+47 55 20 71 90      Norsk      Intranet

Får 20 års vedlikeholdsavtale

Kyrresborg borettslag i Sandviken har inngått en 20 års vedlikeholdsavtale med KTV Group, som også involverer inspeksjon og rengjøring av ventilasjonsanlegg.

Avtalen innebærer at KTV Group skal ta ansvar for vedlikehold av fasader og vinduer de neste 20-årene, samt sørge for god kvalitet i ventilasjonsanlegget.
– Dette er et moderne borettslag som består av 82 leiligheter fordelt på to bygg på sju etasjer. Vi merker økt pågang fra borettslag som ønsker å ha en langsiktig partner på vedlikehold. Vi har etterhvert mange borettslag som oppdragsgivere,  sier administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group.

Han er svært fornøyd med at avtalen også inkluderer ventilasjon. Det betyr at beboerne alltid er trygge på at luften i ventilasjonssystemet er ren, påpeker han. Ventilasjon er et området KTV Group i større grad vil fokusere på i tiden som kommer. Nilsen berømmer Kyrresborg borettslag for å ta både fasadevedlikehold og ventilasjon på alvor. Kyrresborg borettslag ble bygget i 2005/2006.

– Dette er et forholdsvis nytt borettslag, og styret har likevel definert inneluft som et prioritert område. Inneluft er helt avgjørende for trivsel og ikke minst helse. Vi registrerer at det generelt er mye fokus på hva man spiser og drikker i samfunnet, men basert på ventilasjonsoppdrag vi har utført de senere årene, bør folk også bekymre seg for hvilken kvalitet det er på luften i ventilasjonsanlegg, sier Nilsen. KTV Group dokumenterer rengjøring i ventilasjonsanlegg med bilder og video for oppdragsgivere, og det som ofte dokumenteres i forsømte ventilasjonssystemer er direkte helseskadelig.

– Luft blir gjerne satt langt nede på prioriteringslisten. Dette skyldes at luft er usynlig, og man reflekterer ikke over hvilke risiko dette kan utgjøre. Når man har årlig inspeksjon og rengjøring av slike anlegg blir det rimelig og forutsigbart, sier Nilsen.

Nå skal Natlandsveien Borettslag vaskes

natland_borettslag-600x600

Natlandsveien Borettslag i Bergen skal “shines opp” og fasader og vinduer skal rengjøres. Oppdraget utføres av KTV Group.

Natlandsveien Borettslag har inngått en langsiktig avtale med KTV Group som dermed får ansvaret for å vedlikeholde borettslaget de neste fem årene. I løpet av høsten skal KTV Group først rengjøre, og deretter inspisere og vaske ved behov de påfølgende fire årene.

– Når vi nå går i gang vasker vi ned alt. Deretter blir det årskontroller hvor vi vasker det som er skittent. I tillegg vil vi hvert år gi en utførlig tilstandsrapport, om hva som eventuelt må utbedres på vedlikehold, sier administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group. Selskapet har spesialisert seg på langsiktige avtaler med borettslag. Det betyr at borettslagene oppnår langt rimeligere priser og forutsigbarhet i vedlikeholdsarbeidet.

KTV Group er ISO-sertifisert og anvender utelukkende miljøvennlige vaskemidler.

Natlandsveien borettslag er et av de eldste i Bergen og ble oppført i perioden 1957-1959. Det er tilsammen 148 leiligheter i borettslaget. Ifølge styreleder i Natlandsveien borettslag, Rune Steinslid, gjennomgikk høyblokken en såkalt facelift i 1999. Det er ikke foretatt rengjøring av fasadene siden den gang. Høyblokken i borettslaget er også en av de første som ble reist i Bergen.

 

 

Kalfarparken valgte KTV Group

kalfaret-600x600

Kalfarparken Borettslag har valgt KTV Group som sin samarbeidspartner innenfor vedlikehold de neste fem årene.

Kalfarparken Borettslag ble bygget etter at Hansa Brygerier flyttet fra Kalfaret. Starefossbekken drev møllen til å kværne malt og vannet sildrer fortsatt nedover fjellet og ender på gårdsplassen mellom de fem bygningene. Lukten av malt er erstattet av et rolig og harmonisk borettslag.

Den siste tiden har flere borettslag valgt KTV Group som leverandør av inspeksjons- og vedlikeholdstjenester.
– Vi er svært fornøyde med at vi er valgt som leverandør. KTV Group er i ferd med å sikre seg en fremtredende posisjon innen borettslag, og dette er en konsekvens av at vi ser vedlikehold i et langsiktig perspektiv. Felles for borettslagene som velger oss, er at disse ønsker forutsigbarhet i dette arbeidet. Dermed sikrer man seg mot overraskelser og det er også en god forsikring for å hindre uforutsette utgifter. Det kan i mange tilfeller gi store og ubehagelige overraskelser om man ikke anvender planlagt vedlikehold, sier daglig leder Kennet Nilsen.

Arbeid som utføres dokumenteres både i forkant og etterkant.
– Det er helt avgjørende at det foreligger dokumentasjon på utført vedlikehold. Vår rolle blir å inspisere og sørge for at borettslaget skinner,  fortsetter han.

 

 

5-årig avtale med sameie

 

lerkerinden_803-600x600

Lerkerinden Sameie har inngått en fem års vedlikeholdsavtale med KTV Group. – Avtalen viser at også mindre sameier ønsker å sette ut vedlikehold til en profesjonell samarbeidspartner, sier daglig leder Kennet Nilsen.

Kontrakten innebærer at KTV Group skal sørge for at fasadene blir vasket og vedlikeholdt de neste fem årene. I tillegg skal KTV Group inspisere bygningsmassen og gi sameiet oversikt over eventuelle feil eller svakheter.

– Avtalen er en rimelig forsikring som innebærer at man ikke pådrar seg overraskelser i avtaleperioden. Man kan selvfølgelig bli rammet av naturkatastrofer, men hensikten med oppdraget er at vi skal kunne beskrive forutsigbarhet i vedlikeholdet, sier Nilsen.

Lerkerinden består av åtte leiligheter over to plan på Nedre Natland, og ble bygget i 2007. Nilsen tror flere mindre sameier vil følge etter.

– Det startet med at større borettslag ønsket lange avtaler opp mot 20 år. Nå merker vi også interesse fra mindre sameier og borettslag, sier han.

Etterspørsel etter fasadevask

fasadevask-600x498

Det er betydelig aktivitet innen fasadevask.  Siden mars har KTV Group gjenomført en rekke oppdrag på fasadevask.

Totalt har selskapet vasket rundt 150 000 kvadratmeter med fasade til nå i år, og er i sluttfasen på flere store prosjekter, blant annet Toppe Borettslag. Påfølgende periode er det oppstart på vasking av Meca i Åsane – Lønborg Borettslag, Rosenkilde Borettslag og Ulsmåg Borettslag. I tillegg har KTV Group rekordstor etterspørsel og gir ukentlig tilbud på mange nye prosjekter.

– Vi ser at folk er mer opptatt av og holde fasadene rene, og det er en klar tendens i hvordan man tenker vedlikehold. Vi er selvfølgelig glad for denne utviklingen, men registerer at det generelt er mye ad hoc-preg over vedlikehold. Det er kostnadskrevende når slike ting må gjøres på kort varsel fremfor å ha det som en langsiktig strategi. Da unngår man  frostsprengning i murfasader, og maling som blir skadet. Og så ser det selvfølgelig bra ut, sier daglig leder Kennet Nilsen i KTV Group, og legger til:
– Som oftes kommer vi for sent inn med vasking, og noen skrekkeksempler avdekker vi underveis. Men for de som har valgt våre vedlikeholdsavtaler her det ingen ting og frykte.

Nyegården borettslag inngår vedlikeholdsavtale

nyegaarden600-600x600

Nyegården Borettslag på Laksevåg har tegnet en fem års vedlikeholdsavtale med KTV Group.

Stadig flere borettslag i bergensregionen velger langsiktige vedlikeholdsavtaler for å motvirke forfall på fasader og bygningsmasse. Et stort antall borettslag har tegnet vedlikeholdsavtaler med KTV Group det siste året, og avtaleperioden varierer fra 5 til 20 år.

– Samtlige fasader blir vedlikeholdt med årlig vask. Vi utfører dessuten tilstandsrapport på bygningsmassen. Dermed har styret og beboerne dokumentasjon over hva som eventuelt må tas tak i. Dette sikrer forutsigbarhet i dette arbeidet, også når det gjelder økonomi,  forklarer administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group.

Avtalen med Nyegården borettslag er på fem år. Rengjøringen gjennomføres med miljøvennlige vaskemidler.