Endelig har vi klart det!

nanocoat_news

Endelig kan vi bekrefte å ha funnet løsninger og metoder som holder byggene ren uten høytrykkspyling. Vi har jobbet i flere år med å finne de rette og fungerende nanocoating-produkter, hvor vi målet er å vedlikeholde bygg uten bruk av høytrykk. Nå mener vi at vi har klart det. Metoden har vi testet ut, og resultatene viser klart fordelene.

 

 Styremedlem i Sameiet Kalfarhagen uttaler følgende:
Vi malte hele bygget i 2013, men allerede etter år 1 begynte det å bli mye groe på fasadene. Vi fikk da satt et prøvefelt med nanocoating, og når vi ser på testområdet i dag, etter den tøffe høst og vinterperioden, fremstår det ennå som helt rent .
Det ser ut som om nanocoating er løsningen for oss for å løse nåværende og fremtidige problemer med oppbygging av skitt og grønske på fasadene våre. Vi er så imponert at styret har vedlikeholdsavtale med Nanocoating oppe til vurdering.  Oppstart 2015.
Det er klart at når vi pusser opp våre bygg, ønsker vi dette skal vare lenge, og her ser det ut som nanocoating er løsningen. I tilegg får vi effekten på miljø, og forurensing.  

Se mer om testen på bygget her.

 

Det er kjent at høytrykksspyling av bygg bør unngås om mulig. Dette for å spare fasadene for unødvendig slitasje.

Frem til nå har ikke det vært gode alternativer på markedet, og selv om mange har prøvd forskjellige typer impregnering, har det allikevel blitt skittent etter 2-5 år. Da har man tradisjonelt benyttet seg av høytrykksspyling.

Produktene er dessverre meget kostbare. Nanocoating koster 5000 kr literen.

KTV Group har som kjent fokusert stort på vedlikeholdsavtaler, og kan derfor levere full nanobehandling til en kostnad ned mot 67 kr per måned per leilighet. Dette er faktisk samme pris vi i dag har på våre vedlikeholdsavtaler hvor vi bruker tradisjonell høytrykkspyling.

I vanlige vedlikeholdsavtaler må byggene vanligvis vaskes hvert andre-tredje år. Behandler man overflatene med nanocoating, er det ikke behov for høytrykksspyling.

En slik behandling er sterkt å anbefale for dem som har en nyoppusset fasade, eller vedlikeholdsfrie fasadeplater.

Behandlingen består av grundig vasking, og påføring av to strøk nanocoating.

I vedlikeholdsavtalene får kundene også årlige tilstandsrapporter. Skulle det vise seg at spesielle områder må høytrykksspyles, blir dette utført uten ekstra kostnader.

Vi har også under testing nanocoating for vinduer, og innen oljeindustrien. Begge prosjektene ser meget lovende ut, og vi vil komme med mer info etterhvert.

Vår utviklingsavdeling har fokus på å være først ute med ny teknologi, og vi startet dette nanoprosjektet allerede i 2013. Nye produkter må og skal alltid testes grundig, før vi setter det ut i markedet. Dette har tatt tid.

Det er også alltid et mål at nye produkter skal være kostnadsbesparende i forhold til nåværende produkter. Dette har vært en utfordring med produkter i prisklasse kroner 5500 per liter. Med våre langsiktige avtaler klarte vi til slutt å få ned prisen til det samme som for tradisjonell vasking. Dette er vi meget fornøyd med!

Miljøeffekten ved å ta i bruk disse produktene er enorm. Nanocoatingen bidrar blant annet til reduksjon av NOX, hvor fasaden på bare en leilighet er med på å bidra til reduksjon i CO2 tilsvarende utslippet fra hele 4 biler.

Enkelt forklart bidrar denne behandlingen rett og slett til bedre luftforholdene også rundt bygget, og kan gi helsemessige effekter for beboere.