Fasadevask av Krohnsminde Borettslag

KTV Group skal utføre fasadevask av Krohnsminde Borettslag på Danmarksplass. Borettslaget ligger rett ved ett av Norges mest trafikkerte kryss, så dette blir ett spennende oppdrag for KTV Group.

KTV Group AS opplever stor pågang fra borettslag, sameier og næringsaktører som ønsker å benytte seg av våre dronetjenester til å få vasket fasader og vinduer nå som våren har meldt sin ankomst.

Vi benytter skånsomme metoder når vi vasker byggenes overflater, og arbeidet utføres uten risiko for skader som fra tradisjonell høytrykksspyling. For fasadevask benytter vi SelfCleaner-metoden, og for vindusvask benyttes rent-vann metoden. Begge metodene er utviklet av KTV Group og utføres uten tradisjonelle HMS-utfordringer ved arbeid i høyden og er også sikrere for omgivelsene rundt arbeidsområdene.

KTV Group har mer enn 30 års erfaring

Facade cleaning of Krohnsminde Housing Cooperative.

KTV Group will perform façade cleaning of Krohnsminde Housing Cooperative at Danmarksplass. The housing cooperative is located right next to one of Norway’s busiest intersections, so this will be an exciting assignment for KTV Group.

KTV Group AS is experiencing high demand from housing cooperatives, condominiums, and commercial entities wishing to avail themselves of our drone services for cleaning façades and windows now that spring has arrived.

We use gentle methods when cleaning building surfaces, and the work is carried out without the risk of damage as with traditional high-pressure washing. For façade cleaning, we use the SelfCleaner method, and for window cleaning, the pure-water method is employed. Both methods have been developed by KTV Group and are performed without traditional occupational health and safety challenges associated with work at heights, and they are also safer for the surrounding environment.

KTV Group has over 30 years of experience.

Search