Ventilasjonsrengjøring på Mongstad

boxer_640x518

KTV Group fikk oppdraget med rens av ventilasjon på T/B Boxer på Mongstadbase. På båten vil all ventilasjon rengjøres for å skape bedre luftkvalitet for mannskapet, samt ren ventilasjon forebygger også brannfare.

Jobben utføres på Mongstadbase, og er en av mange rengjøringsjobber på ventilasjon innen offshore og industri. Vi er også svært nær å signere kontrakt på den hittil største enkeltstående jobben på ventilasjonsrengjøring i utlandet for oss. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når alt er klart.

KTV Group har over mange år opparbeidet seg viktig kompetanse og kunnskaper, og god erfaring innen ventilasjonsrengjøring i eiendom-, industri- og offshoremarkedet. Dette gjør oss attraktiv som samarbeidspartner og leverandør også utenfor Norge.