Enda en 20 års totalavtale på plass i Oslo

myra

Denne gangen er det Myra Borettslag, utenfor Oslo, med 49 boenheter og garasjeanlegg som har tegnet avtale. Dette er en vedlikeholdsavtale som strekker seg frem til år 2035.

KTV Group overtar ansvaret for fasader, tak, plenklipping, ventilasjon, brøyting samt noe tømrerarbeid.

Dette er enda et bevis på at våre vedlikeholdsavtaler, viser seg å være konkurransedyktig på pris og gunstig for eier da kostnadene fordeles over hele avtaleperioden på 20 år.

 

KTV Group Oslo står for utførelse.