Fyllingen Maskin valgte KTV Group

Denne uken har vi blant annet utført rengjøring av ny sykkelvei og sidegater for Fyllingen Maskin ved Lungegården. Totalt 0,5 km gangfelt, sykkelvei og murer er vasket ren og klar for overlevering.

Jobben er krevende med mye smuss og flekker fra anleggsvirksomhet som skal fjernes.