Til topps i konkurranse

bluetag_fb-600x600

Softwareplattformen BlueTag som er utviklet av KTV Group, gikk til topps i en teknologikonkurranse på Sri Lanka i forrige uke.

– Dette er en årlig konkurranse på Sri Lanka, hvor man vurderer teknologi og ikke minst funksjonalitet. Dette er en nasjonal konkurranse og hjemmemarkedet til utviklerne vi bruker, og dermed fikk vi anledning til å få en kompetent og ekstern evaluering. BlueTag er implementert i KTV Group og utviklingen av denne plattformen er basert på at vi ikke fant teknologi som tilfredsstilte våre krav og behov fullt ut, forklarer administrerende direktør Kennet Nilsen i KTV Group. BlueTag kan anvendes i alle bransjer og er et verktøy som informerer om avvik. Dess færre avvik, dess bedre jobb og utførelse.

– Systemet er forhåndsprogrammert og tilpasset oppgavene det skal ivareta. Man kan gjerne si at plattformen består av en lang sjekkliste, men det er også interaktivt slik at andre kan følge prosessen på samme plattform gjennom mobil, nettbrett eller PC. Dette er også viktig for våre egne kunder. Hensikten er å alltid begrense avvik til et minimum, om det er interne prosesser eller oppdrag for kunder. Samtidig fungerer BlueTag som dokumentasjon, forklarer Nilsen.

Det enorme skoleforfallet i Bergen kunne for eksempel vært unngått gjennom BlueTag, mener Nilsen. Han begrunner dette med at hver skole har kortsiktige og langsiktige vedlikeholdsoppgaver, og disse kan man programmere inn i BlueTag. Den ansvarlige i førstelinje får en påminnelse når oppgavene nærmer seg, og dersom vedkommende ikke responderer blir det rapportert til nærmeste overordnede, og slik kan prosessen foregå helt til politisk ledelse.

– På den ene siden er det et system som danner et godt utgangspunkt for skryt. På den annen side ansvarliggjør systemet personer som har viktige funksjoner, sier Nilsen.

Han håper at topplasseringen på Sri Lanka vil gjøre flere nysgjerrige på systemet.

– Vi har brukt cirka seks millioner kroner på å utvikle BlueTag, og resultatet er overlegent alle andre systemer vi har forsøkt, konkluderer Nilsen. Han trekker frem typiske funksjoner som er blitt erstattet av BlueTag.

– Dette er kanskje det første ERP-systemet som tenker selv. Plattformen er programmert med mange innstillinger som er typiske oppgaver for sekretærer, prosjektledere og mellomledere. I fjor hadde vi tre selgere, en sekretær, to seksjonsledere og fem prosjektledere. Disse stillingene ble overflødige etter at vi innførte BlueTag og vi bekymrer oss ikke for verken sykefravær eller personlige feil, sier Nilsen.