Fasadevask for Sameiet Apeltunhagen

apeltun

Sameiet Apeltunhagen har valgt KTV Group til å utføre fasadevask i sameiet.

– Vi får stadig nye avtaler på fasadevask og vedlikeholdsavtaler. Borettslag og sameier i Bergen bruker hverandre som lytteposter når man får utført oppdrag, og vi har fått en solid posisjon i dette markedet innenfor vedlikehold og rengjøring av fasader, sier administrerende direktør Kennet Nilsen. Han merker at sameier og borettslag har større fokus på fasader enn tidligere.

– Fasaden er selve tanngarden til et sameie eller borettslag. Med vask og jevnlig vedlikehold av fasader får boligblokkene et positivt preg, men det er fortsatt et stort antall blokkmiljøer i hele landet som minner om det gamle Sovjetunionen, sier Nilsen.

Det er ikke bare fasadene som skal skinne når KTV Group starter oppdraget for Sameiet Apeltunhagen. Vinduene skal også vaskes. Som alltid legger KTV Group opp til såkalt økologisk vask med miljøvennlige vaskemidler som skal hindre at grønske får feste seg på utsiden av bygningene.

De siste årene har KTV Group fått et stort antall vedlikeholdsavtaler Bergen, men KTV Group fikk i 2014 også innpass med sine tjenester og langsiktige vedlikeholdsavtaler i Rogaland og Østfold.

– Vi har en strategi om å betjene hele landet, og bruker den tiden som er nødvendig. Det er svært mange sameier og boligbyggelag som ønsker å bruke våre rimelige tjenester, men som møter motbør hos boligbyggelagene som har tilsvarende tjenester til langt høyere priser. Vi registrerer imidlertid at stadig flere velger bort tjenestene fra boligbyggelagene fordi det er for kostbart, sier Nilsen.