Forskning og utvikling i KTV Group

KTV Group har fokus på utvikling. Vi analyserer stadig markedet og henter inpulser fra hele verden.

Vi leder utviklingen innen vår bransje, med fokus på kvalitet, miljø og hms.
Ledelsen i selskapet er delaktig i utviklingen og ser dette som det viktigeste steg for å vinne nye kunder og markedsområder.

Vi har et bredt samarbeid mellom våre partnere i inn- og utland, og våre leverandører.

Droner til vask av fasader

KTV Group er i gang med å utvikle en spesialbygget drone som skal benyttes til vask av fasader. Nå skal vi i gang med en drone som skal benyttes til vask av fasader og tak, på høye bygninger og høyblokker.

Vi ser at utviklingen av droner går i et enormt tempo, og allerede nå skal utstyr og teknologi som allerede er på markedet, muliggjøre denne ideen. Resultatet vil bli rimeligere priser for kunder, og man løser oppgaver uten bruk av stillas, lifter eller fasadeklatrere. Dermed er løsningen også meget HMS-vennlig.

 

Vedlikeholdsavtaler over 20 år

KTV Group gikk i 2009 i gang med utvikling av en helt ny type vedlikeholdsavtaler som skulle ha varighet på 5-20 år. Intensjonen med avtalene var opp i kvalitet og ned i pris for kunde.

Allerede på slutten av 2009 var konseptet klart, og de første avtalene kom på plass. Det startet med kun utvendig vask, men ble senere utvidet til å innbefatte alt av vedlikehold for større bygg, tank og anlegg.

I dag har selskapet over 500000 m2 overflate i langsiktige avtaler opp til 20 år, og er en pionèr innen teknologi. Metoden er unik i verdenssammenheng.

 

Nanocoating av takstein

I dag er det vanlig å male takstein. Problemet med maling er at kunden får et fremtidig vedlikehold med påføring av ny maling, samt at det fortsatt vil vokse mose.

Våre metoder med fargetilsatt Nanocoating gir en lengre levetid, samt at man oppnår en rimeligere kostnad ved behandling. I tillegg oppnår man miljøeffekten, og at taket holder seg fritt for mose og smuss.

Bildet under viser eldre takstein som har lagt på tak, som her er behandlet med nanocoating med fargetilsetning.

 

Nanocoating mot giftlokket i Bergen

KTV Group samarbeider nå med flere aktører for å redusere luftforurensing i området rundt bydelen Møllenpris. Her er målet å dokumentere effekten ved å behandle et areal på 20 000 m2.

Flere offentlige målestasjoner skal dokumentere effekten, og vi håper å kunne gjennomføre dette prosjektet i 2016.

 

Rengjøring vanntunneler Bergen Vann

robot_vanntunnel

KTV Group gikk til topps i en plan- og designkonkurranse i regi av Bergen Vann for utvikling av nye løsninger. Det er KTV Group Oslo som har vunnet konkurransen. Daglig leder i KTV Group Oslo, Thomas Nilsen, er naturligvis stolt over å ha seiret, og ikke minst å få være med å designe nye løsninger for rensing av drikkevannsbassenger og- tunneler i fjell.

– Det er svært krevende å rengjøre vanntunneler. De er lange og smale og utsetter personell for stor risiko, noe som også medfører høye kostnader. Denne konkurransen handler om å designe nye løsninger med blant annet innslag av robotteknologi, sier Nilsen.

 

Inneklima i skoleverket

stovsugerrobot

Dette er en robot som tar kontroll over inneklima i klasserom. Roboten forhindrer blant annet oppbygging av smuss i ventilasjon.

Man oppnår forbedring av inneklima, og reduksjon av kostnader for skolene.

Prosjektet ble startet i 2013, og første test på skoler er beregnet utført 2015.

 

Innvendig robotrengjøring

robot1_img_3717

KTV Group jobber aktivt for å tilby innvendig rengjøring ved hjelp av roboter. Vi jobber med et prosjekt hvor målet er å utføre daglig renhold ved hjelp av roboter.

Prosjektet ble startet i midten av 2014, og tester er allerede utført med meget tilfredstillende resultat.

Videre arbeid er test hos kunder tidlig 2015.

Hovedmål med prosjektet er å lage en totalløsning for kunde, hvor kostnadene reduseres med 30%, og kvaliteten økes med 100%.

 

Fullført //  Friskluftmasken Freshcom

IMG_2955_freshcom

I mange tiår har personell vært utsatt for stor risiko i forbindelse med arbeid i tank. Heldigvis har det den siste tiden blitt mer og mer vanlig å bruke friskluft og filtermasker under arbeid i slike miljøer.

Visuellt vakthold, som er det siste sikkerhetselementet, har frem til i dag ikke vært løst tilfredstillende. Derfor er vi stolt over å introdusere løsningen Freshcom.

KTV Group har de siste årene drevet utvikling av en friskluftmaske som løser alle utfordringene – friskluft, videooverføring, kommunikasjon, integrert lys og øyebeskyttelse.

Vår kompetanse på arbeid i tank har spilt en viktig rolle i utviklingen av Freshcom. Ikke bare løser masken problemer i forhold til HMS, men er også meget praktisk da personell som jobber i støyende omgivelser kan kommunisere direkte med vakt og få hjelp om nødvendig.

Liveoverføringen av maske-/videobilde og opptak av oppdraget kan i tillegg brukes til dokumentasjon hvor det er nødvendig.

Fordeler med Freshcom:

– Friskluft
– Videooverføring fra kamera i maske
– Toveiskommunikasjon fra maske
– Integrerte ledlys
– Øyebeskyttelse

 KTV Group Self Cleaner

KTV Group startet i 2013 med utvikling hvor målet var å finne en ny meode for rengjøring av fasader uten bruk av høytrykk. Allerede i 2014 startet vi testing, og i begynnelsen av 2015 var KTV Groups metode Self Cleaner klar.

Siden den gang har over 500000 m2 fasade blitt vasket med metoden, med meget tilfredstillende resultat. Ingen bruk av høytrykk og samme påkjenning som vanlig regn. Det beste med metoden er at den i mange tilfeller faktisk ga et bedre resultat enn vanlig høytrykksvask. Metoden brukes nå som fast metode for rengjøring av fasader.

 

Fullført // Nanocoating utvendig betongområde

Bildet viser test hvor nanocoatingen har blitt påført et betongområde. Påføringen av nanocoatingen ble gjort gjort før høsten i år, og målet med nanobehandlingen er å forhindre groe og vanninntrengning.

Bildet er fra en periode hvor det har regnet kraftig i testområdet, og området som er nanobehandlet viser tydelig at vannet preller av.

Det mest oppsiktsvekkende resultatet av testen var ved lave temperaturer. Overflaten på testplassen frøs til is, men området som var nanobehandlet hadde ingen isdannelse. Et slikt resultat viser at nanocoatingen helt klart kan redusere behovet for salting på fortau, uteområdet og lignende i fremtiden. Vi følger spent utviklingen når snøen kommer.

 

Nanocoating på fasader

nano_fasade

Målet er å oppnå god beskyttelse av byggfasader, slik at det ikke er nødvendig med høytrykksspyling ved vask.

Vi har jobbet i flere år med å finne de rette og fungerende nanocoating-produkter, hvor målet har vært å vedlikeholde bygg uten bruk av høytrykk. Metoden har vi testet ut i over 2 år, og resultatene viser klart fordelene (se bildet over for et testområde).

Prosjektet startet i 2013, og test ferdig 2015. Nano-coating forbedrer miljøet blant annet med reduksjon av NOX, og reduserer også vedlikeholdskostnader for kundene.

 

Nanocoating for mud-skipper

skip_0155

Dette prosjektet ble startet i 2013, og målet er å kunne påføre nano-coating på mud skipper slik at avfall slipper overflaten ved tømming. Noe som vil lette prosessen med rengjøring.

Prosjektet vil skal spare operatør for HMS-utfordringer, og redusere avfall og pris for kunde.

Prosjektet er forventet testet i 2016.

Utvikles i samarbeid med forskningsmiljø i Norge og England.

 

Spylerobot for mud-skipper

robot2_img_3804

Vi har siden starten av 2014 jobbet med en fullverdig automatisk løsning for spyling av mud-skipper, og vi har til nå klart å løse 50% av jobben med automatisk spyling.

I siste del av prosjektet skal autospyling løses 100%.

Hovedmålet med dette prosjektet er:

– Reduksjon i kostnader for kunde med 25%
– Reduksjon i vanforbruk med 50%
– Reduksjon i HMS belastninger for operatør 80% .

Vi har klart alle mål, men det gjenstår 40% på HMS- belastninger.

Vi føler oss sikre på å komme i mål med dette prosjektet i løpet av 2015.

 

Fullført //  AQ Monitor

gassmaaling

AQ MONITOR gir 24 timers måling/overvåking av luftkvalitet i tanker og lukkede rom og dokumenteres til kunde med direkte overføringer av målinger på egen nettside. Nye forskrifter fra Arbeidstilsynet setter strenge krav, og legger ansvaret over på utførende eller sikkerhetsansvarlig.

AQ MONITOR løser alle disse utfordringene, og personell som skal oppholde seg i disse miljøene kan føle seg 100 % trygg med dette systemet i bruk.

– Ingen individuelle monitorer er nødvendig.
– Systemet måler også gasser fra løsemidler / skjærebrenning.
– Kostnadene er redusert.
– Komplett måling historie under hele perioden.
– Sensorer tilpasset kundens behov.
– Alle målinger tilgjengelige live online (web).

 

Fullført //  No Entry med robot

– Roboten kan fjernstyres uten entring i tanker.
– Løser jobben uten stillas.
– Selve gjenomføringsprosessen reduseres med 35%
– Besparelse på vannforbruk med 15-20%
– Kan utføre NDT Målinger samtidig som den vasker.
– Kan operere under vann
– Kan styres via nett/satelitt
– Kan kjøres med trykk opp til 3000 bar
– Kan utstyres med vakuum for oppsamling og filtrering

Ved hjelp av spylerobot kan vi utføre spyling på alt av stål uten bruk av stillas eller lift. Roboten klatrer på stål ved hjelp av magneter, og kan operere høytrykk opp til 3000 bar. Den kan brukes både på vertikale og horisontale flater. Roboten er et resultat av mange års utvikling og egner seg særdeles godt til arbeid som tankvask og rengjøring av skip og rigger. Roboten brukes også til fjerning av overflatebehandling.

For tankarbeid er det mulig å kontrollere maskinen fra utsiden, med andre ord et ‘No Entry System’.

For landbaserte tankanlegg løser roboten kompliserte rengjøringsoppgaver uten behov stillas, og reduserer behovet for entring med personell med ca 65%. Roboten fjernstyres, den er effektiv og rask og kan gå rundt kurver og fungerer like godt opp ned. Ved hjelp av autoprogrammer kan maks effektivitet oppnås, noe som reduserer gjenomføringsprosessen med ca 35%. Det er også en miljømessig gevinst med en besparelse på ca 15-20% vannforbruk.

KTV Group jobber også med å videreutvikle roboten til å kunne operere under vann etter samme prinsipp.