STYROBUILD
Fremtidens byggemetode
SMARTARMOR - Fremtiden hjelmteknologi
Previous slide
Next slide

Forskning og utvikling i KTV Group

KTV Group har fokus på utvikling. Vi analyserer stadig markedet og henter inpulser fra hele verden.

Vi leder utviklingen innen vår bransje, med fokus på kvalitet, miljø og HMS.
Ledelsen i selskapet er delaktig i utviklingen og ser dette som det viktigste steg for å vinne nye kunder og markedsområder.

Vi har et bredt samarbeid mellom våre partnere i inn- og utland, og våre leverandører.

Under finner du informasjon om våre nåværende prosjekter og nederst informasjon om tidligere og fullførte prosjekter.

STYROBUILD

Fremtidens byggemetode

Miljø. Miljøbelastning er svært mye lavere enn for tradisjonelle bygg. Om man regner på utslipp med byggemetode og vedlikehold over tid, reduseres klimagassutslippene med 50%.

Miljøfordelene er åpenbare, da byggemetoden er enklere og mindre resurskrevende, samt vedlikeholdet over tid reduseres betraktelig.

Alle deler av konstruksjon kan gjenvinnes.
Ved ombygging eller riving kan isopor fra konstruksjon gjenvinnes til nye produkter.

Materiale påført Polyurea kan også gjenvinnes til en rekke nye produkter som støpes under varme.

Kostnader. Byggekost redusers med 30-40 %. Med god logistikk vil det være mulig å sette opp en enebolig på 2 dager, helt ferdig.

Vinduer integreres i fasaden uten karmer, som gir bedre termisk isolering enn noe annet vindu på markedet i dag. Kostnad på vindu reduseres også på denne måten med 40%.

Transportkostnader reduseres med 50% til byggeplass.

Isolasjonsevne
EPS S400MX har en svært god deklarert lambdaverdi på 0,033 W/mK og man vil oppnå U-verdikravet på 0,13 W/m2K i tak med ca 250 mm tykkelse. U-verdi krav i gulv og vegg er hhv 0,10 og 0,18. Styrobuild bruker S400MX på 350 mm i vegg og 400 mm i tak med og U-verdi blir ca hhv 0,094 og 0,083.

Fuktopptak. Selv ved langvarig nedsenking i vann er fuktabsorpsjonen mindre enn 5-8 volum-%. Dekket av Polyurea vil fuktopptaket være lik 0.

Aldringsbestandighet. I likhet med betong blir isopor sterkere med tiden.

Materialet påvirkes ikke av sopp og mikroorganismer. Gnagere og insekter kan ikke livnære seg av dette.

Design. Det er uendelige muligheter for skreddersydd design.

Vedlikehold. Vedlikehold over tid reduseres kontra tradisjonelle byggemetoder med 80%.

Trykkfasthet. EPS materialet finnes i forskjellige trykkfastheter slik at man kan velge det som er riktig i hvert enkelt tilfelle. Langtidslast/brukslast for EPS varierer fra ca 2 til 12 tonn pr kvadratmeter med jevnt fordelt last.

Energi. Energimessig vil denne løsningen være overlegen og det beste som er mulig oppnå i forhold til andre byggemetoder.

Korrosjon. Materiale korroderer ikke og påvirker ikke korrosjon hos inntilliggende materiale.

Tett bygg. Alle deler av bygget, vegger og tak blir 100 % tett, da dette er en membran.
30cm EPS har samme egenskapene som 40cm Glava.

Bygget blir lufttett, og ventilasjon er 100% nødvendig.

SMARTARMOR

Fremtidens hjelmteknologi

Smartarmor er hjelmen som letter dokumentasjonsarbeidet på arbeidsplassen, samtidig som den øker komforten og sikkerheten for de ansatte.

Hjelmen er lettere enn tradisjonelle hjelmer, og den sitter bedre på hodet.

Hjelmen har innebygget aktiv støydemping med integrerte mikrofoner i hvert øre som muliggjør samtaler i svært støyende omgivelser.

Kamera tar høyoppløselige bilder og video som kommuniserer trådløst mot app. Mulighet for videosamtaler med kamera på hjelm.

Integrert kombinert arbeidslys, kameralys og blits.

Smartarmor er et svært spennende prosjekt med flere utfordringer som skal løses, før den kan slippes på markedet.

Hjelmen utvikles i samarbeid med BlueTag.

   Noen høydepunkter

 • Skyvbare ventilasjonsluker til å styre luftstrømmen gjennom hjelmen
 • Trådløse integrerte ørepropper med aktiv støykansellering og doble microfoner
 • 6 punkts justerbar tilstramming for komfort og sikkerhet
 • Justerbart LED-lys på 350 lumens. Innebygget oppladbart long-life batteri.
 • Visir skyves på innsiden av hjelmen
 • Innebygget vifte for å unngå dugg og fuktighet
 • Fotokromisk farget visir. Automatisk fargetonejustering som vil justere mengden fargetone på visiret i henhold til lysene i omgivelsene. UV-bestandig.
 • 4K video og høyoppløselige bilder
 • Kameralys og blits med sensor
 • Mulighet for karbonmodell
 • Mediakontrollknapper på utsiden av hjelmen

Tidligere prosjekter

Fullført

Droner til vask av fasader

KTV Group er i gang med å utvikle en spesialbygget drone som skal benyttes til vask av fasader. Nå skal vi i gang med en drone som skal benyttes til vask av fasader og tak, på høye bygninger og høyblokker.

Vi ser at utviklingen av droner går i et enormt tempo, og allerede nå skal utstyr og teknologi som allerede er på markedet, muliggjøre denne ideen. Resultatet vil bli rimeligere priser for kunder, og man løser oppgaver uten bruk av stillas, lifter eller fasadeklatrere. Dermed er løsningen også meget HMS-vennlig.

Fullført

Vedlikeholdsavtaler over 20år

KTV Group gikk i 2009 i gang med utvikling av en helt ny type vedlikeholdsavtaler som skulle ha varighet på 5-20 år. Intensjonen med avtalene var opp i kvalitet og ned i pris for kunde.

Allerede på slutten av 2009 var konseptet klart, og de første avtalene kom på plass. Det startet med kun utvendig vask, men ble senere utvidet til å innbefatte alt av vedlikehold for større bygg, tank og anlegg.

I dag har selskapet over 500000 m2 overflate i langsiktige avtaler opp til 20 år, og er en pionèr innen teknologi. Metoden er unik i verdenssammenheng.

Fullført

Rengjøring vanntunneler Bergen Vann

KTV Group gikk til topps i en plan- og designkonkurranse i regi av Bergen Vann for utvikling av nye løsninger. Det er KTV Group Oslo som har vunnet konkurransen. Daglig leder i KTV Group Oslo, Thomas Nilsen, er naturligvis stolt over å ha seiret, og ikke minst å få være med å designe nye løsninger for rensing av drikkevannsbassenger og- tunneler i fjell.

– Det er svært krevende å rengjøre vanntunneler. De er lange og smale og utsetter personell for stor risiko, noe som også medfører høye kostnader. Denne konkurransen handler om å designe nye løsninger med blant annet innslag av robotteknologi, sier Nilsen.

Fullført

Innvendig robotrengjøring

KTV Group jobber aktivt for å tilby innvendig rengjøring ved hjelp av roboter. Vi jobber med et prosjekt hvor målet er å utføre daglig renhold ved hjelp av roboter.

Prosjektet ble startet i midten av 2014, og tester er allerede utført med meget tilfredstillende resultat.

Videre arbeid er test hos kunder tidlig 2015.

Hovedmål med prosjektet er å lage en totalløsning for kunde, hvor kostnadene reduseres med 30%, og kvaliteten økes med 100%.

Fullført

Friskluftmasken Freshcom

I mange tiår har personell vært utsatt for stor risiko i forbindelse med arbeid i tank. Heldigvis har det den siste tiden blitt mer og mer vanlig å bruke friskluft og filtermasker under arbeid i slike miljøer.

Visuellt vakthold, som er det siste sikkerhetselementet, har frem til i dag ikke vært løst tilfredstillende. Derfor er vi stolt over å introdusere løsningen Freshcom.

KTV Group har de siste årene drevet utvikling av en friskluftmaske som løser alle utfordringene – friskluft, videooverføring, kommunikasjon, integrert lys og øyebeskyttelse.

Vår kompetanse på arbeid i tank har spilt en viktig rolle i utviklingen av Freshcom. Ikke bare løser masken problemer i forhold til HMS, men er også meget praktisk da personell som jobber i støyende omgivelser kan kommunisere direkte med vakt og få hjelp om nødvendig.

Liveoverføringen av maske-/videobilde og opptak av oppdraget kan i tillegg brukes til dokumentasjon hvor det er nødvendig.

Fordeler med Freshcom:

– Friskluft
– Videooverføring fra kamera i maske
– Toveiskommunikasjon fra maske
– Integrerte ledlys
– Øyebeskyttelse

Fullført

SelfCleaner

KTV Group startet i 2013 med utvikling hvor målet var å finne en ny meode for rengjøring av fasader uten bruk av høytrykk. Allerede i 2014 startet vi testing, og i begynnelsen av 2015 var KTV Groups metode Self Cleaner klar.

Siden den gang har over 500000 m2 fasade blitt vasket med metoden, med meget tilfredstillende resultat. Ingen bruk av høytrykk og samme påkjenning som vanlig regn. Det beste med metoden er at den i mange tilfeller faktisk ga et bedre resultat enn vanlig høytrykksvask. Metoden brukes nå som fast metode for rengjøring av fasader.

Fullført

Nanocoating utvendig betongområde

Bildet viser test hvor nanocoatingen har blitt påført et betongområde. Påføringen av nanocoatingen ble gjort gjort før høsten i år, og målet med nanobehandlingen er å forhindre groe og vanninntrengning.

Bildet er fra en periode hvor det har regnet kraftig i testområdet, og området som er nanobehandlet viser tydelig at vannet preller av.

Det mest oppsiktsvekkende resultatet av testen var ved lave temperaturer. Overflaten på testplassen frøs til is, men området som var nanobehandlet hadde ingen isdannelse. Et slikt resultat viser at nanocoatingen helt klart kan redusere behovet for salting på fortau, uteområdet og lignende i fremtiden. Vi følger spent utviklingen når snøen kommer.

Nanocoating på fasader

Målet er å oppnå god beskyttelse av byggfasader, slik at det ikke er nødvendig med høytrykksspyling ved vask.

Vi har jobbet i flere år med å finne de rette og fungerende nanocoating-produkter, hvor målet har vært å vedlikeholde bygg uten bruk av høytrykk. Metoden har vi testet ut i over 2 år, og resultatene viser klart fordelene (se bildet over for et testområde).

Prosjektet startet i 2013, og test ferdig 2015. Nano-coating forbedrer miljøet blant annet med reduksjon av NOX, og reduserer også vedlikeholdskostnader for kundene.

Spylerobot for mudskipper

Målet er å oppnå god beskyttelse av byggfasader, slik at det ikke er nødvendig med høytrykksspyling ved vask.

Vi har jobbet i flere år med å finne de rette og fungerende nanocoating-produkter, hvor målet har vært å vedlikeholde bygg uten bruk av høytrykk. Metoden har vi testet ut i over 2 år, og resultatene viser klart fordelene (se bildet over for et testområde).

Prosjektet startet i 2013, og test ferdig 2015. Nano-coating forbedrer miljøet blant annet med reduksjon av NOX, og reduserer også vedlikeholdskostnader for kundene.

Fullført

AQ Monitor

AQ MONITOR gir 24 timers måling/overvåking av luftkvalitet i tanker og lukkede rom og dokumenteres til kunde med direkte overføringer av målinger på egen nettside. Nye forskrifter fra Arbeidstilsynet setter strenge krav, og legger ansvaret over på utførende eller sikkerhetsansvarlig.

AQ MONITOR løser alle disse utfordringene, og personell som skal oppholde seg i disse miljøene kan føle seg 100 % trygg med dette systemet i bruk.

– Ingen individuelle monitorer er nødvendig.
– Systemet måler også gasser fra løsemidler / skjærebrenning.
– Kostnadene er redusert.
– Komplett måling historie under hele perioden.
– Sensorer tilpasset kundens behov.
– Alle målinger tilgjengelige live online (web).

Fullført

No Entry med robot

– Roboten kan fjernstyres uten entring i tanker.
– Løser jobben uten stillas.
– Selve gjenomføringsprosessen reduseres med 35%
– Besparelse på vannforbruk med 15-20%
– Kan utføre NDT Målinger samtidig som den vasker.
– Kan operere under vann
– Kan styres via nett/satelitt
– Kan kjøres med trykk opp til 3000 bar
– Kan utstyres med vakuum for oppsamling og filtrering

Ved hjelp av spylerobot kan vi utføre spyling på alt av stål uten bruk av stillas eller lift. Roboten klatrer på stål ved hjelp av magneter, og kan operere høytrykk opp til 3000 bar. Den kan brukes både på vertikale og horisontale flater. Roboten er et resultat av mange års utvikling og egner seg særdeles godt til arbeid som tankvask og rengjøring av skip og rigger. Roboten brukes også til fjerning av overflatebehandling.

For tankarbeid er det mulig å kontrollere maskinen fra utsiden, med andre ord et ‘No Entry System’.

For landbaserte tankanlegg løser roboten kompliserte rengjøringsoppgaver uten behov stillas, og reduserer behovet for entring med personell med ca 65%. Roboten fjernstyres, den er effektiv og rask og kan gå rundt kurver og fungerer like godt opp ned. Ved hjelp av autoprogrammer kan maks effektivitet oppnås, noe som reduserer gjenomføringsprosessen med ca 35%. Det er også en miljømessig gevinst med en besparelse på ca 15-20% vannforbruk.

KTV Group jobber også med å videreutvikle roboten til å kunne operere under vann etter samme prinsipp.