+47 55 20 71 90      Norsk      Intranet

Greets the Norwegian oil and energy Minister

tordlien_803-600x600

KTV Group CEO Kenneth Nilsen greets Oil and Energy Minister Tord Lien prompting the oil industry to rectify the enormous body of documentation required and which have contributed to increased costs.

In May this year Nilsen authored an article on Sysla.no where he wrote that the company uses much unnecessary time on documentation.

– It’s nice that oil minister grabs this. Documentation is important, but we feel that it ends with forms, rhetoric with endless words of jargon, says Nilsen. He says that documentation is one of the pillars of the business and essential for customers.

KTV Group has all major ISO certifications.

– The certifications are there to make a difference, and make it clear that we have things in order and delivering quality. All too often we become victims of documentation requirements are relatively easy to describe, in the form of photographs and film. Nevertheless it has become a terminology exercise, he says.

It was at an oil conference in Stavanger on Wednesday that Lien advocated streamlining.

– The authorities will now help to make it easier, and the oil industry will hopefully also contribute. Then we will have more affordable services, says Nilsen.

Bilde: OED / Scanpix.

Testing new methods for cleaning mud-skips

mudskip_803-600x600

KTV Group has had a test period to try out new solutions for cleaning mud-skips.

The goals are to reduce the HSE impact of work done without manual flush, easier handling without wheel loader, water reduction, stable production and savings to the customers.

– We have a goal of being able to wash 60 skips per day. We must find new and lasting solutions, says CEO Kennet Nilsen KTV Group.

He regards this as a Research -and development (R & D) for auto flushing system.

– Based on testing we have done so far, we have managed to solve most challenges. Development continues with a focus on external flushing using robots. The basis is the two factors, better quality and lower prices for our customers, says Nilsen.

The final step in the test period will be to reduce the amount of water or use reusable so the total reduction gets towards 80 percent compared with the current volume. KTV Group has worked for 21 years cleaning mud-skips, and sees clearly that the focus on the development helps and do the job better and more efficient.

KTV Group på oljefri.no

oljefri_803-600x600

KTV Group er oppført som partner på Naturvernforbundets nettsted Oljefri.no.

– Vi er en miljøsertifisert bedrift som ønsker å være en pådriver for at huseiere skal bevisstgjøres på miljørisikoen ved å ha en nedgravd oljetank, sier administrerende direktør Kennet Nilsen.

På nettstedet er det rens og fjerning av oljetanker som er fokus fra KTV Group, og det er for øyeblikket primært fylkene fra Aust-Agder til Sogn og Fjordane som er nedslagsfeltet til KTV Group. På nettstedet beskrives nedgravde oljetanker som en miljø og kostnadsbombe. Dersom det oppstår lekkasje i tanken, er det huseier som må bære det økonomiske ansvaret.

– Det koster noen tusenlapper å få fjernet en oljetank, men det kan bli sekssifrete beløp om det skjer en lekkasje. Da er eieren ansvarlig for ødeleggelsene, forklarer Nilsen.

Oljetanker ble gitt gratis fra oljeselskapene helt frem til 80-tallet mot at husiere kjøpte olje. På mange måter kan det sammenlignes som å få en gratis mobiltelefon mot å binde seg til leverandøren i mange år. I tillegg til oljetanker er parafinkaminer på listen over miljøbomber. KTV Group har for eksempel forsøkt å få oversikt over hvor mange husstander i Askøy kommune som har nedgravde oljetanker, men kommunen avslo innsyn med henvisning til «Matrikkelloven», og kommunen fikk senere støtte for vedtaket hos Fylkesmannen.  KTV Group har påklaget beslutningen til Sivilombudsmannen.

– Vi får en opplevelse av at kommunen ikke vil ha fokus på de nedgravde oljetankene. Det er bare et tidsspørsmål før det skjer en lekkasje, og vi vil fortsette å prøve å få til et samarbeid med kommunen for å få fjernet disse, sier Nilsen.

Contact KTV Group!