HMS er grunnmuren i KTV Group

HMS er implementert i alle ledd av virksomheten som et integrert kvalitetsystem, og nye medarbeidere får grundig innføring allerede fra første arbeidsdag.

All informasjon i selskapet arkiveres elektronisk. Registreringer av RUH og avvik på prosedyrer skjer via vårt intranett eller via mobile enheter med nettilgang. Samlet gjør dette at KTV Group har et HMS system som alltid er oppdatert og tilgjengelig uansett hvor man befinner seg i verden.

ISO-sertifisert

KTV Group kvalitets- og miljøledelsessystem er sertifisert i henhold til standardene ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2007.

Se sertifikatene her

certifications

KTV Group benytter kvalitetssystemet BlueTag

BlueTag er en internasjonalt anerkjent «nettsky-løsning» som synliggjør ansvarsområder i alle prosjektene våre. Systemet gir økonomioversikt og systemet måler og dokumenterer kvalitet og HMS – fra produksjon til leveranse hos kundene våre.

BlueTag reduserer utgifter knyttet til administrasjon og regnskap, og varsler umiddelbart ved økonomiske og prosjektmessige avvik. BlueTag anvendes i hele KTV Group – helt til styrenivå. BlueTag tilfredsstiller sertifiseringskravene i ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

Alle HMS-data registreres direkte i vårt kvalitetssystem. Det vil si at når en RUH rapporteres inn i systemet, oppdateres statistikken i sanntid.

Vårt kvalitetssikringsystem har en egen opplæringsmodul med blant annet tilgang til videokurs. Det er utviklet egne kurs for samtlige fagområder. Kvalitetsystemet  oppdateres  i sanntid knyttet til nye lover og forskrifter, stoffkartotek, sjekklister, HMS-planer, organisasjonskart og prosedyrer.

 

Bedriftshelsetjeneste

KTV Group er tilknyttet Salutis HMS, som er en godkjent bedriftshelsetjeneste.