Får 20 års vedlikeholdsavtale

[ut_video_vimeo id=»106370089″]

Kyrresborg borettslag i Sandviken har inngått en 20 års vedlikeholdsavtale med KTV Group, som også involverer inspeksjon og rengjøring av ventilasjonsanlegg.

Avtalen innebærer at KTV Group skal ta ansvar for vedlikehold av fasader og vinduer de neste 20-årene, samt sørge for god kvalitet i ventilasjonsanlegget.
– Dette er et moderne borettslag som består av 82 leiligheter fordelt på to bygg på sju etasjer. Vi merker økt pågang fra borettslag som ønsker å ha en langsiktig partner på vedlikehold. Vi har etterhvert mange borettslag som oppdragsgivere,  sier administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group.

Han er svært fornøyd med at avtalen også inkluderer ventilasjon. Det betyr at beboerne alltid er trygge på at luften i ventilasjonssystemet er ren, påpeker han. Ventilasjon er et området KTV Group i større grad vil fokusere på i tiden som kommer. Nilsen berømmer Kyrresborg borettslag for å ta både fasadevedlikehold og ventilasjon på alvor. Kyrresborg borettslag ble bygget i 2005/2006.

– Dette er et forholdsvis nytt borettslag, og styret har likevel definert inneluft som et prioritert område. Inneluft er helt avgjørende for trivsel og ikke minst helse. Vi registrerer at det generelt er mye fokus på hva man spiser og drikker i samfunnet, men basert på ventilasjonsoppdrag vi har utført de senere årene, bør folk også bekymre seg for hvilken kvalitet det er på luften i ventilasjonsanlegg, sier Nilsen. KTV Group dokumenterer rengjøring i ventilasjonsanlegg med bilder og video for oppdragsgivere, og det som ofte dokumenteres i forsømte ventilasjonssystemer er direkte helseskadelig.

– Luft blir gjerne satt langt nede på prioriteringslisten. Dette skyldes at luft er usynlig, og man reflekterer ikke over hvilke risiko dette kan utgjøre. Når man har årlig inspeksjon og rengjøring av slike anlegg blir det rimelig og forutsigbart, sier Nilsen.