjell Eiendom er eier av bygningen, og det er Statens Vegvesen som vil flytte inn når denne er ferdigstilt

Gjennombrudd i Østfold

moss121343_800-600x600

I forrige uke fikk KTV Group et gjennombrudd i Rogaland for sine langsiktige vedlikeholdsavtaler. Nå er det også et gjennombrudd i Østfold etter at et borettslag i Moss signerte en femårs avtale.

– Dette stimulerer oss på en fantastisk måte til å arbeide for å få enda flere deler av landet med. Vi har et vedlikeholdsprogram for sameier og borettslag som ingen i dagens marked kan konkurrere mot, sier administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group. Det har tatt mange år å bygge opp konseptet, og Nilsen er overbevist om at andre leverandører som vil tilby det samme må forberede seg på å bruke mye ressurser og samtidig tape penger.

– Selve konseptet er enkelt, men det krever logistikk. Det er først nå etter fire år vi begynner å tjene penger på langsiktige vedlikeholdsprogrammer. Det krever et visst volum av kunder og det tar tid, men vi har etterhvert fått betalt for tålmodigheten, sier Nilsen.

Den nye avtalen i Moss er basert på fem år, og innebærer at KTV Group skal ta hånd om fasadene på fem blokker i boligsameiet Røysvegen i Moss. Boligene ble bygget i 2005.

– Dette er et forholdsvis et nytt boligsameie, og det er mer unntaket enn regelen at så moderne sameier setter vedlikehold høyt på prioriteringslisten. Ofte finner forfallet sted når bygningene er fra ti til 30 år gamle. I dette tilfellet får ikke forfallet anledning til å utgjøre noen risiko all den tid dette nå foreligger en femårs plan, sier Nilsen.

Som vanlig skal KTV Group i tillegg til fasadevask inspisere bygningene for tekniske detaljer, som vinduer, takrenner, beslag og om det er aktuelt med overflatebehandling og maling av blokkene.

Gjennombrudd i Rogaland

aasedalen_121216_800-600x600

Åsedalen borettslag i Sandnes har inngått en 5-årig vedlikeholdsavtale med KTV Group.

– Dette er et gjennombrudd i Rogaland for vårt konsept omkring langsiktige vedlikeholdsavtaler med sameier og borettslag, sier administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group. Med avtale på plass i Rogaland er det atskillig enklere å komme i posisjon hos andre nærliggende sameier og borettslag.

– Åsedalen borettslag blir en viktig lyttestasjon for andre sameier og borettslag med tilsvarende behov og utfordringer i denne regionen. Da vi etablerte dette konseptet i Bergen for fire år siden, var det tungt å komme i gang, men når vi først fikk en borettslagskunde på dette vedlikeholdskonseptet har det vokst raskt i bergensregionen. Stadig flere ønsker å inngå langsiktige avtaler med oss,  forklarer Nilsen. KTV Group håper og tror at flere borettslag vil følge Åsedalen. Samtidig arbeider KTV Group med å åpne opp tilsvarende marked i Oslo.

– Bergen har vært en prøvesten, og over fire år har vi vist og dokumentert at dette gir det beste vedlikeholdet og de laveste prisene. Vi kan etterhvert vise fram mange fornøyde kunder som har erfaring med dette, og det er også våre beste ambassadører, sier Nilsen.

Leilighetene i Åsedalen i Sandnes ble oppført i 1990 og oppgradert i 2005.

– Vi skal sørge for at dette borettslaget skinner hvert eneste år vi har denne avtalen. I tillegg skal vi hvert år levere tilstandsrapport til styret som omfatter andre byggtekniske aspekter, sier Nilsen.

Ny 5-årig vedlikeholdsavtale

nordnes124430_800-600x600

KTV Group er tildelt oppdraget med vedlikehold og fasadevask på Sameiet Nordnesbakken 5.

Avtalen føyer seg inn i rekken av tilsvarende kontrakter KTV Group har fått det siste året. Administrerende direktør Kennet Nilsen fremhever at det er helt avgjørende at KTV Group får et visst volum på slike oppdrag. Avtalen med Sameiet Nordnesbakken 5 strekker seg over en periode på fem år.

– Vi har rigget opp et system rundt logistikk som er svært krevende, og vår økonomiske oppside ligger i antallet kontrakter. Det er nettopp langsiktighet og volum som gjør vedlikeholdet ekstra rimelig for kundene når man inngår vedlikeholdsavtaler med KTV Group som samarbeidspartner, sier han. Nilsen forklarer videre at Sameiet Nordnesbakken 5 er et forholdsvis eldre bygg som vil bli ivaretatt på en god måte.

– Alle fasader ut mot veien blir vedlikeholdt med vasking årlig. Vedlikeholdsavtalen skal sørge for at fasadene alltid fremstår som rene og pene. Som en del av avtalen skal vi årlig levere tilstandsrapport på utvendige fasader der vi også ser på andre bygningstekniske detaljer, som vinduer, beslag, takrenner og overflatebehandling, sier Nilsen.

KTV Group har operert innen vedlikehold i 23 år, men det var først for fire år siden virksomheten konseptuerte langsiktige avtaler som skal gi langt lavere vedlikeholdspriser, og også forutsigbarhet for sameier, borettslag og eiendomsinvestorer.

KTV Group er sertifisert av Veritas i henhold til ISO 9001 Kvalitet, OHSAS 18001 HMS og ISO 14001 Miljø.

Får 20 års vedlikeholdsavtale

Kyrresborg borettslag i Sandviken har inngått en 20 års vedlikeholdsavtale med KTV Group, som også involverer inspeksjon og rengjøring av ventilasjonsanlegg.

Avtalen innebærer at KTV Group skal ta ansvar for vedlikehold av fasader og vinduer de neste 20-årene, samt sørge for god kvalitet i ventilasjonsanlegget.
– Dette er et moderne borettslag som består av 82 leiligheter fordelt på to bygg på sju etasjer. Vi merker økt pågang fra borettslag som ønsker å ha en langsiktig partner på vedlikehold. Vi har etterhvert mange borettslag som oppdragsgivere,  sier administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group.

Han er svært fornøyd med at avtalen også inkluderer ventilasjon. Det betyr at beboerne alltid er trygge på at luften i ventilasjonssystemet er ren, påpeker han. Ventilasjon er et området KTV Group i større grad vil fokusere på i tiden som kommer. Nilsen berømmer Kyrresborg borettslag for å ta både fasadevedlikehold og ventilasjon på alvor. Kyrresborg borettslag ble bygget i 2005/2006.

– Dette er et forholdsvis nytt borettslag, og styret har likevel definert inneluft som et prioritert område. Inneluft er helt avgjørende for trivsel og ikke minst helse. Vi registrerer at det generelt er mye fokus på hva man spiser og drikker i samfunnet, men basert på ventilasjonsoppdrag vi har utført de senere årene, bør folk også bekymre seg for hvilken kvalitet det er på luften i ventilasjonsanlegg, sier Nilsen. KTV Group dokumenterer rengjøring i ventilasjonsanlegg med bilder og video for oppdragsgivere, og det som ofte dokumenteres i forsømte ventilasjonssystemer er direkte helseskadelig.

– Luft blir gjerne satt langt nede på prioriteringslisten. Dette skyldes at luft er usynlig, og man reflekterer ikke over hvilke risiko dette kan utgjøre. Når man har årlig inspeksjon og rengjøring av slike anlegg blir det rimelig og forutsigbart, sier Nilsen.