Godt nytt år

Nok en gang legger KTV Group bak seg et godt år med stabil omsetning og med et godt resultat. Dette til tross for omorganisering med nye personer i ledelsen, og et tøft marked grunnet norsk økonomi.

Våre planer for 2024 er ekstra spennende. KTV Group skal bygge opp avdelinger i alle fylker i Norge. Vi ønsker å tilby våre vedlikeholdstjenester innen eiendom, offshore og industri gjennom franchisepartnere.

KTV Group har 33 års erfaring innen eiendom, offshore og industri og vi er blant annet spesialisert på tankvask og håndtering av mud. I tillegg tilbyr vi også unike vedlikeholdsavtaler og kontrakter med opp til 20 års avtaletid.

KTV Group står også bak utvikling av KTV Working Drone som er helt unik i forhold til fasade- og vindusvask. Utviklingen og mottakelsen av dronen har vært helt enorm over hele verden, og nye markeder og muligheter åpnes på rekke og rad. Fremover vil det også komme dronetjenester opp mot industri, olje- og gassmarkedet.

Det egenutviklede systemet Bluetag håndterer all drift og dokumentasjon digitalt med en rekke automatiserte løsninger i KTV Group. Systemet er utviklet over mange år og våre kunder er svært fornøyde med oversikten og med mulighetene til å følge jobbene direkte på nett slik Bluetag tilbyr.

Mange lurer på hvordan KTV Group over mange år, alltid har klart å holde marginer langt over konkurrentene eller det som er normalt i vår del av markedet. For vår del handler dette om at vi alltid leverer kvalitet til kundene våre. I tillegg har vi bygget en sterk merkevare gjennom over 30 år i markedet og vi har unike produkter og tjenester.

Vil du vite mer om muligheten for bli franchisetaker for KTV Group gå inn på denne linken: www.ktvgroup.no/franchise

Vi ønsker alle et riktig godt nytt år og takker for det gamle.

Happy New Year!

Once again, KTV Group concludes a successful year with stable turnover and good results, despite reorganization with new leadership and a challenging market due to the Norwegian economy.

Our plans for 2024 are particularly exciting. KTV Group aims to establish branches in all counties in Norway. We want to offer our maintenance services in property, offshore, and industry through franchise partners.

With 33 years of experience in property, offshore, and industry, KTV Group specializes in tank cleaning and mud handling. Additionally, we provide unique maintenance agreements and contracts with durations of up to 20 years.

KTV Group is also the driving force behind the development of the KTV Working Drone, which is unparalleled in facade and window cleaning. The drone has received tremendous attention worldwide, opening up new markets and opportunities. In the future, our drone services will also be introduced in the industrial, oil, and gas markets.

Our in-house developed system, Bluetag, manages all operations and documentation digitally with numerous automated solutions within KTV Group. Developed over many years, our customers are highly satisfied with the overview and the ability to track jobs directly online as provided by Bluetag.

Many wonder how KTV Group has consistently maintained margins well above competitors or the norm in our market over the years. For us, this is about consistently delivering quality to our customers. Additionally, we have built a strong brand over 30 years in the market and offer unique products and services.

If you want to learn more about the opportunity to become a franchisee for KTV Group, visit this link: www.ktvgroup.no/franchise

We wish everyone a Happy New Year.

Search