Fasade- og vindusvask med drone for KLP Eiendom i Trondheim

KTV Group fikk oppdraget med fasade- og vindusvask av det velkjente senteret Solsiden i Trondheim. Et spennende og utfordrende oppdrag som utføres med KTV Working Drone.

KTV Group AS har økt aktivitet i området og opplever samtidig stor pågang fra borettslag, sameier og næringsaktører som ønsker å benytte seg av våre dronetjenester til å få vasket fasader og vinduer i Trondheim og omegn.

Solsiden har gjerne Trondheims beste beliggenhet på Nedre Elvehavn ved Nidelvens utløp. Solsiden er eid av KLP Eiendom, et av Nordens største eiendomsselskaper. 

Vi benytter skånsomme metoder når vi vasker byggenes overflater, og arbeidet utføres uten risiko for skader som fra tradisjonell høytrykksspyling. For fasadevask benytter vi SelfCleaner-metoden, og for vindusvask benyttes rent-vann metoden. Begge metodene er utviklet av KTV Group og utføres uten tradisjonelle HMS-utfordringer ved arbeid i høyden og er også sikrere for omgivelsene rundt arbeidsområdene.

Med over 33 års erfaring og 7 års utvikling har KTV Group med KTV Working Drone utviklet unike og svært effektive rengjøringsmetoder og arbeidsprosesser som muliggjør bruk av droner til fasade- og vindusvask.

KTV Group er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

Facade and window cleaning with drone for KLP Eiendom in Trondheim.
KTV Group was awarded the contract for facade and window cleaning of the well-known Solsiden center in Trondheim. An exciting and challenging assignment carried out with KTV Working Drone.

KTV Group AS has increased its activity in the area and is experiencing high demand from housing cooperatives, condominiums, and business operators who wish to utilize our drone services for facade and window cleaning in Trondheim and the surrounding areas.

Solsiden arguably has Trondheim’s best location at Nedre Elvehavn by the mouth of the Nidelven river. Solsiden is owned by KLP Eiendom, one of the largest real estate companies in the Nordic region.

We use gentle methods when cleaning building surfaces, and the work is carried out without the risk of damage typical of traditional high-pressure washing. For facade cleaning, we use the SelfCleaner method, and for window cleaning, we use the pure water method. Both methods were developed by KTV Group and are performed without the traditional health and safety challenges associated with working at heights, and are also safer for the surroundings around the work areas.

With over 33 years of experience and 7 years of development, KTV Group, with the KTV Working Drone, has developed unique and highly effective cleaning methods and work processes that enable the use of drones for facade and window cleaning.

KTV Group is certified according to ISO 9001, ISO 14001, and OHSAS 18001.

Search